Test Of Written Comprehension

20 Questions

Settings
Please wait...
Test Of Written Comprehension

Tento test pomůže vyhodnotit vaši schopnost porozumět psanému významu anglických vět. Samozřejmě, že jsou výsledky jen přibližné. Pozor: Vaše celková jazyková pokročilost bude rozhodně nižší, než dosažený výsledek z tohoto jednoho typu testu!Abyste objektivně posoudili, jak na tom jste, neměli byste používat slovník a ani žádné další pomocné materiály. Odpovědi Na otázky nevyplňujte, pokud řešení jen odhadujete. Na vypracování testu máte 15 minut; zbývající čas uvidíte napravo nahoře. Na konci testu se automaticky zobrazí výsledný poče


Questions and Answers
 • 1. 
  Andrea is looking after the children.
  • A. 

   She can see the children.

  • B. 

   She is taking care of the children.

  • C. 

   She is looking at the children.

  • D. 

   The children are in front of her.

 • 2. 
  A dog is bigger than a mouse but smaller than an elephant.
  • A. 

   A dog is smaller than a mouse.

  • B. 

   A dog is very big.

  • C. 

   A dog is biggest.

  • D. 

   An elephant is bigger than a dog.

 • 3. 
  Miranda remembered to phone the doctor.
  • A. 

   She remembered phoning the doctor.

  • B. 

   Miranda forgot to remember to phone.

  • C. 

   She didn't forget to phone the doctor.

  • D. 

   She remembered that she phoned her.

 • 4. 
  You don't have to do this test.
  • A. 

   You can choose not to do this test.

  • B. 

   You mustn't do it.

  • C. 

   You can't do this test.

  • D. 

   You have no desire to do it.

 • 5. 
  He is the oldest man in the world.
  • A. 

   He isn't as ols as my grandmother.

  • B. 

   Many men are older.

  • C. 

   There are no older men anywhere.

  • D. 

   He is older than some other men.

 • 6. 
  She used to smoke cigarettes.
  • A. 

   She is used to cigarettes.

  • B. 

   She smoked before but she doesn't now.

  • C. 

   She usually smokes cigarettes.

  • D. 

   She used to cigarettes.

 • 7. 
  You can't come without a ticket.
  • A. 

   You can come if you have a ticket.

  • B. 

   You mustn't go without a ticekt.

  • C. 

   You don't need a ticket to come.

  • D. 

   You cannot buy a ticket outside.

 • 8. 
  They only have one car for the family.
  • A. 

   They only like cars.

  • B. 

   They do not like any other cars.

  • C. 

   They do not have two cars.

  • D. 

   They have a big family.

 • 9. 
  He hopes to go home but he may go to work.
  • A. 

   He'll be at home before the office.

  • B. 

   It is possible that he will go to work.

  • C. 

   He is allowed to go to work.

  • D. 

   He always goes home after work.

 • 10. 
  She can hardly see it.
  • A. 

   She sees very hard.

  • B. 

   She is very hard with it.

  • C. 

   She cannot see it very well.

  • D. 

   It is hard to see her.

 • 11. 
  I want you to clean the car when you come back.
  • A. 

   You want to clean it.

  • B. 

   We will clean it together.

  • C. 

   I don't want you to forget to clean it.

  • D. 

   I want to clean the car.

 • 12. 
  I'd rather be a millionaire.
  • A. 

   I've been a millionaire.

  • B. 

   I'd better be a millionaire.

  • C. 

   I'd prefer to be a millionaire.

  • D. 

   You have more millions than me.

 • 13. 
  Peter is English but Teresa isn't; she is American.
  • A. 

   Teresa is English.

  • B. 

   Peter isn't English.

  • C. 

   Peter isn't American.

  • D. 

   Teresa and Peter aren't Americans.

 • 14. 
  They should talk more slowly.
  • A. 

   They talk too quickly.

  • B. 

   They would like to talk more slowly.

  • C. 

   They might have slower talks.

  • D. 

   Talking is not fast.

 • 15. 
  Madam Travor has lived nearly for 115 years.
  • A. 

   She was very old.

  • B. 

   She is very old.

  • C. 

   She died when she was nearly 115.

  • D. 

   Madam Trevor has many more years.

 • 16. 
  What does Mary like?
  • A. 

   What are her favourite things?

  • B. 

   How is she?

  • C. 

   Does she look like Mary?

  • D. 

   Does he like Mary?

 • 17. 
  If Muriel had come, she would have won.
  • A. 

   If she hadn't won, she'd have come.

  • B. 

   Muriel didn't win because she didn't come.

  • C. 

   When Muriel came she always won.

  • D. 

   She didn't come but she won anyway.

 • 18. 
  Hannah had her house painted white yesterday.
  • A. 

   She had to paint her house white yesterday.

  • B. 

   Her house was not blue last week.

  • C. 

   They painted her house white for her yesterday.

  • D. 

   She painted her house yesterday.

 • 19. 
  Either teacher knows the answer.
  • A. 

   No teachers know the answer.

  • B. 

   Both teachers know the answer.

  • C. 

   All the teachers know the answer.

  • D. 

   Any teacher can answer.

 • 20. 
  Shall I take you to the station?
  • A. 

   Would you like me to take you to the station?

  • B. 

   Must I take you?

  • C. 

   Will it be necessary to take you there?

  • D. 

   Did I take you before?