ข้อสอบ ออนไลน์ รอบรู้ 253 สรุปซีเกมส์ วันเด็ก วันครู เลือกตั้งใหม่ เด่นน่าออก 2557

12
 Quizzes & Trivia

 ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 253 สรุปซีเกมส์ วันเด็ก วันครู เลือกตั้งใหม่ เด่นน่าออก 2557 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  สรุปเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ 2013 คือชาติใด
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   เมียนมาร์

  • C. 

   อินโดนีเซีย

  • D. 

   เวียดนาม

 • 2. 
  เหรียญทองที่ไทยได้รับ ซีเกมส์ 2013
  • A. 

   105

  • B. 

   106

  • C. 

   107

  • D. 

   109

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเหรียญของไทยในซีเกมส์ 2013
  • A. 

   ทอง 107 เงิน 94 ทองแดง 81 (282)

  • B. 

   ทอง 107 เงิน 95 ทองแดง 80 (282)

  • C. 

   ทอง 106 เงิน 93 ทองแดง 82 (282)

  • D. 

   ทอง 106 เงิน 94 ทองแดง 81 (282)

 • 4. 
  ข้อใดเรียงลำดับเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ 2013 ได้ถูกต้อง
  • A. 

   ไทย-เมียนมาร์-เวียดนาม-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย

  • B. 

   ไทย-เมียนมาร์-เวียดนาม-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย

  • C. 

   เมียนมาร์-ไทย-เวียดนาม-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย

  • D. 

   ไทย-เวียดนาม-เมียนมาร์-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย

 • 5. 
  กีฬาซีเกมส์ครั้งต่อไป 2015 ที่ประเทศใด
  • A. 

   สิงคโปร์

  • B. 

   เวียดนาม

  • C. 

   มาเลเซีย

  • D. 

   อินโดนีเซีย

 • 6. 
  คำขวัญวันเด็กปี 2557
  • A. 

   กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้เจริญ

  • B. 

   กตัญญู เป็นเด็กดี เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง

  • C. 

   กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง

  • D. 

   กตัญญู เป็นเด็กดี มีวินัย เป็นเด็กดี สร้างไทยให้เจริญ

 • 7. 
  คำขวัญวันครู 2557
  • A. 

   เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน

  • B. 

   เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา ครูและแม่แห่งแผ่นดิน

  • C. 

   เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูของแผ่นดิน

  • D. 

   เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา ครูและแม่ของแผ่นดิน

 • 8. 
  คำขวัญวันครู 2557 แต่งโดยใคร
  • A. 

   นายธีธัช บรรณะทอง

  • B. 

   นายธีรธัช บรรณะทอง

  • C. 

   นายธัชทวี บรรณทอง

  • D. 

   นายธีระธัช บรรณะทอง

 • 9. 
  จากข้อ 8 เป็นชาวจังหวัดใด
  • A. 

   พิษณุโลก

  • B. 

   พิจิตร

  • C. 

   เชียงใหม่

  • D. 

   เชียงราย

 • 10. 
  คำขวัญวันเด็ก ปี 2557 ตรงกับส่วนใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด
  • A. 

   หลักการ

  • B. 

   วิสัยทัศน์

  • C. 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • D. 

   สมรรถนะ

 • 11. 
  พรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. วันที่ 2 กพ 2557 ที่ต้องจับสลากมีกี่พรรค
  • A. 

   9

  • B. 

   36

  • C. 

   37

  • D. 

   38

 • 12. 
  ปี พ.ศ.2557 ตรงกับปีนักษัตริย์ใด
  • A. 

   มะโรง

  • B. 

   มะเส็ง

  • C. 

   มะเมีย

  • D. 

   มะแม

Related Quizzes