BIOLógia Môže Byť Viac Správnych Odpovedí!

8 Questions | Total Attempts: 42

Settings
Please wait...
BIOLógia Môže Byť Viac Správnych Odpovedí!

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Na ktoré nepŕhlivce vývojovo nadväzujú ploskulice:
  • A. 

   Hlísty

  • B. 

   Motolice

  • C. 

   Hlístovce

  • D. 

   Rebrovky

 • 2. 
  Do kmeňa mäkkýšov patria:
  • A. 

   Ulitníky

  • B. 

   Lasturníky

  • C. 

   Schránkovce

  • D. 

   Hlavonožce

 • 3. 
  Svalovec špiralovitý patrí medzi:
  • A. 

   Hlístovce

  • B. 

   Ploskavce

  • C. 

   Opaskovce

  • D. 

   Mäkkýše

 • 4. 
  O kmeni mäkkýše platí, že:
  • A. 

   Majú mäkké telo a slizovitú pokožku

  • B. 

   Väčšina dýcha žiabrami

  • C. 

   Väčšina dýcha pľúcami

  • D. 

   Na vylučovanie slúžia protonefrídie

 • 5. 
  Ktoré z uvedených parazitov je hlístovec:
  • A. 

   Svalovec špirálový

  • B. 

   Háďatko repné

  • C. 

   Mazľavka pšenicová

  • D. 

   Motolica pšeničná

 • 6. 
  Vnútrobunkové trávenie sa vyskytuje u:
  • A. 

   Ploskavcov

  • B. 

   Bičíkovcov

  • C. 

   Koreňonožcov

  • D. 

   článkonožcov

 • 7. 
  Schopnosť fagocytózy majú:
  • A. 

   Meňavky

  • B. 

   Hemosporídie

  • C. 

   Bakteriofágy

  • D. 

   Erytrocyty

 • 8. 
  U ktorých živočíchov sa objavujú prvé nervové centrá-gangliá:
  • A. 

   U pŕhlivcov

  • B. 

   U ploskavcov

  • C. 

   U mäkkýšov

  • D. 

   U polypovcov