7ab:2 Nivå +, Surt Och Basiskt

25 Questions | Total Attempts: 98

SettingsSettingsSettings
7ab:2 Nivå +, Surt Och Basiskt - Quiz

Detta prov testar era kunskaper på avsnittet surt och basiskt. När ni är klara får ni ett diplom om ni klara provet. Skriv ut diplomet och ge till mig.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vilken syra har vi i vår magsäck?
  • A. 

   Svavelsyra

  • B. 

   Saltsyra

  • C. 

   Kolsyra

  • D. 

   Salpetersyra

  • E. 

   Mjölksyra

 • 2. 
  Vilket basiskt ämne är det som gör att gammal urin luktar starkt?
 • 3. 
  Vilka ämnen finns i saltsyra?
  • A. 

   Klor

  • B. 

   Natrium

  • C. 

   Helium

  • D. 

   Väte

  • E. 

   Syre

 • 4. 
  Kan ett ämne vara båre sött och surt?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nej

 • 5. 
  Vilket ämne i salpetersyra kan även användas till gödsel?
  • A. 

   Klor

  • B. 

   Syre

  • C. 

   Kväve

  • D. 

   Väte

  • E. 

   Natrium

 • 6. 
  Motsatsen till surt är?
 • 7. 
  En indikator visar följande:pH (2) ger RöttpH (10) ger BlåttpH (7) ger GröntVilken kan indikatorn vara
 • 8. 
  En indikator visar följande:pH (3)  ger  rött pH (7)  ger  lilaVilken indikator kan det vara? 
  • A. 

   Rödkål

  • B. 

   Lackmus

  • C. 

   BTB

  • D. 

   Fenolftalein

 • 9. 
  Vad är sant om indikatorer?
  • A. 

   Alla indikatorer kan visa blå färg

  • B. 

   Te kan fungera som en indikator

  • C. 

   Indikatorer kan vara färglösa för vissa pH värden

  • D. 

   Indikatorer kan framställas från naturen

  • E. 

   Indikatorer är alltid giftiga

 • 10. 
  Helt rent vatten har ett pH värde på?
 • 11. 
  Vilken beskrivning passar bäst in på en indikaror?
  • A. 

   Ämne som smakar basiskt

  • B. 

   Ett pH värde på 6.5, oavsätt miljö

  • C. 

   En neutral miljö

  • D. 

   Färgämne

  • E. 

   Ett ämne som ändrar färg beroende på pH värde

 • 12. 
  Vilka ämnen kan användas som indikator?
  • A. 

   BTB

  • B. 

   Blåbär

  • C. 

   Vatten

  • D. 

   Te

  • E. 

   Lackmus

 • 13. 
  Vilket ämne har lägst pH värde?
  • A. 

   Coca cola

  • B. 

   Blod

  • C. 

   Lutfisk

  • D. 

   Apelsin

  • E. 

   Mjölk

 • 14. 
  Vilket är ett äldre ord för basiskt?
  • A. 

   Alkaliskt

  • B. 

   Soda

  • C. 

   Ammoniserande

 • 15. 
  Vilket ämne är basiskt?
  • A. 

   Saltsyra

  • B. 

   Natriumhydroxid

  • C. 

   Salpetersyra

  • D. 

   Väte

 • 16. 
  Vad är sant om C-vitamin
  • A. 

   Finns i frukter

  • B. 

   Är en syra

  • C. 

   Är en bas

  • D. 

   Är samma sak som fosforsyra

  • E. 

   Är samma sak som askorbinsyra

 • 17. 
  Vilken syra kan användas vid framställning av nitroglycerin?
 • 18. 
  Vad är sant om saltsyra?
  • A. 

   Finns i bilbatterier

  • B. 

   Är starkt basiskt

  • C. 

   Kan tvätta bort kalk

  • D. 

   Luktlös

  • E. 

   Finns i magen

 • 19. 
  Vad är sant om Svavelsyra?
  • A. 

   Finns i bilbatterier

  • B. 

   Avger väteklorid

  • C. 

   Drar åt sig vatten

  • D. 

   Luktlös

  • E. 

   Finns i magen

 • 20. 
  Vilka påståenden är sanna?
  • A. 

   Frukter har ofta gott om askorbinsyra

  • B. 

   De flesta bakterier har svårt att leva i en neutral miljö

  • C. 

   Läsk blir syrligare (surare) av koldioxid.

  • D. 

   Det vi äter är sällan basiskt

  • E. 

   Mjölsyra bildas mycket runt musklerna när de är i vila

 • 21. 
  Svavelsyra delar i vatten upp sig till:
  • A. 

   Vätejoner och nitratjoner

  • B. 

   Hydroxidjoner och nitratjoner

  • C. 

   Hydroxidjoner och vätejoner

  • D. 

   Vätejoner och Sulfatjoner

  • E. 

   Hydroxidjoner och Sulfatjoner

 • 22. 
  Vad är sant om kalk?
  • A. 

   Ämnen med kalk i är ofta sura

  • B. 

   Det finns t ex släckt kalt och kalksten

  • C. 

   Man kan sänka pH-värdet i sjöar med visst kalk

  • D. 

   Kalcium finns i kalksten

  • E. 

   Kalcium finns i släckt kalk

 • 23. 
  Vilken bas används för att framställa tvål?
 • 24. 
  Vad är sant om soda?
  • A. 

   Natriumhydroxid kallas för soda

  • B. 

   Natriumkarbonat kallas för soda

  • C. 

   Soda och kaustik soda är samma sak

  • D. 

   Natriumkarbonat är mindre frätande än kaustik soda

 • 25. 
  I en burk Coca cola finns det
  • A. 

   Kalk

  • B. 

   Koldioxid

  • C. 

   Fosforsyra

Back to Top Back to top