Mmp2

10 Pitanja

Settings
Please wait...
Mmp2

kviz Multimedijalni prezentacii (Dubravka)


Questions and Answers
 • 1. 
  P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Liberation Serif","Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }A:link { } Одбери дали е точен исказот или погрешен Програмата Power Point се вклучува со наредбата Start-All Programs-Microsoft Office-Power Poin...
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  P{margin-bottom:0.08in;direction:ltr;color:rgb(0,0,0);}P.western{font-family:"Liberation Serif","Times New Roman",serif;font-size:12pt;}P.cjk{font-family:"DejaVu Sans";font-size:12pt;}P.ctl{font-family:"Lohit Hindi";font-size:12pt;}A:link{} Затворање на презентацијата File-Close
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Liberation Serif","Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }A:link { } Зачувување на презентацијата File-Save as
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Liberation Serif","Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }A:link { } P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Liberation Serif","Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }A:link { } Активирање на презентација се врши со наредбата View-Slide Show
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  P{margin-bottom:0.08in;direction:ltr;color:rgb(0,0,0);}P.western{font-family:"Liberation Serif","Times New Roman",serif;font-size:12pt;}P.cjk{font-family:"DejaVu Sans";font-size:12pt;}P.ctl{font-family:"Lohit Hindi";font-size:12pt;}A:link{} Копирање на слајдовите се врши со наредбата:
  • A. 

   Copy / paste

  • B. 

   Ctrl+c / ctrl+v

  • C. 

   Ctrl+x/ ctrl+v

 • 6. 
  P{margin-bottom:0.08in;direction:ltr;color:rgb(0,0,0);}P.western{font-family:"Liberation Serif","Times New Roman",serif;font-size:12pt;}P.cjk{font-family:"DejaVu Sans";font-size:12pt;}P.ctl{font-family:"Lohit Hindi";font-size:12pt;}A:link{} Вметнување на слики од дискот во презентација се извршува со командата:
  • A. 

   Insert/ picture from file

  • B. 

   Insert - Picture - ClipArt

 • 7. 
  P{margin-bottom:0.08in;direction:ltr;color:rgb(0,0,0);}P.western{font-family:"Liberation Serif","Times New Roman",serif;font-size:12pt;}P.cjk{font-family:"DejaVu Sans";font-size:12pt;}P.ctl{font-family:"Lohit Hindi";font-size:12pt;}A:link{} Вметнување на анимации во слајд се врши со наредбата
  • A. 

   Slide Show-Custom Animation

  • B. 

   Insert - Custom Animation

 • 8. 
  P{margin-bottom:0.08in;direction:ltr;color:rgb(0,0,0);}P.western{font-family:"Liberation Serif","Times New Roman",serif;font-size:12pt;}P.cjk{font-family:"DejaVu Sans";font-size:12pt;}P.ctl{font-family:"Lohit Hindi";font-size:12pt;}A:link{} Вметнување на хиперврска се врши со наредбата:
  • A. 

   Insert - Hyperlink

  • B. 

   Format - Hyperlink

  • C. 

   Insert - Comment

 • 9. 
  Погледот Slide Sorter е соодветен за:
  • A. 

   уредување на еден слајд

  • B. 

   прикажување на презентација

  • C. 

   работа со повеќе слајдови

 • 10. 
  Преглед на слајдот ќе одбереш во панелот:
  • A. 

   Slide Transition

  • B. 

   Slide Design

  • C. 

   Slide Layout