Αρχαϊκή εποχή - 7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται - Ιστορία Α' Γυμνασίου

9 | Total Attempts: 672

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Αρχαϊκή εποχή - 7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Γυμνασίου -  7. Πέρσες και Έλληνες


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι Πέρσες είχαν υιοθετήσει ιερογλυφική γραφή, επηρεασμένοι από τους γύρω λαούς.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Περσική θεότητα ήταν ο Αχουραμάσδα, θεός της σοφίας και της αλήθειας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρο και να ακολουθούν τους Πέρσες στις εκστρατείες τους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Στην Ιωνική επανάσταση ανταποκρίθηκαν όλες οι ελληνικές πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ο Μιλτιάδης ήταν ο στρατηγός Αθηναίων και Πλαταιών στη Μάχη του Μαραθώνα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Το 513π.Χ. η Θράκη πέρασε υπό περσικό έλεγχο σε μια εκστρατεία τους κατά των Ελλήνων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Στρατηγοί των περσών στη Μάχη του Μαραθώνα ήταν ο Μαρδόνιος και ο Δάτης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Το περσικό κράτος ήταν πολυεθνικό και διαιρεμένο σε σατραπείες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top