3β Ασκήσεις στη διάταξη του M και του β στη Y=mx+β

2 Questions

Settings
Please wait...
3   M   Y=mx+

M1=εφθ=0.75/1=0.75 άρα  m4<m3<m1<m2. To β είναι ίσο με την τιμή του που τέμνει η ευθεία τον άξονα y άρα β3<β1<β2<β4


Questions and Answers
 • 1. 
   Διατάξτε τα m1,m2,m3,m4  κατά σειρά απο μικρότερο στο μεγαλύτερο
  • A. Πρώτο στη σειρά
  • A.
  • B. Δεύτερο στν σειρά
  • B.
  • C. Tρίτο στη σειρά
  • C.
  • D. Tέταρτο στη σειρά
  • D.
 • 2. 
  Διατάξτε το β1 ,β2, β3, β4 απο το μικρότερο στο μεγαλύτερο
  • A. Πρώτο στη σειρά
  • A.
  • B. Δεύτερο στη σειρά
  • B.
  • C. Τρίτο στη σειρά
  • C.
  • D. Τέταρτο στη σειρά
  • D.