กฎหมาย ชุด 89 การออกจากราชการ-เข้ารับราชการ V.3

8 | Total Attempts: 117

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย ชุด 89 การออกจากราชการ-เข้ารับราชการ V.3

ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 89 การออกจากราชการ-ขอกลับเข ารับราชการ V.3 (เวอร์ชัน 3)  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  การออกจากราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่กรณี
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   9

 • 2. 
  การสั่งให้ออกจากราชการมีกี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 3. 
  ผู้บริหารมีอำนาจสั่งยับยั้งการลาออกจากราชการได้กี่ครั้ง กี่วัน
  • A. 

   1 ครั้ง 90 วัน

  • B. 

   ไม่เกิน 1 ครั้ง 90 วัน

  • C. 

   ไม่เกิน 1 ครั้ง 90 วันทำการ

  • D. 

   1 ครั้ง 90 วันทำการ

 • 4. 
  การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลลากรทางการศึกษา ผู้สมัครต้องมีอายุกี่ปี
  • A. 

   50 ปี ในวันที่ยื่นคำขอเข้ารับราชการ

  • B. 

   ไม่เกิน 50 ปี ในวันที่ยื่นคำขอเข้ารับราชการ

  • C. 

   60 ปี ในวันที่ยื่นคำขอเข้ารับราชการ

  • D. 

   ไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นคำขอเข้ารับราชการ

 • 5. 
  จากข้อ 4 ต้องกระทำภายใน
  • A. 

   3 ปี

  • B. 

   ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันคำสั่งมีผลใช้บังคับ

  • C. 

   ไม่เกิน 3 ปี นับถัดจากวันคำสั่งมีผลใช้บังคับ

  • D. 

   3 ปี นับแต่วันคำสั่งมีผลใช้บังคับ

 • 6. 
  กรณีออกจากราชการเพราะติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติงานระหว่างประเทศให้ขอกลับเข้ารับราชการคืนตามข้อใด
  • A. 

   60 วัน

  • B. 

   60 วันทำการนับแต่วัยครบกำหนดติดตาม

  • C. 

   ไม่เกิน 60 วันทำการนับแต่วัยครบกำหนดติดตาม

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 60 วันทำการนับแต่วัยครบกำหนดติดตาม

 • 7. 
  การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลลากรทางการศึกษา ผู้สมัครต้องขอกลับเข้ารับราชการคืนภายในกี่ปี
  • A. 

   3 ปี

  • B. 

   3 ปี นับแต่วันปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรี

  • C. 

   4 ปี

  • D. 

   4 ปี นับแต่วันปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรี

 • 8. 
  ครูติวสอบ ไปปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อาเซียนมีเวลาปฏิบัติงาน 11 เดือน 29 วัน จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนสูงสุดเท่าไร
  • A. 

   ครึ่งขั้น

  • B. 

   ไม่เกินครึ่งขั้น

  • C. 

   ร้อยละ 3 ของเงินเดือน

  • D. 

   ไม่เกิน 1 ขั้น

Back to Top Back to top