Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση

50

Settings
Please wait...
Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση

Να χαρακτηρίσετ&e psilon; τις παρακάτω ερωτήσεις Σωστές (True) ή Λανθασμένες (False) τσεκάροντας το αντίστοιχο τετράγωνο


Questions and Answers
 • 1. 
  Το αγροτικο ζήτημα ήταν πρόβλημα μόνο του ελλαδικού χώρου
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Η ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος έγινε το 1864 (εξετάσεις 2006).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Οι νόμοι του 1907 δεν επέτρεπαν την απαλλοτρίωση γης (εξετάσεις 2011).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Η διανομή των εθνικών γαιών που προέκυψαν από την επανάσταση του 1821 δημιούργησε πλήθος προβλημάτων.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Η ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης έγινε στα χρόνια του Α΄Παγκ. Πολέμου και το Εθνικού Διχασμού.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Η διεύρυνση του ελληνικού κράτους με τα Επτάνησα, την Άρτα και τη Θεσσαλία έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της μεγάλης ιδιοκτησίας (2002).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Στον ιδεολογικό τομέα η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας ευνοούσε την ανάπτυξη και διάδοση ιδεών με ταξικό περιεχόμενο.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Η αγροτική μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε κάτω από την πίεση του προσφυγικού προβλήματος.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Η καθυστέρηση της ανάπτυξης εργατικού κινήματος στην Ελλάδα οφειλόταν, ανάμεσα στα άλλα, στην απουσία μεγάλων σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Στον ελληνικό χώρο το πρόβλημα της έγγειας ιδιοκτησίας γνώρισε τις εντάσεις που παρατηρήθηκαν και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη (2012).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Η ενσωμάτωση της Θεσαλονίκης στην Ελλάδα αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το εργατικο κίνημα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Η ΓΣΕΕ ιδρύθηκε προς το τέλος του Α' Παγκ. Πολέμου (2002).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (ΣΕΚΕ) μετονομάστηκε σε Λαϊκό Κόμμα (2007).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Η πολιτικη αντίληψη του βενιζελισμού θεωρούσε ότι ο θεσμικός εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των παραγωγικων δυνάμεων του έθνους θα βοηθούσαν την ανάπτυξη του ελληνισμού.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Η υπερπόντια μετανάστευση στις ΗΠΑ ενίσχυσε την οικονομία της υπαίθρου.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων κλόνισε την ελληνική οικονομία (2007)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Το κύριο πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους ήταν η παρουσία ισχυρών μειονοτικών ομάδων στις νεοαποκτηθείσες περιοχές (2007).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄Παγκ. Πόλεμο αποκλείστηκε λόγω του εθνικού διχασμού.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  Η διχοτόμηση της δραχμής το Μάρτιο του 1922 οδήγησε τα δημοσιονομικά της χώρας σε πλήρη αδιέξοδο.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Με τη διχοτόμηση της δραχμής η Ελλάδα εξοικονόμησε 1.200.000.000 δρσχμές (2004).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 21. 
  Τα μεγάλα δάνεια που ενέκριναν η Γαλλία, η Αγγλία και οι ΗΠΑ το 1917 εκταμιεύθηκαν από την Ελλάδα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 22. 
  Η επάνοδος του βασιλιά Κωνσταντίνου  το 1920 οδήγησε τους Συμμάχους σε  άρση της κάλυψης του χαρτονομίσματος και έτσι ένα σημαντικό τμήμα της νομισματικής κυκλοφορίας βράθηκε χωρίς αντίκρισμα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  Η Ελλάδα κατά την περίοδο του μεσοπολέμου είχε ολοκληρώσει την αγροτική μεταρρύθμιση και είχε προωθήσει την αστικοποίησή της.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 24. 
  Όμοια με τα γειτονικά της κράτη, η Ελλάδα την περίοδο του μεσοπολέμου είχε ομογενοποιηθεί εθνικά.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 25. 
  Στα θετικά της ελληνικής οικονομίας προστίθενται η συγκέντρωση των Ελλήνων στο πλαίσιο του εθνικού κράτους και η εξάλειψη του ελληνικού κοσμοπολιτισμού.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 26. 
  Την περίοδο του μεσοπολέμου η Ελλάδα άρχισε να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον πεδίο ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 27. 
  Πέρα από τις επιτυχείς ή ανεπιτυχείς προσπάθειες των αρχών για αποκατάσταση των ξεριζωμένων, θεμέλιο της όλης προσπάθειας ήταν η διάθεση  των προσφύγων να εργαστούν σκληρά για να ξαναδημιουργήσουν αυτά που έχασαν μέσα στην καταστροφή.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 28. 
  Η αμερικάνικη εταιρεία ΟΥΛΕΝ ανέλαβε την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην πρωτεύουσα αλλά και τη δημιουργία σύγχρονου δικτύου αστικών συγκοινωνιών. (2005)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 29. 
  Οι επενδύσεις των εταιριών ΟΥΛΕΝ και ΠΑΟΥΕΡ στην υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση αντίστοιχα αφορούσαν μόνο το λεκανοπέδιο της Αττικής.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 30. 
  Επενδύσεις έγιναν από γερμανικές εταιρίες για τη δημιουργία σύγχρονου δικτύου αστικών συγκοινωνιών, βασισμένου σε ηλεκτροκίνητα τραμ και λεωφορεία.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 31. 
  Εγγειοβελτιωτικά έργα έγιναν στη διευθέτηση χειμαρρων, οι οποίοι μέχρι τότε συχνά προκαλούσαν πλημμύρες και καταστροφές στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 32. 
  Επενδυτικές προσπάθειες έγιναν και στις υποδομές της υπόλοιπης χώρας, με εγγειοβελτιωτικά έργα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 33. 
  Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1841 (2003).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 34. 
  Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1927 και άρχισε τη λειτουργἰα της τον ίδιο χρόνο.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 35. 
  Με αφορμή το αίτημα της Ελλαδας στις Μεγάλες Δυνάμεις για παροχή πρόσθετου δανείου, τέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας μιας κεντρικής τράπεζας.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 36. 
  Παρά τις αντιδράσεις της Εθνικής Τράπεζας και κάτω από την πίεση των ξένων συμβούλων, το Μάιο του 1927 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλαδος.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 37. 
  Οι επιτυχίες της Τράπεζας της Ελλάδος οδήγησαν τα δημόσια οικονομικά σε περίοδο  ευφορίας και προκάλεσαν μια ισχυρή δυναμική που επέτρεψε τις σημαντικές πολιτικές, θεσμικές και οικονομικές πρωτοβουλίες της τελευταίας κτβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 38. 
  Η παγκόσμια οικονομική κρίση έφτασε στην Ελλάδα σε μια εποχή "ευημερίας".
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 39. 
  Η διεθνής οικονομική κρίση του 1939 επηρέασε αρνητικά την οικονομική πορεία της χώρας.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 40. 
  Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να αποτράψει την κρίση εξάντλησαν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό και συνάλλαγμα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 41. 
  Με την πολιτική του προστατευτισμού η χώρα μπήκε στο χώρο της ανοιχτής οικονομίας, όπου οι συναλλαγές καθορίζονταν από ελεύθερες συμφωνίες.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 42. 
  Με τη μέθοδο διακανονισμού "κλήριγκ" οι διεθνείς συναλλαγές γίνονταν με βάση διακρατικές συμφωνίες που φρόντιζαν να ισοσκελίζουν την αξία των εισαγωγών με την αντίστοιχη των εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών λογαριασμών.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 43. 
  Οι σημαντικότερες επιπτώσεις των οικονομικών εξελίξεων τη δεκαετία του 1930 βρίσκονταν στο πολιτικό επίπεδο, καθώς πολλά ευρωπαϊκά κράτη εκείνη την εποχή απέκτησαν δικτατορικά ή φασιστικά καθεστώτα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 44. 
  Η ελληνική οικονομία γνώρισε αξιοσημείωτη ανάπτυξη στα χρόνια του μεσοπολέμου.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 45. 
  Η κρατική μηχανή αντιμετώπισε ανεπαρκώς το πρόβλημα της αποκατάστασης των προσφύγων.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 46. 
  Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου πολέμου επιδεινώθηκε η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 47. 
  Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας τις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων ήταν οι ελλειμματικοί προϋπολογισμοί και η έλλειψη οικονομικών πόρων.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 48. 
  Η σοσιαλιστική ιδεολοφία γνώρισε αξιοσημείωτη διάδοση στην ελληνική κοινωνία στα τέλη του 19ου αιώνα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 49. 
  Με την ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης κυριάρχησε στην ύπαιθρο η μικρή ιδιοκτησία.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 50. 
  Η δημιουργία της Τράπεζας της Ελλάδος έγινε με πρωτοβουλία του διοικητή της Εθνικής Τράπεζας.
  • A. 

   True

  • B. 

   False