Test Wyborczy

25 Pyta | Total Attempts: 42544

Please wait...
Test Wyborczy

 


Questions and Answers
 • 1. 
  Czy popierasz prywatyzację spółek państwowych?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 2. 
  Czy popierasz prywatyzację służby zdrowia?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 3. 
  Czy koszty działalności gospodarczej emitującej CO2 powinny być zwiększone?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 4. 
  Czy popierasz zwiększenie przywilejów związków zawodowych?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 5. 
  Płaca minimalna w Polsce powinna być:
  • A. 

   Minimalnie zwiększona

  • B. 

   Zwiększona w biedniejszych regionach

  • C. 

   Maksymalnie zwiększona

  • D. 

   Zlikwidowana

  • E. 

   Nie mam zdania

 • 6. 
  Czy Unia Europejska powinna mieć prawo do nakładania własnych podatków?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 7. 
  Czy Polska i UE powinny aktywnie działać na rzecz demokratyzacji Ukrainy?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 8. 
  Czy popierasz utworzenie wspólnej armii europejskiej?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 9. 
  Czy obywatele UE powinni mieć większy dostęp do broni palnej?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 10. 
  Czy Unia Europejska powinna zagwarantować większe wsparcie finansowe dla słabiej rozwiniętych regionów?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 11. 
  Czy popierasz federalizację Unii Europejskiej (utworzenie jednego państwa europejskiego)?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 12. 
  Czy popierasz likwidację NFZ?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 13. 
  Czy popierasz likwidację ZUS?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 14. 
  Czy jesteś za wprowadzeniem prawa do aborcji na życzenie?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 15. 
  Czy popierasz wprowadzenie prawa do formalnego zawierania związków tej samej płci?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 16. 
  Czy popierasz wstąpienie Polski do strefy Euro?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 17. 
  Czy popierasz rozwój energii atomowej w Polsce?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 18. 
  Czy popierasz legalizacje narkotyków miękkich?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 19. 
  Czy jesteś za wprowadzeniem kary śmierci?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 20. 
  Czy płatny urlop macierzyński powinien być wydłużony do 20 tygodni?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 21. 
  Czy Unia Europejska powinna przeznaczać więcej pieniędzy na rozwój biednych państw?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 22. 
  Czy rybacy powinni mieć obowiązek zmniejszenia swoich połowów w celu ochrony zasobów rybnych?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 23. 
  Czy Unia Europejska powinna wprowadzić podatek od transakcji finansowych?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 24. 
  Czy obywatele Rumunii i Bułgarii powinni mieć pełny dostęp do europejskiego rynku pracy?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 25. 
  Czy inwestycje rządowe na rzecz rozwoju zatrudnienia osób młodych powinny być wyłączone z przepisów dotyczących deficytu budżetowego?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania