Οργάνωση της ζωής - Βιολογικά Συστήματα - Βιολογία Γ' Γυμνασίου

15 | Total Attempts: 450

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Οργάνωση της ζωής - Βιολογικά Συστήματα - Βιολογία Γ

Βιολογία Γ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Ο αριθμός των ελεύθερων στοιχείων στο περιβάλλον μας είναι 82.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ποια από τα παρακάτω είναι ιχνοστοιχεία;
  • A. 

   τα 92 χημικά στοιχεία που είναι ελεύθερα στο περιβάλλον.

  • B. 

   το νάτριο, το κάλιο και το μαγνήσιο.

  • C. 

   το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο.

  • D. 

   οι πρωτεΐνες.

 • 3. 
  Η αλμυρότητα του θαλασσινού νερού οφείλεται:
  • A. 

   στον αέρα και το χαλάζι.

  • B. 

   στις λίμνες και στα ποτάμια.

  • C. 

   στο έδαφος και τα πετρώματα.

  • D. 

   στους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς.

 • 4. 
  Οι οργανικές ενώσεις των οργανισμών είναι:
  • A. 

   υδατάνθρακες.

  • B. 

   νουκλεϊκά οξέα.

  • C. 

   λιπίδια.

  • D. 

   πρωτεΐνες.

 • 5. 
  Τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύσταση των οργανισμών είναι:
  • A. 

   37.

  • B. 

   72.

  • C. 

   27.

  • D. 

   17.

 • 6. 
  Στο σχηματισμό χημικών μορίων συμμετέχουν: 
  • A. 

   ο άνθρακας και το υδρογόνο.

  • B. 

   το υδρογόνο και το άζωτο.

  • C. 

   ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο.

  • D. 

   ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξείδιο του αζώτου.

 • 7. 
  Το νερό ανήκει στα πιο απλά χημικά μόρια και βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Το συνολικό νερό του πλανήτη καλύπτει πάνω από:
  • A. 

   60% της επιφάνειας του πλανήτη μας.

  • B. 

   70% της επιφάνειας του πλανήτη μας.

  • C. 

   65% της επιφάνειας του πλανήτη μας.

  • D. 

   τίποτα από τα παραπάνω.

 • 9. 
  Το 80% του ανθρώπινου σώματος είναι νερό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Το νερό βοηθάει στην λειτουργία του κυττάρου διότι:
  • A. 

   έχει άλατα.

  • B. 

   εξατμίζεται.

  • C. 

   έχει μεγάλη διαλυτική ικανότητα.

  • D. 

   έχει συνεχή και διαρκή κύκλο.

 • 11. 
  Τα νουκλεικά οξέα είναι:
  • A. 

   το ριβονουκλεικό οξύ.

  • B. 

   το δεοξυριβονουκλεικό οξυ.

  • C. 

   οι μονοσακχαρίτες και οι πολυσακχαρίτες.

  • D. 

   τα αμινοξέα.

 • 12. 
  Τα ένζυμα είναι πρωτείνες που:
  • A. 

   δομούν τα κύτταρα.

  • B. 

   απελευθερώνουν ενέργεια.

  • C. 

   επιταχύνουν χημικές αντιδράσεις.

  • D. 

   σχετίζονται με τον καθορισμό κληρονομικών γνωρισμάτων.

 • 13. 
  Πολλά μόρια γλυκόζης σχηματίζουν:
  • A. 

   μόρια γλυκογόνου.

  • B. 

   μόρια αμύλου.

  • C. 

   μόρια κυτταρίνης.

  • D. 

   μόρια ενζύμων.

 • 14. 
  Στον κύκλο του νερού, το νερό της βροχής επιστρέφει στην ατμόσφαιρα:
  • A. 

   με την εξάτμιση.

  • B. 

   με την διαπνοή.

  • C. 

   με την εξάχνωση.

  • D. 

   με την διαπνοή και την εξάχνωση.

Back to Top Back to top