ქიმია ძირითადი თვისებები

36 | Total Attempts: 632

SettingsSettingsSettings
Please wait...

ქიმიური ელემენტების და მათი ნაერთების ძირითადი თვისებები და გამოყენება http://gamocdebi.weebly.com/


Questions and Answers
 • 1. 
  ბუნებაში ყველაზე გავრცელებული ჰალოგენია :
  • A. 

   ქლორი

  • B. 

   ბრომი

  • C. 

   ფთორი

  • D. 

   იოდი

 • 2. 
  რომელია ქვამარილის ფორმულა ?
  • A. 

   NaCl

  • B. 

   KCl

  • C. 

   NaCl*KCl

  • D. 

   FeCl3

 • 3. 
  რომელია ბიშოფიტის ფორმულა ?
  • A. 

   MgCl2*6H2O

  • B. 

   NaCl*KCl

  • C. 

   CuFeS2

  • D. 

   CaSO4*2H2O

 • 4. 
  ქლორის ძირითადი იზოტოპებია :
  • A. 

   35 Cl და 37 Cl

  • B. 

   18 Cl და 20 Cl

  • C. 

   15 Cl და 17 Cl

  • D. 

   27 Cl და 29 Cl

 • 5. 
  რომელი თვისება არ ახასიათებს ქლორს ?
  • A. 

   აღიზიანებს სასუნთქ გზებს

  • B. 

   მომწვანო-მოყვითალოა

  • C. 

   ჰაერზე მსუბუქია

  • D. 

   მკვეთრი სუნის აირია

 • 6. 
  ქლორი არ გამოიყენება :
  • A. 

   წყლის სადენზინფექციოდ

  • B. 

   ქსოვილებისა და ქაღალდის გასათეთრებლად

  • C. 

   სოდისა და საპნის მისაღებად

  • D. 

   ადსორბენტად

 • 7. 
  ბერთოლეს მარილის ფორმულაა :
  • A. 

   KClO

  • B. 

   KClO2

  • C. 

   KClO3

  • D. 

   KClO4

 • 8. 
  რკინის კოლჩედანის ფორმულაა :
  • A. 

   FeS2

  • B. 

   CuFeS2

  • C. 

   FeCl3

  • D. 

   Fe(OH)3

 • 9. 
  გოგირდის თვისება არ არის :
  • A. 

   ფლოტაციის უნარი

  • B. 

   ყვითელი, მყიფე ნივთიერებაა

  • C. 

   წყალში არ სველდება

  • D. 

   ალოტროპები არ გააჩნია

 • 10. 
  გოგირდს არ გამოიყენებენ :
  • A. 

   კაუჩუკის ვულკანიზაციაში

  • B. 

   სოფლის მეურნეობაში მავნებელი მწერების წინააღმდეგ

  • C. 

   ასანთის და დენთის წარმოებაში

  • D. 

   ამიაკის წარმოებაში

 • 11. 
  რომელი ორი იზოტოპის ნარევია ბუნებრივი აზოტი ?
  • A. 

   14 N და 15 N

  • B. 

   25 N და 26 N

  • C. 

   12 N და 13 N

  • D. 

   3 N და 4 N

 • 12. 
  რომელია სწორი შესაბამისობა ? 1 - NaNO3 - ჩილეს გვარჯილა 2 - NaNO3 - ინდოეთის გვარჯილა 3 - KNO3 - ჩილეს გვარჯილა 4 - KNO3 -  ინდოეთის გვარჯილა
  • A. 

   1 და 4

  • B. 

   2 და 3

  • C. 

   2 და 4

  • D. 

   1 და 3

 • 13. 
  აზოტის თვისება არ არის :
  • A. 

   უფერო, უსუნო, უგემოა

  • B. 

   წყალში ხსნადია

  • C. 

   ინერტული აირია

  • D. 

   მომწამლავია

 • 14. 
  აზოტი გამოიყენება : 1 - ამიაკის წარმოებაში 2 - ელექტრო ნათურების ასავსებად 3 - სასუქების წარმოებაში
  • A. 

   სამივე

  • B. 

   1 და 2

  • C. 

   2 და 3

  • D. 

   1 და 3

 • 15. 
  ნახშირბადის ალოტროპი არ არის :
  • A. 

   ალმასი

  • B. 

   გრაფიტი

  • C. 

   კარბინი

  • D. 

   კარბიდი

 • 16. 
  სურათზე გამოსახულია :
  • A. 

   ფულერენი

  • B. 

   ალმასი

  • C. 

   გრაფიტი

  • D. 

   კარბინი

 • 17. 
  მხუთავი აირის ფორმულაა :
  • A. 

   CO

  • B. 

   CO2

  • C. 

   SO3

  • D. 

   SO

 • 18. 
  ნახშირბადის აღგზნებულ მდგომარეობას შეესაბამება :
  • A. 

   1s2 2s2 2p2

  • B. 

   1s2 2s 2p3

  • C. 

   1s 2s 2p4

  • D. 

   1s 2s 2p 3s 3p 3d

 • 19. 
  რომელია სწორი შესაბამისობა ? 1 - ალმასი - გამოიყებენა მინის საჭრელად 2 - გრაფიტი - გამოიყენება ფანქრის გულებად
  • A. 

   ორივე

  • B. 

   1

  • C. 

   2

  • D. 

   არცერთი

 • 20. 
  რომელი თვისება არ ახასიათებს ნატრიუმს :
  • A. 

   რბილი მეტალია

  • B. 

   იხსნება წყალში

  • C. 

   არ ატარებს დენს

  • D. 

   მოვერცხლისფრო-მოთეთროა

 • 21. 
  ნატრიუმი და კალციუმი ჰაერზე ადვილად იჟანგებიან, რის გამოც მათ ინახავენ :
  • A. 

   წყალში

  • B. 

   ნავთში

  • C. 

   ძმარში

  • D. 

   მიწაში

 • 22. 
  რომელი მსჯელობა არ უკავშირდება კალციუმს ?
  • A. 

   პირველად მიიღეს დევიმ და ბერცელიუსმა

  • B. 

   ატარებს სითბოს და დენს

  • C. 

   იწვის მოწითალო-აგურისფერი ალით

  • D. 

   არ ახასიათებს მეტალური ბზინვარება

 • 23. 
  სურათებზე მოცემულია ლალი და საფირონი, რომლების არის მინარევებიანი :
  • A. 

   სპილენძი

  • B. 

   ალუმინი

  • C. 

   რკინა

  • D. 

   ნატრიუმი

 • 24. 
  რომელი მსჯელობა არ ახასიათებს ალუმინს ?
  • A. 

   პირველად მიიღო ველერმა

  • B. 

   მოვერხლისფრო-თეთრია

  • C. 

   ადვილად იგლინება

  • D. 

   ურთიერთქმედებს წყალთან

 • 25. 
  ალუმინს ახასიათბს ალუმინთერმია, ანუ უნარი აღადგინოს მეტალები მათი :
  • A. 

   ტუტეებიდან

  • B. 

   მარილებიდან

  • C. 

   ოქსიდებიდან

  • D. 

   ფუძეებიდან