9 клас. Тест 2. Френската революция

13 | Total Attempts: 1370

SettingsSettingsSettings
Please wait...
9 . 2.

Тест за 9 клас


Questions and Answers
 • 1. 
  Кога започва Френската революция?
  • A. 

   1879 г.

  • B. 

   1789г.

  • C. 

   1793 г.

  • D. 

   1798 г.

 • 2. 
  С кое събитие започва Френската революция?
  • A. 

   с щурма на версайския дворец

  • B. 

   с щурма на Бастилията

  • C. 

   с обезглавяването на краля

  • D. 

   със свикването на Генералните щати

 • 3. 
  Как се казва кралят на Франция, при когото в страната се установява конституционна монархия?
  • A. 

   крал Луи XIV

  • B. 

   крал Луи XV

  • C. 

   крал Луи XVI

  • D. 

   крал Луи ХVІІ

 • 4. 
  Каква е съдбата на краля, осъден от Конвента?
  • A. 

   екзекутиран чрез гилотиниране

  • B. 

   прокуден в изгнание в Авсрия

  • C. 

   екзекутиран чрез разстрелян

  • D. 

   излежава присъдата в затвора

 • 5. 
  Абсолютните монарси в Европа воюват с революционна Франция, защото:
  • A. 

   не искат революцията да се разпространи в техните държави

  • B. 

   Франция окупира земите им

  • C. 

   искат да отмъстят за смъртта на френския крал

  • D. 

   искат френските територии

 • 6. 
  Якобинците управляват Франция чрез:
  • A. 

   налагане на терор

  • B. 

   демократични средства

  • C. 

   прилагане на Конституцията от 1791

  • D. 

   закони премахване на съсловията

 • 7. 
  Якобинската диктатура е свалена защото:
  • A. 

   действа антиреволюционно

  • B. 

   управлява с терор

  • C. 

   разорява Франция

  • D. 

   губи войната с Австрия

 • 8. 
  След свалянето на якобинците на власт идват:
  • A. 

   бедните селяни, участвали в революцията

  • B. 

   аристокрацията

  • C. 

   заможната буржоазия

  • D. 

   кралят и фаворитите

 • 9. 
  Определете от кой документ е следващият текст: „... Тъй като собствеността е неприкосновено и свещено право, то никой не може да бъде лишен от нея освен в случай на уставена от закона несъмнена обществена необходимост и при условие на справедливо и предварително обезщетение”.
  • A. 

   Из „Католически регистър” от свещеник Толер

  • B. 

   Из „Декларация на правата на човека“

  • C. 

   Из „Декларация на правата на човека и гражданина”

  • D. 

   Из „Декларация за независимостта“

 • 10. 
  Кое понятие е общо за социалната принадлежност на персонажите от следващите изображения :
  • A. 

   Санкюлотите

  • B. 

   Френската буржоазия

  • C. 

   Френските аристократи

 • 11. 
  С коя историческа личност свързвате терора на якобинската диктатура?  
  • A. 

   Абат Сейест

  • B. 

   Робеспиер

  • C. 

   Наполеон

 • 12. 
  Подберете  подходящо заглавие на изображенията:  
  • A. 

   Превземането на Бастилията. (затвор-крепост, символ на абсолютизма)

  • B. 

   Версайският дворец. Бивша резиденция на френските крале в градчето Версай

  • C. 

   Тюйлери, дворецът на френските крале в Париж

 • 13. 
  С коя историческа личност свързвате изготвянето на „Декларацията на човека и гражданина”? 
  • A. 

   Абат Сейест

  • B. 

   Робеспиер

  • C. 

   Наполеон

Back to Top Back to top