ข้อสอบออนไลน์ ชุด 295 ครม.ประยุทธ์ 1 + นโยบายรัฐบาล

20 | Total Attempts: 10703

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 295 . 1 +

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 263  ครม. ประยุทธ์ 1 คำแถลงนโยบายรัฐบาล โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร   ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  คณะรัฐมนตรีมีกี่คน
  • A. 

   29

  • B. 

   30

  • C. 

   32

  • D. 

   33

 • 2. 
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าใด
  • A. 

   27

  • B. 

   28

  • C. 

   29

  • D. 

   30

 • 3. 
  รัฐมนตรีประยุทธ์ 1 มีรองนายกรัฐมนตรีกี่คน
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 4. 
  ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ 1 ในวันที่เท่าใด
  • A. 

   22 พค 57

  • B. 

   22 กค 57

  • C. 

   24 สค 57

  • D. 

   31 สค 57

 • 5. 
  รัฐมนตรีประยุทธ์ 1 เกิดจาก รธน.(ฉบับชั่วครา) พ.ศ.2557 มาตราใด
  • A. 

   17

  • B. 

   19

  • C. 

   35

  • D. 

   37

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ รองนายกรัฐมนตรี ครม.ประยุทธ์ 1
  • A. 

   หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

  • B. 

   หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

  • C. 

   นายยงยุทธ ยุทธวงศ์

  • D. 

   พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

 • 7. 
   บุคคลท่านใดเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวง
  • A. 

   นายยงยุทธ ยุทธวงศ์

  • B. 

   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

  • C. 

   พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

  • D. 

   ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

  • B. 

   นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

  • C. 

   นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

  • D. 

   พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

 • 9. 
   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ครม.ประยุทธ์ 1 ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2557

  • B. 

   พระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   นายกรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

  • D. 

   มีรัฐมนตรีหญิงอยู่ 3 คน 2 กระทรวง

 • 10. 
   ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลประยุทธ์ 1
  • A. 

   2 ระยะ 3 มาตราการ 11 นโยบาย

  • B. 

   3 ระยะ 2 มาตรการ 4 แนวคิด 11 นโยบาย

  • C. 

   2 ระยะ 3 มาตรการ 10 นโยบายเร่งด่วน

  • D. 

   3 ระยะ 4 แนวคิด 11 นโยบาย

 • 11. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  เดือนกันยายน 2557 อยู่ในระยะใดของรัฐบาล
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   1,2

 • 13. 
   ข้อใดไม่ใช่แนวคิดในการกำหนดนโยบายของรัฐบาล
  • A. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

  • B. 

   “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”

  • C. 

   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • D. 

   เกษตรทฤษฎีใหม่

 • 14. 
   ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 19
  • A. 

   บริหาร

  • B. 

   ปฏิรูป

  • C. 

   ป้องกัน

  • D. 

   ส่งเสริม

 • 15. 
   นโยบายของรัฐบาลมีกี่ด้าน
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   9

  • D. 

   11

 • 16. 
   นโยบายการศึกษาอยู่ในนโยบายข้อใดของรัฐบาล
  • A. 

   1

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   9

 • 17. 
  นโยบายการศึกษาของรัฐบาลประยุทธ์ 1 มีชื่อว่าอย่างไร
  • A. 

   การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

  • B. 

   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

  • C. 

   การยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต

  • D. 

   การศึกษาและการทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และการเรียนรู้

 • 18. 
  สิ่งใด ไม่มีใน คำแถลงนโยบายของรัฐบาล
  • A. 

   GoRu

  • B. 

   Lost In Bangkok

  • C. 

   Say Hello, Good Morning

  • D. 

   O – Net E – Net

 • 19. 
  คำกล่าวใดน่าจะเหมาะสมกับภาวะการดำเนินงานของรัฐบาลประยุทธ์ 1 มากที่สุด
  • A. 

   ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม

  • B. 

   เจอไม้งามเมื่อขวานบิ่น

  • C. 

   พระเอกขี่ม้าขาว

  • D. 

   น้ำขึ้นให้รีบตัก

 • 20. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top