Ta Testen Og Finn Din Forhandlingsstil!

10 Sprsml

Please wait...
Ta Testen Og Finn Din Forhandlingsstil!

Velg alternativet du kjenner deg best igjen i!


Questions and Answers
 • 1. 
  Mitt syn på forhandlinger er…
  • A. 

   At begge sider må gi noe for å få noe tilbake.

  • B. 

   At den som argumenterer best oppnår mest.

  • C. 

   At det legges til rette for at begge parter oppnår det vi ønsker.

  • D. 

   At motparten blir fornøyd med resultatet vi kommer frem til.

 • 2. 
  Når noen spør meg om jeg vil ta ansvaret for en forhandling vil jeg…
  • A. 

   Umiddelbart melde meg frivillig.

  • B. 

   Overlate forhandlingene til andre hvis jeg ikke er trygg på motparten.

  • C. 

   Være positivt innstilt fordi det kan bidra til å skape et enda tettere og mer produktivt kundeforhold.

  • D. 

   Si ja, hvis begge parter er innstilt på å gi noe for å få noe tilbake.

 • 3. 
  Når jeg forbereder meg til en forhandling…
  • A. 

   Lager jeg en plan og styrer forhandlingene slik at de går min vei.

  • B. 

   Gjør jeg alt for å sikre at motparten får et mest mulig rettferdig utfall av forhandlingene.

  • C. 

   Legger jeg til rette for at begge parter oppnår sine mål og det de ønsker.

  • D. 

   Tenker jeg at forhandlinger primært handler om å møtes på midten.

 • 4. 
  Når jeg forhandler med en motpart…
  • A. 

   Er det viktig for meg å vite hva han eller hun føler.

  • B. 

   Synes jeg det fungerer best når vi fokuserer på det vi er enige om fremfor å fokusere på det vi er uenige om.

  • C. 

   Foreslår jeg et nivå vi kan møtes på midten.

  • D. 

   Er jeg mest opptatt av egen måloppnåelse og hva som er bra for meg.

 • 5. 
  For å oppnå best mulig samarbeidsklima i en forhandling…
  • A. 

   Fokuserer jeg på motpartens behov og at vi har en åpen og ærlig kommunikasjon.

  • B. 

   Fokuserer jeg på å tilfredsstille motpartens behov.

  • C. 

   Fokuserer jeg på å unngå fastlåste situasjoner og heller finne midlertidige løsninger så vi kommer til enighet.

  • D. 

   Fokuserer jeg på at motparten kjøper mine argumenter.

 • 6. 
  For å oppnå best mulige resultater i en forhandling vil jeg…
  • A. 

   Foreslå kreative løsninger som bidrar til at både jeg og motparten oppnår det vi begge ønsker med forhandlingene.

  • B. 

   Gjøre alt for å oppnå best mulig resultater på egne vegne.

  • C. 

   Gi motparten muligheten til å bestemme utfallet.

  • D. 

   Argumentere så godt jeg kan på egne vegne, samtidig som jeg viser villighet til å komme motparten i møte.

 • 7. 
  Når vi ikke kommer til enighet i en forhandling vil jeg…
  • A. 

   Sette min egen stilling og posisjon på spill dersom motparten gjør det samme.

  • B. 

   Forsikre meg om at både motpartens og mine egne behov og ønsker er kommunisert og forstått.

  • C. 

   Forsøke å se tingene fra motpartens ståsted og ta hensyn til hans eller hennes behov.

  • D. 

   Vil jeg bruke alle midler for å tvinge og presse igjennom det jeg ønsker å oppnå.

 • 8. 
  Hvis motparten oppnår et mindre fordelaktig resultat…
  • A. 

   Er det hans eller hennes problem, ikke mitt.

  • B. 

   Er det mitt problem.

  • C. 

   Er det ikke mitt problem så lenge jeg har gitt tilsvarende som motparten har gitt meg.

  • D. 

   Gir jeg meg ikke før jeg har sikret at motpartens ønsker og mål er ivaretatt

 • 9. 
  For å komme til enighet i en forhandling vil jeg…
  • A. 

   Gi etter, dersom det er viktig for motparten å vinne forhandlingene.

  • B. 

   Foreslå et nivå hvor vi begge kan møtes på midten.

  • C. 

   Tvinge frem en løsning jeg mener er best for meg.

  • D. 

   Fortsette å forhandle helt vi er enige om en avtale som er tilfredsstillende for begge parter.

 • 10. 
  Oppfølging i etterkant av avtaleinngåelsen er…
  • A. 

   Svært viktig for å sikre et langvarig og godt kundeforhold.

  • B. 

   Ikke så viktig. Det mest lønnsomme er å fokusere på fremtidige forhandlinger med andre kunder.

  • C. 

   Veldig viktig fordi kundene forventer det uansett om de gir uttrykk for det eller ikke.

  • D. 

   Noe jeg gjør når kunden ber om det.