รอบรู้ 251 5 ธันวา ปีใหม่ วันเด็ก วันครู หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ใหม่ เหตุการณ์ปัจจุบัน สอบครู

16 | Total Attempts: 669

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 251 5 ธันวา ปีใหม่ วันเด็ก วันครู หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ใหม่ เหตุการณ์ปัจจุบัน สอบครู

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 251 ธันวา ปีใหม่ วันเด็ก วันครู หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ใหม่ เหตุการณ์ปัจจุบัน สอบครู   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com 


Questions and Answers
 • 1. 
   ในหลวงทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
  • A. 

   85

  • B. 

   86

  • C. 

   87

  • D. 

   88

 • 2. 
  ชื่องานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2556
  • A. 

   พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์

  • B. 

   พระผู้ทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์

  • C. 

   พระผู้ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์

  • D. 

   พระเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์

 • 3. 
  วันเด็กปี 2557 ตรงกับวันใด
  • A. 

   4 มกราคม

  • B. 

   11 มกราคม

  • C. 

   3 มกราคม

  • D. 

   12 มกราคม

 • 4. 
  ปี พ.ศ.2557 ตรงกับปีนักษัตใด
  • A. 

   มะเมีย

  • B. 

   มะแม

  • C. 

   มะโรง

  • D. 

   มะเส็ง

 • 5. 
  ผู้ชนะเลิศคำขวัญวันครู ปี พ.ศ.2557 ได้รับเงินรางวัล
  • A. 

   10,000 บาท

  • B. 

   8,000 บาท

  • C. 

   7,000 บาท

  • D. 

   15,000 บาท

 • 6. 
  ข้อใดไม่อยู่ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  • A. 

   คุณภาพ

  • B. 

   โอกาส

  • C. 

   การมีส่วนร่วม

  • D. 

   อาเซียน

 • 7. 
  PISA ประกาศผลการทดสอบ ปี 2556 
  • A. 

   1 ธค 2556

  • B. 

   2 ธค 2556

  • C. 

   3 ธค 2556

  • D. 

   4 ธค 2556

 • 8. 
  กระทรวงศึกษาธิการประกาศวาระแห้งชาติ ปี 2556 คือ
  • A. 

   การศึกษา

  • B. 

   คุณภาพ

  • C. 

   ผู้เรียน

  • D. 

   อาเซียน

 • 9. 
  การปฏิรูปหลักสูตรขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการมีความเชื่อมโยงกี่เรื่อง
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 10. 
  จากข้อ 9 ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   การปฏิรูปการเรียนการสอน

  • B. 

   การประเมินคุณภาพภายนอก

  • C. 

   การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลับ

  • D. 

   การประเมินคุณภาพสถานศึกษา

 • 11. 
  ข้อใดไม่ใช่ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช

  • B. 

   รมว.ศธ. จาตุรนต์ ฉายแสง

  • C. 

   ศ.พิเศษภาวิช ทองโรจน์

  • D. 

   ผศ.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

 • 12. 
  ตามกฎหมายใครเป็นผู้ลงนามประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   เลขาธิการ กพฐ.

 • 13. 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่มีกี่กลุ่มการเรียนรู้
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 14. 
  วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คือข้อใด
  • A. 

   16 พฤษภาคม 2557

  • B. 

   10 มิถุนายน 2557

  • C. 

   1 เมษายน 2557

  • D. 

   1 พฤศจิกายน 2557

 • 15. 
  ข้อใดไม่ใช่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานใหม่
  • A. 

   Language and Society

  • B. 

   STEM

  • C. 

   Work Life

  • D. 

   Media Skill and Communication

 • 16. 
  วิชานาฏศิลป์ บรรจุอยู่ในกลุ่มใดในหลักสูตรใหม่
  • A. 

   สังคมและความเป็นมนุษย์ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนในระดับมัธยมศึกษาจะอยู่ในระบบวิชาเลือก

  • B. 

   ภาษาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนในระดับมัธยมศึกษาจะอยู่ในระบบวิชาเลือก

  • C. 

   ทักษะสื่อและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนในระดับมัธยมศึกษาจะอยู่ในระบบวิชาเลือก

  • D. 

   ภาษาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนในระดับมัธยมศึกษาจะอยู่ในระบบวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์

Back to Top Back to top