Test Wyborczy

30 Pyta | Total Attempts: 37632

Please wait...
Test Wyborczy

#m_powrdby_new_footer { display:none; }


Questions and Answers
 • 1. 
  Czy popierasz prywatyzację spółek państwowych?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 2. 
  Czy popierasz prywatyzację służby zdrowia?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 3. 
  Czy rolnicy powinni płacić składki ubezpieczeniowe na takich samych zasadach jak większość obywateli?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 4. 
  Czy popierasz ograniczenie roli kościoła w państwie?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 5. 
  Czy jesteś za wprowadzeniem kary śmierci?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 6. 
  Czy popierasz zwiększenie ulg prorodzinnych?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 7. 
  Czy popierasz legalizacje narkotyków miękkich?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 8. 
  Czy jesteś za rozwojem energii atomowej w Polsce?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 9. 
  Czy popierasz wstąpienie Polski do strefy Euro?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 10. 
  Czy obywatele powinni mieć większy dostęp do broni palnej?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 11. 
  Czy popierasz wprowadzenie opłat za studia dzienne na państwowych uczelniach?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 12. 
  Czy popierasz refundację środków antykoncepcyjnych?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 13. 
  Czy popierasz wprowadzenie prawa do formalnego zawierania związków tej samej płci?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 14. 
  Czy jesteś za wprowadzeniem prawa do aborcji na życzenie?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 15. 
  Czy jesteś za zwiększeniem edukacji seksualnej w szkołach?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 16. 
  Czy jesteś za rozwojem alternatywnych (ekologicznych) źródeł energii?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 17. 
  Czy popierasz likwidację ZUS?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 18. 
  Czy popierasz likwidację NFZ?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 19. 
  Czy popierasz wprowadzenie 50% progu podatkowego dla najbogatszych?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 20. 
  Czy popierasz federalizację Unii Europejskiej (utworzenie jednego państwa europejskiego)?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 21. 
  Czy popierasz utworzenie wspólnej armii europejskiej?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 22. 
  Czy Polska i UE powinny aktywnie działać na rzecz demokratyzacji Ukrainy?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 23. 
  Czy popierasz stanowienie prawa na poziomie unijnym?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 24. 
  Czy jesteś za zwiększeniem kwoty wolnej od podatku?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania

 • 25. 
  Czy jesteś za zwiększeniem aktywności Polski w UE?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Nie mam zdania