Podzielność Liczb Naturalnych.

9 Questions

Settings
Please wait...
Personality Quizzes & Trivia

Test przeznaczony dla uczniów klasy  czwartej.


Questions and Answers
 • 1. 
  Liczba 2347 jest podzielna przez 2.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 2. 
  Liczba 3775 jest podzielna przez 25.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 3. 
  Liczba 532 jest podzielna przez 4.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 4. 
  Jaką cyfrę należy wpisać w miejsce x, aby liczba 514x była podzielna przez 9?
  • A. 

   5

  • B. 

   8

  • C. 

   9

  • D. 

   1

 • 5. 
  Jaką cyfrę należy wstawić w miejsce x, aby liczba 43x była podzielna jednocześnie przez 5 i 3.
  • A. 

   3

  • B. 

   9

  • C. 

   5

  • D. 

   0

 • 6. 
  Ile jest liczb dwucyfrowych podzielnych przez 5?
  • A. 

   10

  • B. 

   15

  • C. 

   18

  • D. 

   20

 • 7. 
  Jaka jest reszta z dzielenia przez 4 liczby 45654
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   2

  • D. 

   3

 • 8. 
  Która liczba jest niepodzielna przez 4?
  • A. 

   3716

  • B. 

   10234

  • C. 

   3456

  • D. 

   6572

 • 9. 
  Którą z cyfr można wpisać w miejsce x, aby liczba 7777x była podzielna przez 5?
  • A. 

   0 lub 5

  • B. 

   Tylko 5

  • C. 

   Tylko 0

  • D. 

   1