стебла

11 | Total Attempts: 70

SettingsSettingsSettings
Please wait...
стебла

Вежби-Градба,функции и видови стебла


Questions and Answers
 • 1. 
  Одреди која не е функција на стеблата
  • A. 

   пренесува материи

  • B. 

   впива вода и минерални материи

  • C. 

   складира храна

  • D. 

   му дава потпора на растението

 • 2. 
  Одреди кој ги образува годовите
  • A. 

   спроводно ткиво

  • B. 

   механичко ткиво

  • C. 

   ткиво за растење

  • D. 

   основно ткиво

 • 3. 
  Лалето има видоизменето стебло
  • A. 

   точно

  • B. 

   неточно

 • 4. 
  Видоизменето стебло има
  • A. 

   Мушмулата

  • B. 

   Јаболкницата

  • C. 

   Каранфилот

  • D. 

   Трендафилот

 • 5. 
  Подземни стебла имама кај
  • A. 

   гладиолата

  • B. 

   зумбулот

  • C. 

   перуниката

  • D. 

   хмелот

 • 6. 
  На кората од дрвенестите растенија има
  • A. 

   столони

  • B. 

   стоми

  • C. 

   кори

  • D. 

   пори

 • 7. 
  Пупките се заштитени со
  • A. 

   кожести лушти

  • B. 

   смолести лушпи

  • C. 

   лушпи со влакненца

  • D. 

   безбојни лушпи

 • 8. 
  Виновата лоза има видоизменето стебло
  • A. 

   точно

  • B. 

   неточно

 • 9. 
  Во пупките има
  • A. 

   основно ткиво

  • B. 

   ткиво за растење

  • C. 

   спроводно ткиво

  • D. 

   површинско ткиво

 • 10. 
  Од надвор зелјестите стебла имаат