Тест върху лекции 9 и 10

10

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Тест върху лекции 9 и 10

Questions and Answers
 • 1. 
  1.Избройте видовете себестойност според равнището ,на което се определя.
 • 2. 
  Запишете  колко вида биват променливите разходи
 • 3. 
  Какво изразява икономическия елемент?
 • 4. 
  Каква е разликата между стойност и себестойност?
 • 5. 
  Избройте видовете производства в зависимост от преобладаващия относителен дял.
 • 6. 
  Колко са видовете разходи според начина на включване на себестойността?
  • A. 

   два

  • B. 

   четери

  • C. 

   пет

  • D. 

   три

 • 7. 
  Избройте функциите на цените
 • 8. 
  Какво представлява разпределителната функция на цените?
 • 9. 
  Коя функция допуска отклонение на цените от стойността?
  • A. 

   разпределителната

  • B. 

   измерителната

  • C. 

   стимулиращата

  • D. 

   балансиращата

 • 10. 
  Кои от изброените видове променливи разходи са разходите за ремонт?
  • A. 

   подпропорционални

  • B. 

   надпропорционални

  • C. 

   абсолютно пропорционални

Back to Top Back to top