Kuizi Islami-eshte-drit 1

111 Pyetjet | Total Attempts: 1408

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuizi Islami-eshte-drit 1

Testoni njohurit e tuaja e keshtu te mesojm më shumë për islam Allahu ju shpërbleft për përgjigjen dhe vizitën www.islami-eshte-drit.piczo.com


Questions and Answers
 • 1. 
  Kush e ka bartur shpatën e Muhammedit a.s në Luftën e Uhudit?
  • A. 

   Ebu Muxhlisi

  • B. 

   Ebu Duxhane

  • C. 

   Amër bin Majmuni

  • D. 

   Zejd bin Thabit

 • 2. 
  Kush e Ka vra Hamza b.Abdul Mutalibin r.a
  • A. 

   Vahsh b.Harbi

  • B. 

   Ebu Sufjani

  • C. 

   Ebu Lehebi

  • D. 

   Halid b.Velidin

 • 3. 
  Sa sure gjenden në Xhuzin Amme?
  • A. 

   7 Sure

  • B. 

   27 Sure

  • C. 

   37 Sure

  • D. 

   17 Sure

 • 4. 
  Atij që e gjenë dhe e Kthen në Mekke Muhammedin a.s Kurejshët i Premtuan Shpërblim prej?
  • A. 

   100 Deve

  • B. 

   50 Deve

  • C. 

   200 Deve

  • D. 

   10 Deve

 • 5. 
  Si Quhej i Dërguari që e ka gëlltitur Pesahku e që Allahu e Urdhëroj ta nxjer në Tokë?
  • A. 

   Idris a.s

  • B. 

   Uzeir a.s

  • C. 

   Junus a.s

  • D. 

   Musa a.s

 • 6. 
  Namazi më me vlerë pas Farzit është?
  • A. 

   Vitër Namazi

  • B. 

   Lejle Namazi

  • C. 

   Namazi i Xhenazes

  • D. 

   Istihare Namazi

 • 7. 
  Cili prej As`habve i pari ka ëndruar Ezanin?
  • A. 

   Abdullah b.Zejdi

  • B. 

   Muadhi

  • C. 

   Bilalli

  • D. 

   Jasiri

 • 8. 
  Xhuzi Tebareke ka gjithsej?
  • A. 

   37 Sure

  • B. 

   19 Sure

  • C. 

   9 Sure

  • D. 

   11 Sure

 • 9. 
  Halifi i 4 në Islam ishte?
  • A. 

   Aliu r.a

  • B. 

   Ebu Bekri r.a

  • C. 

   Othmani r.a

  • D. 

   Omeri r.a

 • 10. 
  Sa Vite ka qen i ndarë nga Babai i tij Jusufi a.s
  • A. 

   97 Vite

  • B. 

   80 Vite

  • C. 

   79 Vite

  • D. 

   20 Vite

 • 11. 
  Në cilin vit Hixhri është bë obligim Zekati?
  • A. 

   Në vitin e 1

  • B. 

   Në vitin e 2

  • C. 

   Në vitin e 3

  • D. 

   Në vitin e 5

 • 12. 
  Me vullnetin e All-llahut cilit Pejgamber i janë nënshtruar Xhinnët?
  • A. 

   Davudit a.s

  • B. 

   Musës a.s

  • C. 

   Sulejmanit a.s

  • D. 

   Isës a.s

 • 13. 
  Sa ka zgjatur Izolimi i 3 Muslimanëve të cilët kan mungur në Luftën e Tebukut?
  • A. 

   2 Muaj

  • B. 

   70 Ditë

  • C. 

   50 Ditë

  • D. 

   5 Muaj

 • 14. 
  Cili Pejgamber ka lindur pa babë?
  • A. 

   Muhammedi a.s

  • B. 

   Jusufi a.s

  • C. 

   Isa a.s

  • D. 

   Davudi a.s

 • 15. 
  Sa Huri (Gra të bukura)do ti ketë Shehidi?
  • A. 

   7

  • B. 

   72

  • C. 

   70

  • D. 

   46

 • 16. 
  Leximi i Fatihas(Elhamit) në Namaz është?
  • A. 

   Farz

  • B. 

   Vaxhib

  • C. 

   Sunet

  • D. 

   Mubah

 • 17. 
  Cka i thuhet ati që Teshtin?
  • A. 

   Shendet

  • B. 

   Jerhamukallah

  • C. 

   Allahu te rujt

  • D. 

   Allahu te bekoft

 • 18. 
  Nga cka është krijuar Njeriu?
  • A. 

   Nga dheu

  • B. 

   Nga Zjarri

  • C. 

   Nga Drita

  • D. 

   Nga Druri

 • 19. 
  Si Quhet Melaqja që e mbykqir Xhenentin?
  • A. 

   Mikail

  • B. 

   Azrail

  • C. 

   Nunekir Munekir

  • D. 

   Ridvan

 • 20. 
  Fjala Gibet domethënë?
  • A. 

   Falli

  • B. 

   Sharja

  • C. 

   Përgojim

  • D. 

   Risija

 • 21. 
  Cila është Surja e fundit në Xhuzin e 29?
  • A. 

   El-Insan

  • B. 

   El-Kalem

  • C. 

   El-Murselat

  • D. 

   El-Mearixh

 • 22. 
  Ai që para njerzve shprehën dicka tjetër e jo atë që mendon dhe ndjen quhet?
  • A. 

   Kafir

  • B. 

   Fasik

  • C. 

   Munafik

  • D. 

   Xhahil

 • 23. 
  Sa Vjet Nuhi a.s ka ftuar Popullin e vetë në Islam?
  • A. 

   210 vjet

  • B. 

   490 vjetë

  • C. 

   700 vjetë

  • D. 

   950 vjetë

 • 24. 
  Sa Gra kishte Muhammedi a.s?
  • A. 

   Një

  • B. 

   Shtatë

  • C. 

   Trembdhjetë

  • D. 

   Katër

 • 25. 
  Koha e Namazeve?
  • A. 

   Është në mundësin e Njeriut dhe ka dorë në të

  • B. 

   Nuk është në mundësin e Njeriut dhe nuk ka dorë në të

 • 26. 
  Dhëmbët e Njeriut janë të përbërë nga Materia e?
  • A. 

   Natriumit

  • B. 

   Kalciumit

  • C. 

   Kadmiumit

  • D. 

   Kaliumit

 • 27. 
  Arabët para Islamit quheshin El-Xhahiljun e kjo donë të thotë?
  • A. 

   Banorë të shkretirës

  • B. 

   Luftarë të reptë

  • C. 

   I paditur në fe

  • D. 

   Njohës të Fesë

 • 28. 
  Si Quhej Baba i Isës a.s
  • A. 

   Azer

  • B. 

   Imran

  • C. 

   Idris

  • D. 

   Nuk ka Babë

 • 29. 
  Banorve të Medines Kur`anin ua mësonte?
  • A. 

   Musab b. Umejri

  • B. 

   Duxhaxhe

  • C. 

   Sa`d b. Vekasi

  • D. 

   Abdul-Azizi

 • 30. 
  Me cka e ka dënuar Allahu xh.sh Popullin Ad?
  • A. 

   Me Erë

  • B. 

   Me Bubullim

  • C. 

   Me Akull

  • D. 

   Me Shi

 • 31. 
  Kryeqyteti i Taxhigistanit është?
  • A. 

   Sana

  • B. 

   Jakshambe

  • C. 

   Baku

  • D. 

   Dushambe

 • 32. 
  Ulul Adhmi janë:Nuhi a.s,Ibrahimi a.s Musa a.s, Muhammedi a.s dhe?
  • A. 

   Davudi a.s

  • B. 

   Haruni a.s

  • C. 

   Isa a.s

  • D. 

   Jahja a.s

  • E. 

   Jakubi a.s

 • 33. 
  Sa Herë Fjala Allah përmednet në Kur`an?
  • A. 

   1927 Herë

  • B. 

   40 Herë

  • C. 

   63 Herë

  • D. 

   1697 Herë

 • 34. 
  Si Quhet Xhenneti që do të Hynë vetëm Agjëruesit?
  • A. 

   Firdaus

  • B. 

   En-neim

  • C. 

   Rejhan

 • 35. 
  Cila ishte bashkëshortja e parë e Muhammedit a.s?
  • A. 

   Ajshja r.a

  • B. 

   Esma r.a

  • C. 

   Merjemja r.a

  • D. 

   Hatixhja r.a

 • 36. 
  Sa është numri i Melekve të mdhaja?
  • A. 

   15

  • B. 

   20

  • C. 

   10

  • D. 

   5

 • 37. 
  Cili është Emri i plotë i Buhariut?
  • A. 

   Abdullah b. Selam

  • B. 

   Ebu Abdullah

  • C. 

   Muhammed b. Maxhe

  • D. 

   Muhammed b. Ismail

 • 38. 
  Sa sure janë Shpallur në periudhën Mekase?
  • A. 

   101 Sure

  • B. 

   68 Sure

  • C. 

   86 Sure

  • D. 

   99 Sure

 • 39. 
  Në cilën Luftë ka ndëruar jetë Hamza r.a?
  • A. 

   Në Uhud

  • B. 

   Në Hendek

  • C. 

   Në Bedër

  • D. 

   Në Tebuk

 • 40. 
  Idhulli i parë që është vendosur në Kabe quhej?
  • A. 

   Menat

  • B. 

   Lat

  • C. 

   Uzat

  • D. 

   Hubel

 • 41. 
  Si quhej nëna e Muhammedit a.s?
  • A. 

   Asije

  • B. 

   Halime

  • C. 

   Fatime

  • D. 

   Emine

 • 42. 
  Fjala e KLur`anit"Gajril Magdubi Alejhim weled-dalin" ka të bëjë me?
  • A. 

   Kinezët

  • B. 

   Arabët

  • C. 

   Budistët

  • D. 

   Jehudit dhe Krishterët

  • E. 

   Monologët

 • 43. 
  Procesori i Kompjuterit aplle 2 prej vitit 1977 ka patur taktin punues?
  • A. 

   8 mhz

  • B. 

   16 mhz

  • C. 

   1 mhz

  • D. 

   2 mhz

 • 44. 
  Surja El-Bekare ka?
  • A. 

   114 Ajete

  • B. 

   117 Ajete

  • C. 

   202 Ajete

  • D. 

   286 Ajete

 • 45. 
  Shumica e Arabve ishin?
  • A. 

   Të Krishter

  • B. 

   Mushrik

  • C. 

   Cifutë

  • D. 

   Zjarputist

 • 46. 
  Si quhet Surja e cila mban emrin e Lumit të Xhennetit?
  • A. 

   Hud

  • B. 

   Ta-ha

  • C. 

   El-Keuther

  • D. 

   El-Kadr

 • 47. 
  Sa Herë Muhammedi a.s ka kryer Haxhin?
  • A. 

   Tri Herë

  • B. 

   Nji Herë

  • C. 

   Dy Herë

  • D. 

   Shtatë Herë

 • 48. 
  Cka është Lidhja e Duarve në namaz?
  • A. 

   Vaxhib

  • B. 

   Sunet

  • C. 

   Mustehab

  • D. 

   Mubah

 • 49. 
  Meleku i cili ja ka sjell shpalljen Muhammedit a.s quhet?
  • A. 

   Mikail

  • B. 

   Israfil

  • C. 

   Xhibril

  • D. 

   Ridvan

 • 50. 
  Sa vjecare ishte Hatixhja r.anha Gruaja e Muhammedit a.s kur ka vdekur?
  • A. 

   40 vjecare

  • B. 

   63 vjecare

  • C. 

   60 vjecare

  • D. 

   55 vjecare

 • 51. 
  Personi që nuk e falë namazin por nuk e mohon atë quhet?
  • A. 

   Kafir

  • B. 

   Munafik

  • C. 

   Fasik

  • D. 

   Gjunahqar

 • 52. 
  Cfar ka punuar Davudi a.s
  • A. 

   Fërkonte shpatat

  • B. 

   Ndërtonte Samarat

  • C. 

   Ndërtonte Anije

  • D. 

   Përpunonte parzmore

 • 53. 
  Gruaja e parë që e ka martuar Muhammedi a.s pas Hatixhes r.a ishte?
  • A. 

   Sevda r.anha

  • B. 

   Hafsa r.anha

  • C. 

   Aisha r.anha

  • D. 

   Marija r.anha

 • 54. 
  Në cilin vend është lindur Pejgamberi Musa a.s?
  • A. 

   Turqi

  • B. 

   Egjipt

  • C. 

   Libi

  • D. 

   Arabin Sudite

 • 55. 
  Transmetohet se Muhammedi s.a.v.s në rini ishte?
  • A. 

   Udhëheqës

  • B. 

   Traegtarë

  • C. 

   Bari

  • D. 

   Kasap

 • 56. 
  Gjëja e parë për të cilën do të pyetet njeriu Ditën e Gjykimit është?
  • A. 

   Shehadeti

  • B. 

   Haku i Prindërve

  • C. 

   Zeqati

  • D. 

   Ramazani

  • E. 

   Namazi

 • 57. 
  Nata e Lejletul Kadrit është më e vlefshme se?
  • A. 

   100 Muaj

  • B. 

   300 Muaj

  • C. 

   7 Muaj

  • D. 

   1000 Muaj

  • E. 

   700 Muaj

 • 58. 
  Kush e ka shkrujtur Librin:Kur`ani Famëlartë nga këndvështrimi Shkencor?
  • A. 

   Adnan Abrashi

  • B. 

   Ali Iljazi

  • C. 

   Fati Mehdiu

  • D. 

   Emin Behrami

 • 59. 
  Në prehër të kujt ka ndëruar jetë Muhammedi a.s?
  • A. 

   Hafsës r.anha

  • B. 

   Sevdës r.anha

  • C. 

   Ajshës r.anha

  • D. 

   Safijës r.anha

 • 60. 
  Nga cka janë krijuar Melekët?
  • A. 

   Nga zjarri

  • B. 

   Nga Uji

  • C. 

   Nga dheu

  • D. 

   Nga Drita

 • 61. 
  Sa Ajete i ka Surja Jasin?
  • A. 

   70 Ajete

  • B. 

   83 Ajete

  • C. 

   40 Ajete

  • D. 

   93 Ajete

 • 62. 
  Cili As`hab i fundit e ka bë Hixhrën?
  • A. 

   Suraka

  • B. 

   Bilalli

  • C. 

   Halid b. Velidi

  • D. 

   Abas b. Ebi Mutalibi

 • 63. 
  Surja El-Mesed është shpallur në Kodrën Saff për shkak të?
  • A. 

   Ebu Xhehlit

  • B. 

   Ebu Talibit

  • C. 

   Ebu Lehebit

  • D. 

   Ebu Bekrit

 • 64. 
  Surja e Tretë në Kur`an është?
  • A. 

   En-Nisa

  • B. 

   El-Maide

  • C. 

   Ali-Imran

  • D. 

   El-Enfal

 • 65. 
  Kur Muhammedi a.s nuk munte të dal imam e urdhëroj të del imam?
  • A. 

   Othmanin r.a

  • B. 

   Zejd ibn Thabitin

  • C. 

   Omerin r.a

  • D. 

   Aliun r.a

  • E. 

   Ebu Bekrin r.a

 • 66. 
  Kur ka ndodhur sipas Hixhretit Beteja e Hunejnit?
  • A. 

   Vitin e 3

  • B. 

   Vitin e 7

  • C. 

   Vitin e 8

  • D. 

   Vitin e 6

 • 67. 
  Si Quhej Baba i Musait a.s?
  • A. 

   Idris

  • B. 

   Abdullah

  • C. 

   Imran

  • D. 

   Azer

 • 68. 
  Nëna e Muhammedit a.s ka thënë:Duke e Lindur Muhammedin a.s kan shëndritur Pallatet e ?
  • A. 

   Medinës

  • B. 

   Shamit

  • C. 

   Basrës

  • D. 

   Palestinës

 • 69. 
  Surja e Parë dhe e Fundit janë?
  • A. 

   Surja El-Fatiha dhe El-Ihlas

  • B. 

   Surja El-Fatiha-dhe En-Nas

  • C. 

   El-Fatiha dhe El-Felek

  • D. 

   El-Fatiha dhe El-Mesed

 • 70. 
  SI QUHEJ PEJGAMBERI QË KA ËNDËRUAR 11 YJE, DIELLIN DHE HËNËN QË I BËJNË SEXHDE?
  • A. 

   JUNUS A.S

  • B. 

   JUSUF A.S

  • C. 

   JAKUB A.S

  • D. 

   JAHJA A.S

 • 71. 
  CILA ËSHTË GAZETA E PARË DHE E VETME FETARO-SHOQËRORE-POLITIKE NË KOSOVË?
  • A. 

   BESA

  • B. 

   ARGUMENTI

  • C. 

   DITURIA ISLAME

  • D. 

   ZËRI

 • 72. 
  Cka e kishte Sulejmani a.s Davudin a.s?
  • A. 

   Të birë

  • B. 

   Të Atë

  • C. 

   Vëlla

  • D. 

   Xhaxha

 • 73. 
  NJËSIA PËR MATJEN E ENERGJIS ELEKTRIKE ËSHTË?
  • A. 

   VATI

  • B. 

   VOLTI

  • C. 

   AMPERI

  • D. 

   HERZI

 • 74. 
  NOFKA E KUJT ËSHTË SHEHID I GJALLË?
  • A. 

   TALHA B.UBEJDULLAHUT

  • B. 

   EBU BEKRIT

  • C. 

   MAUDH B.XHEBELIT

  • D. 

   HALID B.VELIDIT

 • 75. 
  Kush është i Dërguari i Parë?
  • A. 

   Nuhi a.s

  • B. 

   Ademi a.s

  • C. 

   Musa a.s

  • D. 

   Muhammedi a.s

  • E. 

   Isa a.s

 • 76. 
  Familja e të Dërguarit a.s Muhammedit a.s quhej?
  • A. 

   Abasite

  • B. 

   Hashimite

  • C. 

   Mekase

  • D. 

   Medinase

 • 77. 
  Në shekullin e 17 Perandori Shah Jan ndërtoi Taxh Mahallin.Këtë varr e ka ndërtuar në kujtim të?
  • A. 

   Vëllaut

  • B. 

   Motrës

  • C. 

   Gruas

  • D. 

   Nënës

  • E. 

   Babait

 • 78. 
  Kush janë trashigimtarët e Pejgamberve?
  • A. 

   Familjarët

  • B. 

   Dijetarët

  • C. 

   Varfnjakët

  • D. 

   Pasanikët

 • 79. 
  Për sa antarë të familjes ndërmjetson Shehidi?
  • A. 

   Për 99 Antarë

  • B. 

   Për 70 Antarë

  • C. 

   Për 7 Antarë

  • D. 

   Për 9 Antarë

 • 80. 
  Ndodhia e prishjes së Kabes nga ana e Ebreheut dhe Ushtris së tij përmendet në Suren?
  • A. 

   El-Keuther

  • B. 

   El-Maun

  • C. 

   El-Fil

  • D. 

   El-Kurejsh

 • 81. 
  Me cfar emri quhej prijësi i njohur Xhafer b. Ebi Talibi?
  • A. 

   Zogu i Xhenetit

  • B. 

   Guximtari

  • C. 

   I shëndritshmi

  • D. 

   Margaritari i Dunjasë

 • 82. 
  LLogaritësi i parë i njohur ishte nga?
  • A. 

   Japonija

  • B. 

   Kina

  • C. 

   Indija

  • D. 

   Persija

 • 83. 
  Personi i cili meret em Komentimin e Kur`anit quhet?
  • A. 

   Mualim

  • B. 

   Muhadith

  • C. 

   Mufesir

  • D. 

   Muderis

 • 84. 
  Pastrimi i Trupit Ditën e Bajrameve është?
  • A. 

   Vaxhib

  • B. 

   Sunet

  • C. 

   Mendub

  • D. 

   Mubah

 • 85. 
  Kush e ka shpikur Dinamitin?
  • A. 

   Galile Galileu

  • B. 

   Nikolal Teslla

  • C. 

   Alfred Nobel

  • D. 

   Albert Ajnshtajni

 • 86. 
  Cila nga Gratë është Shehidja e Parë?
  • A. 

   Ummu Ammare

  • B. 

   Ummul-l-Fadl

  • C. 

   Ummu Kulthum

  • D. 

   Ummu Amir

 • 87. 
  Në cilën sure gjenden 2 sexhde?
  • A. 

   Jasin

  • B. 

   El-Haxhxh

  • C. 

   Merjem

  • D. 

   Es-Sexhde

 • 88. 
  Sira studijon ?
  • A. 

   Jetën e As`habve

  • B. 

   Jetën e Muhammedit a.s

  • C. 

   Regulalt e fesë

  • D. 

   Jetën e Arabve

 • 89. 
  Cka donë të thotë Emri i ALLAHUT El-Musawwir?
  • A. 

   I Plotfuqishmi

  • B. 

   Ai i cili jep Pamje

  • C. 

   I Urti

  • D. 

   Ai i cili jep shumë

 • 90. 
  Në sa mënyra i ka zbritur shpallja Muhammedit a.s?
  • A. 

   2 Mënyra?

  • B. 

   3.Mënyra

  • C. 

   5.Mënyra

  • D. 

   7.Mënyra

 • 91. 
  Cili Shtet është prodhues i Telefonave mobil "Nokia"?
  • A. 

   Franca

  • B. 

   Gjermania

  • C. 

   Japonia

  • D. 

   Finlanda

  • E. 

   Kina

 • 92. 
  Cili Lloj i Shpalljes ishte më i vështir për Muhammedin a.s?
  • A. 

   Shpallja nëpër mes inspirimit(ilhamit)

  • B. 

   Ëndra në Gjumë

  • C. 

   Shpallja në form të ziles

  • D. 

   Shpallja nëpër mes Melekut Xhibril

 • 93. 
  Pastrimi pas hyrjes në Pubertet është?
  • A. 

   Farz

  • B. 

   Vaxhib

  • C. 

   Sunet

  • D. 

   Mendub

 • 94. 
  Sa Duhet të jetë largësija e cila Lejon marjen e Tejmumit?
  • A. 

   3000 Hapa ose 20 minuta

  • B. 

   4000 Hapa ose 30 minuta

  • C. 

   5000 Hapa ose 60 minuta

  • D. 

   2000 Hapa ose 10 minuta

 • 95. 
  Nijeti është Farz në?
  • A. 

   Abdes

  • B. 

   Gusëll

  • C. 

   Tejmum

 • 96. 
  Si ndahet Namazi që krihet në kohën e vetë?
  • A. 

   Eda

  • B. 

   Kaza

  • C. 

   Iade

 • 97. 
  Kefareti bënë Pjesë në Farzin e kërkuar me kohë të?
  • A. 

   Kufizuar

  • B. 

   Të pa kufizuar(Me mundësi vonese)

 • 98. 
  Pas ikjes nga Mushrikët Pejgamberi a.s është fshehur në shpellën?
  • A. 

   Hira

  • B. 

   Thevër

  • C. 

   Shtëpinë e Ebu Bekrit

  • D. 

   Shpellën e Veriut

 • 99. 
  Cila Sure tregon për Sulejmanin a.s dhe Ushtrinë e tij?
  • A. 

   LLukman

  • B. 

   En-Nahl

  • C. 

   Jusuf

  • D. 

   En-Neml

 • 100. 
  Një Bajt është kombinim prej sa Bit-ëve?
  • A. 

   8

  • B. 

   64

  • C. 

   24

  • D. 

   128

 • 101. 
  Kush e ka kënduar i pari Ezanin në Bejtul Makdis?
  • A. 

   Ebu Derda

  • B. 

   Ebu Neimi

  • C. 

   Ebu Hurejre

  • D. 

   Omeri r.a

 • 102. 
  Kur iu afrua vdekja Ademit a.s i la amanet birit të tij?
  • A. 

   Shi`tu

  • B. 

   Habilit

  • C. 

   Kabilit

  • D. 

   Nuhut

 • 103. 
  I pari i cili ka shkrujtur me Pendë ishte?
  • A. 

   Isau a.s

  • B. 

   Nuhu a.s

  • C. 

   Ademi a.s

  • D. 

   Idrisi a.s

 • 104. 
  Në kohën e clirimit të Mekes Muhammedi a.s ka gjetur?
  • A. 

   360 idhuj

  • B. 

   360 idhuj

  • C. 

   160 idhuj

  • D. 

   300 idhuj

 • 105. 
  Në marshim për në Bedër me Muhammedin a.s ishin?
  • A. 

   11 As`hab

  • B. 

   370 As`hab

  • C. 

   300 As`hab

  • D. 

   314 As`hab

 • 106. 
  Si quhet jeta në varr?
  • A. 

   Kubur

  • B. 

   Ahiret

  • C. 

   Berzah

  • D. 

   Mezar

 • 107. 
  Si quhej Gruaja e Faraonit?
  • A. 

   Hatixha

  • B. 

   Asija

  • C. 

   Fatima

  • D. 

   Merjem

 • 108. 
  Sa vjet ka jetuar Jusufi a.s?
  • A. 

   330

  • B. 

   220

  • C. 

   120

  • D. 

   70

 • 109. 
  Kush është Vrasi i Halifit Omer b. Hatabit?
  • A. 

   Mexhnuni

  • B. 

   Vahshi

  • C. 

   Ebu Lu`lu

  • D. 

   Suraka

 • 110. 
  Kompleto:Allahu xh.sh në Suren Edh- dharijat thotë:"Unë nuk i krijova Xhinët dhe Njerzit për tjetër pos që të më?
  • A. 

   Falenderojn

  • B. 

   Përmendin

  • C. 

   Adhurojn

  • D. 

   Dua

 • 111. 
  Allahu ju shpërbleft për Lojë dhe për durimin.....
  • A. 

   Amin

  • B. 

   Amin

  • C. 

   Amin