กฎหมาย ชุด 78 นโยบายการรับนักเรียน 2556 ครม.ปู 3

18 | Total Attempts: 98

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย ชุด 78 นโยบายการรับนักเรียน 2556 ครม.ปู 3

ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 78 นโยบายการรับนักเรียน 2556 ครม.ปู 3 ตั้งโรงเรียน 56 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  การประกาศ ครม.ยิ่งลักษณ์ 3 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตราใด
  • A. 

   171

  • B. 

   183

  • C. 

   171 และ 183

  • D. 

   173 และ 181

 • 2. 
  ครม.ปู 3 มีจำนวนกี่คน กี่ตำแหน่ง
  • A. 

   23 คน 14 ตำแหน่ง

  • B. 

   23 คน 24 ตำแหน่ง

  • C. 

   14 คน 23 ตำแหน่ง

  • D. 

   24 คน 23 ตำแหน่ง

 • 3. 
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการใน ครม.ปู3
  • A. 

   นายวรวัจน์ เอื้ออภิญกูล

  • B. 

   นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

  • C. 

   นายศักดา คงเพชร

  • D. 

   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

 • 4. 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปู3
  • A. 

   นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์

  • B. 

   พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก

  • C. 

   นายประชา ประสพดี

  • D. 

   นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

 • 5. 
  ครม.ปู 3 ตามกฎหมายเกิดขึ้นเมื่อใด
  • A. 

   25 ตุลาคม 2555

  • B. 

   26 ตุลาคม 2555

  • C. 

   27 ตุลาคม 2555

  • D. 

   28 ตุลาคม 2555

 • 6. 
  รายชื่อบุคคลใด ไม่มีใน ครม.ยิ่งลักษณ์ 3
  • A. 

   นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

  • B. 

   นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

  • C. 

   นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

  • D. 

   พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก

 • 7. 
  นโยบายการรับนักเรียน สพฐ.ปีการศึกษา 2556 มีกี่ข้อ
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

 • 8. 
  นโยบายการรับนักเรียน ปี 2556 ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   ประกันโอกาส

  • B. 

   โปร่งใส

  • C. 

   ส่งเสริมความสามารถพิเศษ

  • D. 

   ความร่วมมือ

 • 9. 
  การรับนักเรียนปี 2556 ระดับชั้นใดไม่มีการสอบ
  • A. 

   อนุบาลและ ป.1

  • B. 

   ป.1 และ ม.1

  • C. 

   อนุบาล และ ม.1

  • D. 

   ม.1 และ ม.4

 • 10. 
  นโยบายการรับนักเรียนปี 2556 การสอบวัดความสามารถมีกี่วิชา
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   8

 • 11. 
  จากข้อ 10 รายวิชาที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 คือวิชาใด
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   ภาษาจีน

  • C. 

   ภาษาอังกฤษ

  • D. 

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • 12. 
  สัดส่วนคะแนนในการสอบและคะแนนระดับชาติ คือ
  • A. 

   50 ต่อ 50

  • B. 

   20 ต่อ 80

  • C. 

   80 ต่อ 20

  • D. 

   70 ต่อ 30

 • 13. 
  การขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2555 ประเภทสามัญ ระดับประถมศึกษา ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า
  • A. 

   90 ตารางวา

  • B. 

   1 ไร่

  • C. 

   2 ไร่

  • D. 

   2 ไร่ 90 ตารางวา

 • 14. 
  การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาใช้วิธีการใดกรณีมีผู้สมัครเกิน
  • A. 

   จับฉลาก

  • B. 

   คัดเลือก

  • C. 

   สอบคัดเลือก

  • D. 

   จับฉลากหรือคัดเลือก

 • 15. 
  การรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงในชั้น ม.1 สัดส่วนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ต่อ นักเรียนทั่วไป
  • A. 

   50 ต่อ 50

  • B. 

   60 ต่อ 40

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 50 ต่อ ไม่เกินกว่า 50

  • D. 

   ไม่เกินกว่า 60 ต่อ ไม่น้อยกว่า 40

 • 16. 
  นักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อ ม.4 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนสุดท้ายตามข้อใด
  • A. 

   2.00

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 2.00

  • C. 

   3.00

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 3.00

 • 17. 
  โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษตามนโยบายการรับนักเรียน ปี 2556 มีกี่โรงเรียน
  • A. 

   36

  • B. 

   37

  • C. 

   38

  • D. 

   39

 • 18. 
  สัดส่วนการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษต่อห้องเรียนปกติ
  • A. 

   80 ต่อ 20

  • B. 

   20 ต่อ 80

  • C. 

   60 ต่อ 40

  • D. 

   30 ต่อ 70

Back to Top Back to top