Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα Ι.4 - Ιστορία Β' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 63

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα Ι.4 - Ιστορία Β

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα Ι.4


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι  Σλάβοι αναγκάστηκαν με την βία να εκχριστιανιστούν.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ο Κωνσταντίνος και ο Μεθόδιος ήταν αδέλφια από την Θεσσαλονίκη, έμπειροι διπλωμάτες και λόγιοι.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η χρήση της ελληνικής γλώσσας διευκόλυνε τους Μοραβούς να κατανοήσουν το χριστιανικό κήρυγμα και την λειτουργία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ο Βούλγαρος ηγεμόνας ζήτησε από το Βυζάντιο ιεραπόστολους για να εκχριστιανίσουν τον λαό του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Με την Οικουμενική Σύνοδο του 867 απορρίφθηκε το δόγμα περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Μέσω της πρότασης του Ρατισλάβου, το Βυζάντιο:
  • A. 

   αντιμετώπισε τους Γερμανούς και τους Βούλγαρους

  • B. 

   έστειλε ιεραποστόλους στη Βουλγαρία

  • C. 

   επέκτεινε την επιρροή του στην κεντρική Ευρώπη

Back to Top Back to top