Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα Ι.7 - Ιστορία Β' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 39

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα Ι.7 - Ιστορία Β

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα Ι.7


Questions and Answers
 • 1. 
  Τα ιταλικά κρατίδια της βόρειας Ιταλίας προσπαθούσαν να κρατήσουν την ανεξαρτησία τους από τους Άραβες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ο Κωνσταντίνος Ζ’ νικήθηκε στρατιωτικά από του Άραβες στα μέσα του 10ου αι.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ο Ιωάννης Τσιμισκής απέρριψε τις προτάσεις του Λιουτπράνδου επικαλούμενος την γερμανική επιθετικότητα έναντι των ιταλικών κτήσεων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ο κατεπάνω της Ιταλίας έδρευε στο Μπάρι.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ο Βασίλειος Β’ αντιμετώπισε αποτελεσματικά τις εξωτερικές απειλές των Βενετών και των Πισατών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η Βυζαντινή νότια Ιταλία περιελάμβανε τα θέματα της:
  • A. 

   Λογγοβαρδίας, Καλαβρίας, Σικελίας

  • B. 

   Λουκανίας, Καλαβρίας, Σικελίας

  • C. 

   Λογγοβαρδίας, Καλαβρίας, Λουκανίας

Back to Top Back to top