Obrazovanje Na Daljinu

7 vpraanj | Total Attempts: 18

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Obrazovanje Na Daljinu

Kviz - ProProfs


Questions and Answers
 • 1. 
  Nastavi niz: 2, 4, 8, 16, 32, 64....
  • A. 

   128

  • B. 

   96

  • C. 

   120

 • 2. 
  Koje tri uzastopna broja, kada se dodaju ili množi će dati isti rezultat? (tip odgovora: a, b, c)
 • 3. 
  5 * 5 * 2 * 4 * 2 =  ?
  • A. 

   Istina, jednako je 200.

  • B. 

   Laž, nije jednako.

 • 4. 
  Od ponuđenih razlomaka:  koji je drugi u opadajućem nizu?
  • A. 

   1/2

  • B. 

   5/14

  • C. 

   4/9

  • D. 

   3/4

  • E. 

   2/3

 • 5. 
  ___cm = 1 inch (tip odgovora: a.bc )
 • 6. 
  Ako je a = b i c je veće od b, koji od ponuđenih odgovora su tačni?
  • A. 

   C > a

  • B. 

   C = a

  • C. 

   C > b

 • 7. 
  Ako je x*x+2x-35=0 Onda je x = ?
  • A. 

   -35

  • B. 

   2x^3

  • C. 

   5

  • D. 

   -7