Kviz 8.Razred

25 Questions | Total Attempts: 43

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kviz 8.Razred

Questions and Answers
 • 1. 
  Što je bajt?
  • A. 

   Osnovna memeorijska jedinica, niz od 8 bitova

  • B. 

   Najmanja memorijska jedinica, može biti 0 ili 1

 • 2. 
  Koliko 1 MB ima KB?
 • 3. 
  Koliko vrijednosti može imati 1 bit?
 • 4. 
  Binarni broj 110101 u dekadskom brojevnom sustavu predstavlja broj
  • A. 

   51

  • B. 

   53

  • C. 

   55

 • 5. 
  Dekadski broj 38 u oktalnom brojevnom sustavu je:
  • A. 

   26

  • B. 

   36

  • C. 

   46

 • 6. 
  Heksadekadski broj 1A u oktalnom brojevnom sustavu je:
  • A. 

   26

  • B. 

   32

 • 7. 
  9. Koji od brojeva nije zapis broja u oktalnome sustavu?
  • A. 

   132

  • B. 

   346

  • C. 

   10110

  • D. 

   685

 • 8. 
  Koju vrijednost će imati varijabla y? x:= 12 y:= -4 x:= x-2*y; y:=x+y; y:=x-y;
  • A. 

   4

  • B. 

   6

  • C. 

   8

  • D. 

   10

 • 9. 
  Što će ispisati sljedeći dio programa? x:= -100; y:=-100; ako je x+y >0 onda  izlaz x + y inače izlaz x - y
  • A. 

   0

  • B. 

   -200

  • C. 

   200

 • 10. 
  Koliku vrijednost će imati varijabla a? a:= 7 - 14 div 3 + 17 mod 4
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 11. 
  Što od navedenoga nije web preglednik?
  • A. 

   Opera

  • B. 

   Thunderbird

  • C. 

   MS Internet Explorer

  • D. 

   Mozilla Firefox

 • 12. 
  Kojim jezikom su napisane sve web stranice?
 • 13. 
  Ime datoteke koja označava početnu stranicu svakog weba mjesta je:
  • A. 

   Homepage.html

  • B. 

   Prva.html

  • C. 

   Pocetak.html

  • D. 

   Index.html

 • 14. 
  Što je od navedenoga ispravno napisana IP adresa?
  • A. 

   10.16.88.211.

  • B. 

   123.300.250

  • C. 

   11.11.11.11

  • D. 

   00.160.220.280

 • 15. 
  Što od navedenoga može biti adresa elektroničke pošte?
 • 16. 
  Dijelovi HTML dokumenata su:
  • A. 

   Head i title

  • B. 

   Head i body

  • C. 

   Head i html

  • D. 

   Body i html

 • 17. 
  Kako nazivamo sve fizičke dijelove računala?
 • 18. 
  Koliki je kapacitet radne memorije ovog računala?
 • 19. 
  Što od navedenog na spada u softver?
  • A. 

   Windows 7

  • B. 

   MS Word

  • C. 

   Matična ploča

  • D. 

   Bojanje

 • 20. 
  Kako nazivamo memoriju koju možemo samo čitati?
 • 21. 
  Koliku količinu podataka može spremiti tvrdi disk kompjutera sa slike?
 • 22. 
  Što je od navedenoga ulazno-izlazni uređaj?
  • A. 

   Miš

  • B. 

   Modem

  • C. 

   Skenr

  • D. 

   Zvučnici

 • 23. 
  Kako se naziva jedinstvena adresa računala unutar računalne mreže?
  • A. 

   Adresa bajta

  • B. 

   Web adresa

  • C. 

   IP adresa

  • D. 

   E-mail adresa

 • 24. 
  Koju od navedenih skupina čine samo ulazni uređaji?
  • A. 

   Tipkovnica, grafička ploča, zvučnici

  • B. 

   Miš, projektor, CD

  • C. 

   Tipkovnica, skener, web kamera

  • D. 

   Mikrofon, skener, zaslon osjetljiv na dodir

 • 25. 
  Kako nazivamo ukupan  broj piksela pojedinog zaslona?
  • A. 

   Razlučivost zaslona

  • B. 

   Broj boja vidljivih na zaslonu

  • C. 

   Frekvencija rada zaslona

  • D. 

   vidljiva dijagonala zaslona