Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση
50
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω ερωτήσεις Σωστές (True) ή Λανθασμένες (False) τσεκάροντας το αντίστοιχο τετράγωνο