Тест върху лекция 9 и 10

10

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Тест върху лекция 9 и 10

Questions and Answers
 • 1. 
  Какво се разбира под понятието себестойност?
 • 2. 
  Избройте видовете себестойност според равнището, на което се определят.
 • 3. 
  Избройте видовете себестойност според разходите, включени в нея.
 • 4. 
  Избройте основните класификации на разходите.
 • 5. 
  Какво представлява цената
 • 6. 
  Определете основните функции на цената.
 • 7. 
  Напишете четирите фази от жизнения цикъл на един продукт.
 • 8. 
  Наличието на монополизъм може да доведе до:
  • A. 

   Увеличаване на цените.

  • B. 

   Ниски цени.

  • C. 

   И двете.

  • D. 

   Монополизмът не оказва влияние върху цените.

 • 9. 
  Кое съотношение на качество/цена е най-благоприятно за потебителите
  • A. 

   Ниско качество на високи цени.

  • B. 

   Средно качество на средни цени.

  • C. 

   Средно качество на високи цени.

 • 10. 
  Ценообразуването не зависи от:
  • A. 

   Търсенето на даден вид стоки.

  • B. 

   Предлагането на даден вид стоки.

  • C. 

   Себестойността на продукта.

  • D. 

   Предназначението на даден продукт.

Back to Top Back to top