SHL Verbaal redeneren oefenen
1 Vraag
1 Minuten

Bij verbaal redeneren krijg je teksten voorgelegd waarover stellingen zijn opgesteld. Aan jou de vraag om in beperkte tijd te bepalen of de stellingen 'juist', 'onjuist' of 'onbepaald' zijn. Met 'onbepaald' wordt aangeduid dat de (on)juistheid van de stelling niet met zekerheid is op te maken uit de tekst.

Please wait...