მედ–ბიოქიმია. ცილები (91–120)

30 | Total Attempts: 457

SettingsSettingsSettings
Please wait...
მედ–ბიოქიმია. ცილები (91–120)

* ბევრად უფრო ადვილია ტესტების ნაწილ–ნაწილ სწავლა, ვიდრე 100–ის, ან 200–ის ერთად, ამიტომ ცილებთან დაკავშირებული ტესტები  გადანაწილებულია რამდენიმე ქვიზში.  * მსგავსი შეკითხვები გაფერადებულია წითლად, ხოლო  მათ შორის განსხვავება – ყვითლად.   წარმატებებიიიი ♥


Questions and Answers
 • 1. 
  რომელ უჯრედებს აქვს დაკარგული ასპარაგინის სინთეზის უნარი? 
  • A. 

   კუნთოვან

  • B. 

   ლეიკემიურ

  • C. 

   ღვიძლის

  • D. 

   თირკმლის

 • 2. 
  ძირითადად რა განაპირობებს ამილოიდური ბოჭკოების წარმოქმნას თავის ტვინში პრიონული დაავადებების შემთხვევაში?
  • A. 

   PRP–ის პირველადი სტრუქტურის დარღვევა

  • B. 

   PRP–ის ჯამური მუხტის გაზრდა

  • C. 

   PRP–ის დამოკლება

  • D. 

   PRP–ის ჰიდროფილურობის ჰიდროფობურობით შეცვლა

 • 3. 
  რითი შეიძლება იყოს გამოწვეული პრიონული ცილების ნორმალური კონფორმაციის გარდაქმნა ტოქსიკურ კონფორმაციად.
  • A. 

   ორი ალფა–სპირალური ნაწილის გარდაქმნით ბეტა–ჯაჭვურ კონფორმაციად

  • B. 

   ბეტა–ჯაჭვურ კონფორმაციის ალფა–სპირალად ტრანსფორმაციით

  • C. 

   მათი კონფორმაციის გარდაქმნით პოლიპროლინ II ტიპის სპირალად

  • D. 

   დისულფიდური ბმების გაწყვეტით

 • 4. 
  ცილის ფოლდინგთან დაკავშირებით არ არის სწორი: 
  • A. 

   ცილის ფოლდინგი არ არის დამოკიდებული პირველად სტრუქტურაზე

  • B. 

   უჯრედები შეიცავენ ფოლდინგის ხელშემწყობ ცილებს

  • C. 

   გამლღვალი გლობულის მდგომარეობაში მეორეული სტრუქტურის ელემენტები გადაადგილდებიან ერთმანეთის მიმართ

  • D. 

   შაპერონინები საჭიროებენ AთP-ის ენერგიას.

 • 5. 
  ცილის ფოლდინგთან დაკავშირებით მცდარი მოსაზრებაა:   
  • A. 

   ცილის ფოლდინგი ნატიურ კონფორმაციად განპირობებულია პირველადი სტრუქტურით

  • B. 

   ინიციაციის საიტები წარმოადგენენ პოლიპეპტიდური ჯაჭვის სწორხაზოვან, ხისტ უბნებს

  • C. 

   შაპერონები ხელს უწყობენ ცილის ფოლდინგს

  • D. 

   შაპერონინები საჭიროებენ AთP-ის ენერგიას

 • 6. 
  ცილის ფოლდინგის პროცესში გადამწყვეტი როლი აქვს: 
  • A. 

   ცილის ჯამურ მუხტს

  • B. 

   არაკოვალენტურ ძალებს

  • C. 

   მოლეკულურ წონას

  • D. 

   პოლიპეპტიდურ სიგრძეს

 • 7. 
  რომელი კავშირები არ წარმოიქმნება ცილის ფოლდინგის პროცესში? 
  • A. 

   პეპტიდური ბმები

  • B. 

   წყალბადური ბმები

  • C. 

   ჰიდროფობური ურთიერთქმედებები

  • D. 

   ელექტროსტატიკური ურთიერთქმედებები

 • 8. 
  რომელი ამინომჟავაა მოსალოდნელი ცილის ტრანსმემბრანულ დომეინში?
  • A. 

   პროლინი

  • B. 

   გლუტამატი

  • C. 

   ლიზინი

  • D. 

   ვალინი

 • 9. 
  რომელი ამინომჟავაა უფრო მოსალოდნელი გლობულური ცილების ზედაპირზე? 
  • A. 

   ასპარტატი

  • B. 

   ლეიცინი

  • C. 

   ვალინი

  • D. 

   ფენილალანინი

 • 10. 
  ასპარტატის ჯამური მუხტი pH 7.4-ზე არის:
  • A. 

   -1

  • B. 

   -2

  • C. 

   +2

  • D. 

   +1

 • 11. 
  ლიზინის ჯამური მუხტი pH 7.4-ზე არის:
  • A. 

   -1

  • B. 

   -2

  • C. 

   +2

  • D. 

   +1

 • 12. 
  რომელი ამინომჟავებით წარმოიქმნება დესმოზინი?
  • A. 

   ალლიზინებისა და ლიზინის ურთიერთქმედებით

  • B. 

   ალლიზინებისა და არგინინის ურთიერთქმედებით

  • C. 

   ალლიზინებისა და ასპარტატის ურთიერთქმედებით

  • D. 

   ალლიზინებისა და ალანინის ურთიერთქმედებით

 • 13. 
  ელასტინის შესახებ არასწორია: 
  • A. 

   ელასტინში გვხვდება წარმოებული ამინომჟავები, რომელთაგანც აღსანიშნავია დესმოზინი და იზოდესმოზინი

  • B. 

   ელასტინი ქსოვილება ანიჭებს დრეკადობას გაწყვეტის გარეშე

  • C. 

   მას გააჩნია რეგულარული მეორეული სტრუქტურა

  • D. 

   ელასტინი დიდი რაოდენობით გვხვდება კანში, საყლაპავში, მყესებში, ფილტვებში და სხვ.

 • 14. 
  რომელი ამინომჟავა განაპირობებს ჯაჭვთაშორის ჰიდროფობურ ურთიერთქმედებებს კოლაგენის სუპერსპირალურ სტრუქტურაში? 
  • A. 

   პროლინი

  • B. 

   ალანინი

  • C. 

   გლიცინი

  • D. 

   ჰისტიდინი

 • 15. 
  კოლაგენისთვის ამოარჩიეთ არასწორი დებულება:
  • A. 

   კოლაგენს აქვს სამმაგი სუპერსპირალური სტრუქტურა

  • B. 

   კოლაგენის სპირალიზებული ჯაჭვების შიგნით წარმოიქმნება წყალბადური ბმები

  • C. 

   სუპერსპირალის წარმოქმნაში გლიცინი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჰიდროფობური კიდეების წარმოქმნის გამო.

  • D. 

   კოლაგენის სპირალიზებულ ჯაჭვებს შორის წარმოიქმნება წყალბადური ბმები.

 • 16. 
  რომელი ამინომჟავას დეზამინირება უზრუნველყოფს ამინომჟავების უმეტესობისაგან ამიაკის ჩამოცილებას?
  • A. 

   ალანინი

  • B. 

   გლუტამატი

  • C. 

   ასპარტატი

  • D. 

   ვალინი

 • 17. 
  რა ახასიათებს ფიბრილურ ცილებს?
  • A. 

   წყალში ცუდი ხსნადობა

  • B. 

   სფერული ფორმა

  • C. 

   დინამიკური ფუნქცია

  • D. 

   კატალიზური აქტივობა

 • 18. 
  რა პროცესებია მოსალოდნელი, როდესაც აღინიშნება ფენილალანინჰიდროქსილაზას დეფიციტი? 
  • A. 

   მას ცვლის ტიროზინჰიდროქსილაზა და ფენილალანინის დონე რჩება უცვლელი

  • B. 

   გამოიყოფა ფენილალანინის ტრანსამინირებით მიღებული პროდუქტი

  • C. 

   ფენილალანინი კატაბოლიზდება მონოამინოქსიდაზას მიერ

  • D. 

   ტიროზინი სინთეზდება სხვა ალტერნატიული გზით

 • 19. 
  კოლაგენის სპირალის ჩამოყალიბებაში რომელ ამინომჟავებს აკისრია ძირითადი როლი?   
  • A. 

   ალანინს და ფენილალანინს

  • B. 

   პროლინს და გლიცინს

  • C. 

   ტიროზინს და ვალინს

  • D. 

   არგინინს და გლუტამინს

 • 20. 
  ამინომჟავების როგორი განაწილებაა კერატინის შვიდნაშთიან ტანდემურ  განმეორებაში?
  • A. 

   პირველი და მეოთხე ამინომჟავა ჰიდროფობურია, ხოლო მეხუთე და მეშვიდე- პოლარული

  • B. 

   პირველი და მეოთხე ამინომჟავა პოლარულია, ხოლო მეხუთე და მეშვიდე- ჰიდროფობური

  • C. 

   პირველი და მეხუთე ამინომჟავა ჰიდროფობურია, ხოლო მეოთხე და მეშვიდე-პოლარული

  • D. 

   პირველი და მეშვიდე ამინომჟავა ჰიდროფობურია, ხოლო მეოთხე და მეხუთე – პოლარული.

 • 21. 
  რომელია გლუტამატდეჰიდროგენაზას კოფერმენტი?
  • A. 

   NAD

  • B. 

   FAD

  • C. 

   TPP

  • D. 

   CoA

 • 22. 
  ამონიუმიდან შარდოვანას წარმოქმნის შესახებ არ არის სწორი: 
  • A. 

   ასპარტატი წარმოადგენს შარდოვანას აზოტის ერთერთ წყაროს

  • B. 

   ორნითინტრანსკარბოილაზა აკატალიზებს სიჩქარის განმსაზღვრელ საფეხურს

  • C. 

   ეს არის ენერგეტიკულად ძვირი პროცესი, რომელიც იყენებს ATP-ს

  • D. 

   მისი ინტერმედიატებით შესაძლებელია TCA ციკლთან კავშირი

 • 23. 
  რომელი კეტომჟავაა ამინოჯგუფების ძირითადი აქცეპტორი ამინომჟავების  დეამინირებისათვის?
  • A. 

   ალფა-კეტოგლუტარატი

  • B. 

   ოქსალოაცეტატი

  • C. 

   პირუვატი

  • D. 

   ადიპინმჟავა

 • 24. 
  კანისა და თმის ფერის კონტროლდება მრავალი გენეტიკური ლოკუსით.  ღომელი ფერმენტის გენეტიკური დეფიციტ აღინიშნება ალბინიზმის დროს?   
  • A. 

   ჰომოგენტიზინოქსიდაზას

  • B. 

   ტიროზინამინოტრანსფერაზას

  • C. 

   ფენილალანინ ჰიდროქსილაზას

  • D. 

   ტიროზინაზას

 • 25. 
    ჩამოთვლილთაგან რომელი დაავადება არ მიეკუთვნება კოლაგენის არასწორი სინთეზით გამოწვეულს?
  • A. 

   ელერს-დანლოსის სინდრომი

  • B. 

   ოსტეოგენესის იმპერფეცტა

  • C. 

   სურავანდი

  • D. 

   ნამგლისებური ანემია

Back to Top Back to top