กฎหมาย 73 กพ. 7 อิเล็คทรอนิกส์

11
กฎหมาย 73 กพ. 7 อิเล็คทรอนิกส์

ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย  ชุด 73 ก.พ. 7 อิเล็คทรอนิกส์  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปีะกาศใช้เป็นกฎหมายตามข้อใด
  • A. 

   พระราชบัญญัติ

  • B. 

   พระราชกำหนด

  • C. 

   พระราชกฤษฎีกา

  • D. 

   ระเบียบ

 • 2. 
  ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรงกับข้อใด
  • A. 

   Cmss

  • B. 

   Mcss

  • C. 

   Scmm

  • D. 

   Mcsc

 • 3. 
  บันทึกประวัติโดยย่อ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ก.ค.ศ.14

  • B. 

   ก.ค.ศ.15

  • C. 

   ก.ค.ศ.16

  • D. 

   ก.ค.ศ.17

 • 4. 
  ผู้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา จัดทำคำอธิบาย ประกาศ และจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้คือใคร
  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   เลขาธิการ ก.ค.ศ.

  • C. 

   สพฐ.

  • D. 

   สพท.

 • 5. 
  ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   5 หมวด 27 ข้อ

  • B. 

   6 หมวด 27 ข้อ

  • C. 

   7 หมวด 25 ข้อ

  • D. 

   7 หมวด 27 ข้อ

 • 6. 
  ครูผู้ช่วย ต้องทำ กพ.7 อิเล็คทรอนิกส์วันใด
  • A. 

   วันได้รับแจ้งการบรรจุ

  • B. 

   วันบรรจุแต่งตั้ง

  • C. 

   วันได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

  • D. 

   วันที่ผ่านการทดลองอย่างเข้ม

 • 7. 
  จากข้อ 6 ให้กระทำในระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   ภายใน 5 วัน

  • B. 

   ภายใน 5 วัน นับแต่ได้การบรรจุและแต่งตั้ง

  • C. 

   ภายใน 7 วัน

  • D. 

   ภายใน 7 วัน นับแต่ได้การบรรจุและแต่งตั้ง

 • 8. 
  ร่างพรบ.ปรองดอง  พ.ศ.....มีกี่ฉบับ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 9. 
  ประธานกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ

  • D. 

   รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • 10. 
  อัตราเงินเฟ้อ ปีงบประมาณ 2556 คือข้อใด
  • A. 

   3.5

  • B. 

   3.8

  • C. 

   4.0-5.0

  • D. 

   4.5-5.5

 • 11. 
  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กำหนดอัตราดอกเบี้ย ปี 2555
  • A. 

   ร้อยละ 2

  • B. 

   ร้อยละ 2.5

  • C. 

   ร้อยละ 3

  • D. 

   ร้อยละ 3.5