Историја језика

7 Questions | Total Attempts: 45

SettingsSettingsSettings
Please wait...


Questions and Answers
 • 1. 
  Сппски језик спада у групу:
  • A. 

   јужнословенских језика

  • B. 

   источнословенских језика

  • C. 

   западнословенских језика

 • 2. 
  У науци се сматра да је прво словенско писмо била:
  • A. 

   глагољица

  • B. 

   латиница

  • C. 

   ћирилица

 • 3. 
  Срби су писменост примили у:
  • A. 

   IX веку

  • B. 

   X веку

  • C. 

   XI веку

 • 4. 
  Како се зове дело у којем је сачувано предање о постанку словенског писма? 
 • 5. 
  Како се зове писац списа О писменима?
 • 6. 
  Како се у науци назива заједнички језик којим су у својој прапостојбини говорили Словени?
 • 7. 
  Сматра се да су Срби словенску писменост примили заједно са хришћанством у периоду између 867. и 874.године
  • A. 

   тачно

  • B. 

   нетачно