Софтверско инжењерство

35 | Total Attempts: 286

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Софтверско инжењерство

Questions and Answers
 • 1. 
  Proxy патерн:
  • A. 

   Обезбеђује јасно раздвајање између података које треба приказати, пословне логике и приказа податак.

  • B. 

   Омогућава енкапсулацију креирања објекта на такав начин да се креирање објекат одваја у посебну класу која има методу задужену за то.

  • C. 

   Контролише и управља ко мозе да приступи неком објекту.

 • 2. 
  Аbstract Factory патерн:
  • A. 

   Дефинише интерфејс за креирање фамилија везаних и зависних објеката без дефинисања њихових конкретних класа.

  • B. 

   Омогућава објекту да промени понашање када му се промени унутрашње стање.

  • C. 

   Дефинише интерфејс за кретање објеката, при чему подкласе доносе одлуку о томе која класа ће се инстанцирати.

 • 3. 
  Навести због чега наведена метода не представља пример квалитетног кода.long sum(int[] elements){long sum = 0;for(int i = 0; i < elements.length; i++){sum = sum + elements[i];elements[i] = 0;}return sum;}
  • A. 

   Метода има сакривен споредни ефекат.

  • B. 

   Променљива i има име које нема никакво значење и не указује на вредност коју променљива чува.

  • C. 

   Променљива sum има исто име као и назив методе.

  • D. 

   Назив методе није добар јер нема никакво значење и не указује на то ста метода стварно ради.

 • 4. 
  Изаберите најбољи пример за дефинисање имена класе која обезбеђује функционалност пружања подршке корисницима.
  • A. 

   CsnsClass

  • B. 

   CustomerSupportNotificationServiceClass

  • C. 

   CustSuppNotifSrvc

  • D. 

   CSNService

  • E. 

   CustomerSupportNotificationService

  • F. 

   CustomerSupportNotificationService

 • 5. 
  Тестирање јединица представља:
  • A. 

   Коришћење унапред дединисаних смерница за тестирање појединачних компоненти софтвера.

  • B. 

   Проверу понашања система као целине.

  • C. 

   Процес тестирања идивидуалних делова софтвера у изолацији.

 • 6. 
  Превентивно одржавање представља:
  • A. 

   Модификовање софтверског производа након испоруке ради утврђивања и кориговања латентних гресака у софтверском производу пре него што нанесу штету.

  • B. 

   Модификовање софтверског производа након испоруке да би се очувала употребљивост софтверског производа у промењеном или променљивом окружењу.

  • C. 

   Модификовање софтверског производа након испоруке ради унапређења перфоманси или додавања нових карактеристика.

 • 7. 
  Развој управљан тестовима је:
  • A. 

   Приступ развоју софтвера код кога се поклапају тестирање и програмирање, а тестови се пишу пре самог кода.

  • B. 

   Приступ развоју софтвера код кога се након развоја софтвера, развијају тестирање и програмирање, а тестови чија је основна намена контролисање исправности и функционисања основних функционалности софтвера.

  • C. 

   Приступ развојз софтвера код кога се користе разлицити тестови којима се након имплементације софтвера контролисе исправност кода и да ли постоје багови.

 • 8. 
  Корективно одржавање представља:
  • A. 

   Одржања софтверског производа које подразумева исправљање уочених грешака у кодирању, обликовању или спецификацији.

  • B. 

   Модификовање софтверског производа након испоруке ради утврђивања и кориговања латентних грешака у софтверском произвоу пре него сто нанесу штету.

  • C. 

   Модификовање софтверског производа након испоруке да би се очувала употребљивост софтверског производа у промењеном или променљивом окружењу.

  • D. 

   Модификовање софтверског производа након испоруке ради унапређења перформанси или додавања нових карактеристика.

 • 9. 
  Factory Method  патерн:
  • A. 

   Се користи када желимо да испоручујемо захтеве кроз ред чекања.

  • B. 

   Омогућава објекту да промени понашање када му се промени унутрашње стање.

  • C. 

   Дефинише интерфејс за креирање објеката, при чему подкласе доносе одлуку о томе која класа ће се инстацирати.

 • 10. 
  Simple Factory патерн:
  • A. 

   Омогућава дефинисање основне структуре алгоритма коју подкласе могу редефинисати у одређеним деловима не мењајући саму структуру алгоритма.

  • B. 

   Омогућава објекту да промени понашање када му се промени унутрашње стање.

  • C. 

   Омогућава енкапсулацију креирања објеката на такав начин да се креирање објекат одваја у посебну класу која има методу задужену за то.

 • 11. 
  State патерн:
  • A. 

   Омогућава енкапсулацију креирања објеката на такав начин да се креирање објекат одваја у посебну класу која има методу задужену за то.

  • B. 

   Контролише и управља ко мозе да приступи неком објекту.

  • C. 

   Омогућава објекту да промени понашање када му се промени унутрашње стање.

 • 12. 
  Основна карактеристика ,,Шпагети кода" је:
  • A. 

   Комбинација слабе кохезије и јаког везивања.

  • B. 

   Комбинација слабе кохезије и слабог везивања.

  • C. 

   Комбинација јаке кохезије и слабог везивања.

  • D. 

   Комбинација јаке кохезије и јаког везивања.

 • 13. 
  Инспекција софтвера представља:
  • A. 

   Анализу статичког изгледа система како би се утврдили проблеми.

  • B. 

   Проверу испуњености корисничких захтева који извршавају представници крајњих корисника.

  • C. 

   Поступак извршења програмског кода који има за циљ да покаже све багове у коду.

 • 14. 
  Верификација је:
  • A. 

   Процес евалуације система или компоненте како би се утврдило да ли производ коректно имплементира одређену функцију.

  • B. 

   Процес евалуације система или компоненте како би се установили проблеми у коду.

  • C. 

   Процес евалуације система или компоненте како за време или на крају процеса развоја да би се утврдило да ли задовољава захтеве дефинисане од корисника.

 • 15. 
  Начин имплементације као фактор који утиче на цену одржавања софтвера подразумева да цена одржвања може да зависи од:
  • A. 

   Програмског језика у ком је софтвер имплементиран.

  • B. 

   Дужине појединих метода и класа, тј. броја линија кода у свакој методи и класи.

  • C. 

   Метода и алата које су програмери користили у току имплементације софтвера.

 • 16. 
  Перфекцијско одржавање представља:
  • A. 

   Одржавање софтверског производа који подразумева исправљање уочених грешака у кодирању, обликовању или спецификацији.

  • B. 

   Модификовање софтверског производа након испоруке да би се очувала употребљивост софтверског производа у промењеном или променљивом окружењу.

  • C. 

   Модификовање софтверског производа након испоруке ради унапређења перформанси или додавања нових карактеристика

  • D. 

   Модификовање софтверског производа након испоруке ради утврђивања и кориговања латентних грешака у софтверском производу пре него што нанесу штету.

 • 17. 
  Рефакторинг подразумева:
  • A. 

   Откланање багова уочених приликом тестирања софтвера.

  • B. 

   Унапређење програма како би се успорила његова деградација у току промена.

  • C. 

   Отклањање проблема приликом извршења основних функционалности софтвера.

 • 18. 
  Command патерн:
  • A. 

   Омогућава динамичко додавање функционалности постојећим објектима.

  • B. 

   Омогућава креирање нових истанци објекта коришћењем друге постојеће инстанце.

  • C. 

   Се користи када желимо да испоручујемо захтеве кроз ред чекања.

 • 19. 
  Колико дугачке требају бити методе:
  • A. 

   Уколико метода позива друге методе, онда не сме да прелази дужину од 30'40 линија.

  • B. 

   Не постоји одређено ограничење али треба избегавати методе дуже од величине једног екрана.

  • C. 

   Метода не сме бити дужа од величине једног екрана, приближно око 30'40 линија.

  • D. 

   Не постоји одређено ограничење.

 • 20. 
  Тестирање по смерницама представља:
  • A. 

   Процестес тестирања који се врши на основу смерница дефинисаних методологијом развоја софтвера.

  • B. 

   Процес тестирања код кога аналитичар пројекта дефинише смернице за тестирање софтвера које доставља извршиоцима тестирања.

  • C. 

   Процес тестирања код кога се користе претходна искуства о врстама грешака које програмери праве приликом развоја компоненти.

 • 21. 
  Циљ тестирања дефеката је да:
  • A. 

   Открије грешке или отказе у софтверу чије је понашање неисправноили није у складу са дефинисаном спецификацијом.

  • B. 

   Анализом статичког изгледа система утврди да ли постоје проблеми.

  • C. 

   Демонстрира програмерима и кориссницима система да софтвер испуњава све дефинисане захтеве.

  • D. 

   Применом провере и посматрања понашања система утврди постојање одређених проблема.

  • E. 

   Утврди да ли производ коректно имплементира одређену функцију.

 • 22. 
  Бета тестирање представља:
  • A. 

   Тестирање код кога се корисницима испоручује производ како би могли да експериментишу са њим и установе проблеме које развојни тим није пронашао.

  • B. 

   Тестирање код кога корисници раде са развојним тимом да би тестирали софтвер на разним станицама.

  • C. 

   Тестирање код кога корисници тестирају систем да би одлучили да ли је спреман да буде прихваћен и постављен у корисничко окружење за употребу.

 • 23. 
  Model View Presenter патерн:
  • A. 

   Обезбеђује јасно раздвајање између података које треба приказати, пословне логике и приказе података.

  • B. 

   Омогућава енкапсулацију креирања објеката на такав начин да се креирање објекат одваја у посебну класу која има методу задужену за то.

  • C. 

   Дефинише интерфејс за креирање објеката, при чему подкласе доносе одлку отоме која класа ће се инстанцирати.

 • 24. 
  Remote proxy патерн:
  • A. 

   Има улогу локалног представника удаљеног објекта над којим се могу локално позивати методе удаљеног

  • B. 

   Омогућава динамичко додавање функционалности постојећим објектима

  • C. 

   Се користи када желимо да испоручујемо захтеве кроз ред чекања.

 • 25. 
  Основни принцип дефанзивног програмирања подразумева да:
  • A. 

   За сваку јавну методу је потребно раздвојити одговарајући тест којим се проверава исправно функционисање.

  • B. 

   Свака јавна метода мора да очекује некоректан улаз и да га исправно обрађује.

  • C. 

   Свака јавна метода мора да обезбеди кориснику функционалност која је дефинисана случајем употребе.

 • 26. 
  Template method патерн:
  • A. 

   Омогућава динамичко додавање функционалности постојећим објектима.

  • B. 

   Контролише и управља ко може да приступи неком објекту.

  • C. 

   Омогућава дефинисање основне структуре алгоритма коју подкласе могу редефинисати у одређеним деловима не мењајући саму структуру алгоритма.

 • 27. 
  Слабо везивање метода означава:
  • A. 

   Да постоји минимална зависност метода од других делова кода.

  • B. 

   Да је метода видљива само из метода које се налазе у истој класи.

  • C. 

   Да не постоји зависност од атрибута дефинисаних унутар тека ласе којој припада метода.

 • 28. 
  Тестирање софтвера представља:
  • A. 

   Проверу испуњености корисничких захтева који извршавају представници крајњих корисника.

  • B. 

   Проверу и посматрање понашања софтвера које се покречће коришћењем тест података и праћењем понашања апликације.

  • C. 

   Анализу статичког изгледа система како би се утврдили проблеми.

 • 29. 
  "Legacy" (наслеђени) систем представља појам који:
  • A. 

   Описује компјутерски систем или апликациони програм који теско одржава, унапређује и проширује због лошег дизајна и архитектуре.

  • B. 

   Описује компјутерски систем или апликациони програм који наставља да се користи јер корисник не жели или не може да га замени или редизајнира.

  • C. 

   Описује компјутерски систем или апликациони програм који се тешко интегрише са новим системима.

 • 30. 
  Најчешћи разлог за еволуцију софтвера представља:
  • A. 

   Побољшање перформанси система.

  • B. 

   Промене формата података

  • C. 

   Отклањање багова.

  • D. 

   Промена корисничких захтева.

 • 31. 
  Тестирање перформанси представља:
  • A. 

   Тестирање производа које обухвата тестирање појединачних компоненти у циљу побољшања перформанси.

  • B. 

   Део тестирања производа који обухвата тестирање битних карактеристика система као што су перфомансе и поузданост.

  • C. 

   Планирање серија тестова код којих се тестови понављају неограничен број пута, како би се дошло до отказа система.

 • 32. 
  Изаберите најбољи пример за именовање методе која проналази записе о студенту:
  • A. 

   FindStudentRecord

  • B. 

   MethodToFindStudentRecordFromDatabase

  • C. 

   StudentMethod

  • D. 

   FindStudent

  • E. 

   FindStudentRecord

 • 33. 
  Циљ валидационог тестирања је да:
  • A. 

   Демонстрира програмерима и корисницима система да софтвер испуњава све дефинисане захтеве.

  • B. 

   Применом провере и посматрања понашања система утврди постојање одређених проблема.

  • C. 

   Утврди да ли производ коректно имплементира одређену функцију

  • D. 

   Открије грешке или отказе у софтверу чије је понашање неисправно или није у складу са дефинисаном спецификацијом.

 • 34. 
  Валидација је:
  • A. 

   Процес евалуације система или компоненте за време или на крају процеса развоја да би се утврдило да ли задовољава захтеве дефинисане од корисника.

  • B. 

   Процес евалуације система или компоненте како би се установили проблеми у коду

  • C. 

   Процес евалуације система или компоненте како би се утврдило да ли производ коректно имплементира одређену функцију.

  • D. 

   Option 4

 • 35. 
  Decorator патерн:
  • A. 

   Омогућава динамичко додавање функционалности постојећим објектима.

  • B. 

   Има улогу локалног представника удаљеног објекта над којим се могу локално позивати методе удаљеног објекта.

  • C. 

   Дефинише интерфејс за креирање објеката, при чему подкласе доносе одлуку о томе која ће се класа инстанцирати