Ang Pinakamahirap Na Quiz Sa Buong Paaralan Ng Smes

4 | Total Attempts: 92

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ang Pinakamahirap Na Quiz Sa Buong Paaralan Ng Smes

ewan ko lang sa mga matatalino.


Questions and Answers
 • 1. 
  SA sCIENCE: SINO ANG GUMAWA NG 3LAW OF MOTION?
  • A. 

   SIR ISAAC NEWTON

  • B. 

   ISAAC NEWTON

  • C. 

   ARMSTRONG NEIL

  • D. 

   CARLOS SALONOY

 • 2. 
  SA MATH: 1+1=n EXPONENT OF 9
  • A. 

   9

  • B. 

   99

  • C. 

   999

  • D. 

   .909

 • 3. 
  SA MAKABAYAN OR HEKASI SA HIGH SCHOOL ARALING PANLIPUNAN: ANO ANG DATING PANGALAN NG CEBU?
  • A. 

   NOMBRE DE JESUS

  • B. 

   SAN MIGUEL

  • C. 

   SANTISIMO NOMBRE DE JESUS

  • D. 

   MULOCAS

 • 4. 
  SA FILIPINO: HANAPIN ANG KLASTER SA GITNA
  • A. 

   BIBLIA

  • B. 

   SENSYA

  • C. 

   YANTOK

  • D. 

   LAHAT AY TAMA