รอบรู้ ชุด 248 สมเด็จพระสังฆราช

11 | Total Attempts: 248

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ ชุด 248 สมเด็จพระสังฆราช

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 248  สมเด็จพระสังฆราช  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com 


Questions and Answers
 • 1. 
   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า
  • A. 

   เจริญ คชวัตร

  • B. 

   จรัญ คชวัตร

  • C. 

   คชวัตร เจริญ

  • D. 

   คชรัช เจริญ

 • 2. 
   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประสูติ
  • A. 

   3 ตุลาคม พ.ศ. 2456

  • B. 

   3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456

  • C. 

   3 ธันวาคม พ.ศ. 2456

  • D. 

   3 มกราคม พ.ศ. 2456

 • 3. 
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพี่น้อง
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 4. 
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์
  • A. 

   23 ตค 2556

  • B. 

   24 ตค 2556

  • C. 

   25 ตค 2556

  • D. 

   26 ตค 2556

 • 5. 
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ด้วย
  • A. 

   ติดเชื้อในกระแสพระโลหิต

  • B. 

   ความดันพระโลหิตต่ำ

  • C. 

   ความดันพระโลหิตสูง

  • D. 

   พระหทัยวาย

 • 6. 
  3 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระสังฆราช มีพระชนมายุกี่ปี
  • A. 

   98

  • B. 

   99

  • C. 

   100

  • D. 

   101

 • 7. 
  โรงเรียนแห่งแรกสมเด็จพระสังฆราช
  • A. 

   โรงเรียนประชาบาล วัดราชวรวิหาร

  • B. 

   โรงเรียนประชารัฐ วัดเทวสังฆาราม

  • C. 

   โรงเรียนประชาบาล วัดเทวสังฆาราม

  • D. 

   โรงเรียนประชารัฐ วัดราชวรวิหาร

 • 8. 
  ราชทินนามเดิมสมเด็จพระสังฆราช
  • A. 

   สมเด็จพระญาณสังวร

  • B. 

   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  • C. 

   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระญาณสังวร

  • D. 

   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 • 9. 
  ผู้แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
  • A. 

   รัฐสภา

  • B. 

   สำนักสงฆ์

  • C. 

   พระมหากษัตริย์

  • D. 

   วุฒิสภา

 • 10. 
  สมเด็จพระสังฆราชจะทรงมีเครื่องยศประกอบพระอิสริยยศสมเด็จพระสังราช พระเศวตฉัตรกี่ชั้น
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 11. 
  ข้อใดเปรียบเทียบไม่ถูกต้อง
  • A. 

   สกลสังฆปริณายก = สมเด็จพระสังฆราช

  • B. 

   มหาสังฆนายก = เจ้าคณะใหญ่

  • C. 

   สังฆนายก = จ้าคณะจังหวัดที่เป็นพระราชาคณะ

  • D. 

   มหาสังฆปาโมกข์ = เจ้าคณะมณฑล

Back to Top Back to top