73. Özel GÜvenlİk Sinavi Cevaplari GÖrerek ÇÖz

100 Sorular | Total Attempts: 573

SettingsSettingsSettings
Please wait...
73. zel Gvenlk Sinavi Cevaplari Grerek z

"Başla" butonuna tıklayın ve sınava başlayın. Sınav sonunda puanınız, sınavı bitirme zamanınız ve doğru/yanlış sayılarınız otomatik olarak ekrana yansıyacaktır


Questions and Answers
 • 1. 
  Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni alabilmesi amacıyla düzenlenen “Özel güvenlik görevlisi olur.” ibaresini içeren sağlık raporunda aşağıdaki dallardan hangisinin bulunması gerekir?
  • A. 

   Kardiyoloji

  • B. 

   Nefroloji

  • C. 

   Hematoloji

  • D. 

   Kulak Burun Boğaz

  • E. 

   Onkoloji

 • 2. 
  Özel güvenlik görevlisi Yalçın, şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. Terminal giriş noktasındaki görevi esnasında durumundan şüphelendiği bir erkek şahıs ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
  • A. 

   Şahsın kimliğini istemek

  • B. 

   Şahsın çantasını dedektörle aramak

  • C. 

   Şahsın vücudunu elle aramak

  • D. 

   Şahsın kimliğini sormak

  • E. 

   X-ray cihazından geçmek istemeyen şahsın terminale girişine engel olmak

 • 3. 
  Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahlı görev yapabileceği yerlerdendir?
  • A. 

   Özel lise girişi

  • B. 

   Devlet hastanesi girişi

  • C. 

   Konser düzenlenen stadyum girişi

  • D. 

   Futbol müsabakası düzenlenen kapalı spor salonu girişi

  • E. 

   Banka girişi

 • 4. 
  5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
  • A. 

   Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri

  • B. 

   Kaymakamlıklar

  • C. 

   İl Emniyet Müdürlükleri

  • D. 

   İçişleri Bakanlığı ve Valilikler

  • E. 

   Cumhuriyet Başsavcılıkları

 • 5. 
  Acele ve geçici durumlarda özel güvenlik izni vermeye aşağıdaki makamlardan hangisi yetkilidir?
  • A. 

   Kaymakam

  • B. 

   Emniyet Müdürü

  • C. 

   Vali

  • D. 

   Özel Güvenlik Komisyonu Başkanı

  • E. 

   Vali Yardımcısı

 • 6. 
  Görevli bulunduğu spor tesisinin otoparkında görevlendirilen özel güvenlik görevlisi Hasan, araç camını kırarak otodan eşya çalan bir şahsın olduğunu görmesi üzerine, şahsı kovalamak suretiyle yakında bulunan bir apartmanın bahçesinde yakalar ve olay yerine çağrılan genel kolluk görevlilerine şahsı teslim eder. Özel güvenlik görevlisi Hasan’ın bu davranışını tanımlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Suçüstü hali gereği hukuka uygunluk

  • B. 

   Konut dokunulmazlığının ihlali

  • C. 

   Görevin kötüye kullanılması

  • D. 

   Kişi dokunulmazlığının ihlali

  • E. 

   Yetki gaspı

 • 7. 
  Özel güvenlik komisyonu üyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
  • A. 

   Vali yardımcısı başkanlığında emniyet, jandarma, sanayi odası, ticaret odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri

  • B. 

   Valinin başkanlığında emniyet, jandarma, sanayi odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri

  • C. 

   Vali yardımcısı başkanlığında emniyet, sanayi odası, ticaret odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri

  • D. 

   Vali yardımcısı başkanlığında emniyet, jandarma, sanayi odası ve ticaret odası temsilcileri

  • E. 

   Valinin başkanlığında emniyet, jandarma, ticaret odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri

 • 8. 
  Özel güvenlik görevlisi Onur, para nakli ile görevlendirilmiştir. Özel güvenlik görevlisi Onur’un görev alanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
  • A. 

   Paranın teslim edildiği il merkezindeki banka şubesidir

  • B. 

   Paranın teslim alındığı ilçedir

  • C. 

   Paranın teslim edildiği il merkezindeki şube ile paranın taşındığı araçtır

  • D. 

   Sadece paranın taşındığı araçtır

  • E. 

   Paranın teslim edildiği il merkezi, paranın taşındığı güzergâh ve teslim alındığı ilçedir

 • 9. 
  Özel güvenlik görevlisi İbrahim, görevli bulunduğu banka içerisinde meydana gelen gasp olayı esnasında kendisine silahla ateş eden saldırgana karşı silahını kullanmış ve saldırganın yaralanmasına neden olmuştur. 5188 sayılı Kanunda zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesine atıfta bulunulmuştur. Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesinin konusu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
  • A. 

   Haksız tahrik altında kalma

  • B. 

   Kanunun hükmü ve amirin emri

  • C. 

   Sınırın aşılması

  • D. 

   Meşru müdafa ve zorunluluk

  • E. 

   Gecikmesinde sakınca bulunan haller

 • 10. 
  Özel güvenlik görevlisi Metin, izinli olduğu bir gün üniforması ile özel güvenlik elemanlarının sorunları hususunda tertip edilen bir mitinge katılmıştır. Bu durumun mitingde görevli güvenlik amiri tarafından tespit edilmesi üzerine kendisine uygulanacak olan yaptırım aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
  • A. 

   İdari para cezası ve ikaz verilir

  • B. 

   Kimlik kartı iptal edilir

  • C. 

   Kimlik kartı iptal edilir ve bir daha özel güvenlik hizmetinde çalıştırılmaz

  • D. 

   Altı ay süreyle görev yapamaz

  • E. 

   Sadece idari para cezası verilir

 • 11. 
  Görev alanı içerisinde bir suç şüphesi ile özel güvenlik görevlisi Taner tarafından yakalanan kişinin kaçacağı, kendisine veya başkalarının hayat ve beden bütünlüğüne zarar verebileceği değerlendirilmesi halinde şüpheliye kelepçe takılması özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu hangi yetki kapsamında yapılan bir işlemdir?
  • A. 

   Gözaltına alma yetkisi

  • B. 

   Yakalama yetkisi

  • C. 

   Kimlik tespiti yetkisi

  • D. 

   Zor kullanma yetkisi

  • E. 

   Silah kullanma yetkisi

 • 12. 
  Özel güvenlik kimlik kartı hususunda aşağıda yazılı bilgilerden hangisi doğru değildir?
  • A. 

   Kimlik kartı valilik tarafından verilir

  • B. 

   Görev esnasında herkesin görebileceği şekilde yakaya takılı bulundurulur

  • C. 

   Kimlik kartı üzerinde bulunmayanlar da kanunda yazılı yetkileri kullanabilir

  • D. 

   Kimlik kaybedildiği takdirde işveren tarafından valiliğe ivedilikle bilgi verilir

  • E. 

   Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir

 • 13. 
  Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?
  • A. 

   Genel kolluk

  • B. 

   Cumhuriyet Savcısı

  • C. 

   Özel güvenlik görevlisi

  • D. 

   Hakim

  • E. 

   Kolluk amiri

 • 14. 
  Hangi hizmet için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine karar verecek olan aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Vali

  • B. 

   Vali Yardımcısı

  • C. 

   Özel Güvenlik Komisyonu

  • D. 

   Emniyet Müdürü

  • E. 

   Hizmet alımını yapan şahıs ya da kurum

 • 15. 
  Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın, valilik tarafından izin verilebilir?
  • A. 

   Kişilerin silahlı personel tarafından korunması

  • B. 

   Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması

  • C. 

   Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi

  • D. 

   Güvenlik hizmeti uygulamasının kaldırılması

  • E. 

   Parti kongrelerinde

 • 16. 
  Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla sahip oldukları yetkilerden değildir?
  • A. 

   Olay yerini muhafaza etme

  • B. 

   İstihbarat faaliyetlerinde bulunma

  • C. 

   Şüpheliyi yakalama

  • D. 

   Suç eşyasını geçici muhafaza altına alma

  • E. 

   Genel kolluğa yardımcı olma

 • 17. 
  2559 sayılı PVSK’da tanımlanan kimlik sorma yetkisi özel güvenlik görevlilerince ne zaman kullanılamaz?
  • A. 

   Toplantılarda

  • B. 

   Konserlerde

  • C. 

   Spor müsabakalarında

  • D. 

   Kamuya açık alanlarda

  • E. 

   Cenaze ve düğün törenlerinde

 • 18. 
  “Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  • A. 

   Genel kolluk görevlisine

  • B. 

   Güvenlik görevlisine

  • C. 

   Kamu görevlisine

  • D. 

   Emniyet Teşkilatı personeline

  • E. 

   İşçiye

 • 19. 
  5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?
  • A. 

   Her zaman ve her yerde kullanabilirler

  • B. 

   Görev haricinde kullanabilirler

  • C. 

   Genel kolluğun gözetim ve denetiminde oldukları sürece kullanabilirler

  • D. 

   Belediye sınırları içerisinde ve görev süresince kullanabilirler

  • E. 

   Görevli oldukları alanlarda ve görev süresince kullanabilirler

 • 20. 
  Aşağıdakilerden hangisi grubu belirleyen temel öğeler arasında yer almaz?
  • A. 

   Üye sayısı

  • B. 

   Amaçta ortaklık

  • C. 

   Kitle histerisi

  • D. 

   Karşılıklı bağımlılık

  • E. 

   Algısal çerçeve

 • 21. 
  Özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılabilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   İhtiyaç halinde çalıştırılabilir

  • B. 

   Kesinlikle çalıştırılamaz

  • C. 

   Firmanın onayı ile mümkündür

  • D. 

   Özel Güvenlik Komisyonu uygun görürse çalıştırılabilir

  • E. 

   Mülki amirin iznine bağlıdır

 • 22. 
  Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?
  • A. 

   Tarafsız olmak

  • B. 

   Duygusal davranmak

  • C. 

   Çevre güvenliğini sağlamak

  • D. 

   Minimum kuvvet kullanmak

  • E. 

   İnisiyatifi elinde bulundurmak

 • 23. 
  2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeden en az ne kadar zaman önce bildirimde bulunmak gerekir?
  • A. 

   48 saat önce

  • B. 

   24 saat önce

  • C. 

   1 hafta önce

  • D. 

   1 ay önce

  • E. 

   12 saat önce

 • 24. 
  Birbirinden bağımsız, düzensiz ve habersiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmesiyle meydana gelen insan topluluğuna ne ad verilir?
  • A. 

   Teşkilat

  • B. 

   Grup

  • C. 

   Sınıf

  • D. 

   Kalabalık

  • E. 

   Aşiret

 • 25. 
  Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerindendir?
  • A. 

   Kalıcı birliktelik söz konusudur

  • B. 

   Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni vardır

  • C. 

   Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar

  • D. 

   Aralarında eylem birliği vardır

  • E. 

   Liderleri vardır

Back to Top Back to top