De Zonne-energie Quiz

10 Questions | Total Attempts: 96

SettingsSettingsSettings
Please wait...
De Zonne-energie Quiz

Zonne-energie in Nederland (algemeen)


Questions and Answers
 • 1. 
  In welk deel van Nederland schijnt de zon het meest ?
  • A. 

   Aan de oostgrens nabij Duitsland

  • B. 

   In de kuststreek

  • C. 

   In Limburg

  • D. 

   In Drenthe

 • 2. 
  Alleen op een onbewolkte dag kan men profiteren van zonne-energie
  • A. 

   Waar

  • B. 

   Niet waar

 • 3. 
  Hoeveel GigaJoules is de gemiddelde instraling door de zon per jaar per m2 in Nederland ?
  • A. 

   2 GJ/m2 per jaar

  • B. 

   3 GJ/m2 per jaar

  • C. 

   4 GJ/m2 per jaar

  • D. 

   5 GJ/m2 per jaar

 • 4. 
  Indien alle energie die de zon op aarde straalt nuttig wordt aangewend, is dit meer dan voldoende voor de energieproductie van de gehele wereld. Hoeveel wordt er dan te veel geproduceerd ?
  • A. 

   6 x

  • B. 

   60 x

  • C. 

   600 x

  • D. 

   6000 x

 • 5. 
  Hoeveel oppervlakte aan zonnepanelen is benodigd om het elektriciteitsverbruik van de hele wereld te kunnen dekken ?
  • A. 

   144.400 m²

  • B. 

   1.444.000 m²

  • C. 

   14.440.000 m²

  • D. 

   144.4000.000 m²

 • 6. 
  Wanneer werd ontdekt dat sommige materialen elektriciteit produceerden zodra ze blootgesteld werden aan (zon)licht ?
  • A. 

   1715

  • B. 

   1839

  • C. 

   1944

  • D. 

   1963

 • 7. 
  In welk land werd de eerste bruikbare zonnecel geproduceerd ?
  • A. 

   Nederland

  • B. 

   Duitsland

  • C. 

   Amerika

  • D. 

   Rusland

 • 8. 
  Wat is de belangrijkste reden dat Nederland enorm achterloopt met zonne-energie t.o.v. omliggende landen ?
  • A. 

   Er is te weinig zon in Nederland

  • B. 

   Instabiel subsidiebeleid van de overheid

  • C. 

   De Nederlander heeft geen interesse in zonne-energie

  • D. 

   De elektriciteits- en gasprijs is laag in Nederland

 • 9. 
  Een heatpipe heeft een hoger rendement dan een zonnepaneel
  • A. 

   Waar

  • B. 

   Niet waar

 • 10. 
  De hoogste opbrengst met zonnecollectoren en zonnepanelen heeft men, indien(Meerdere antwoorden mogelijk):
  • A. 

   Deze gericht zijn op het Zuiden

  • B. 

   Deze plat op het dak liggen

  • C. 

   Deze onder een helling van ca. 35 graden opgesteld staan

  • D. 

   Er genoeg wind is