Kiránduljunk! / Let's go hiking!
10 Questions
Alkoss felszólító mondatokat! / Make imperative sentences.