Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα Ι.3 - Ιστορία Β' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 120

SettingsSettingsSettings
Please wait...
United States Quizzes & Trivia

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα Ι.3


Questions and Answers
 • 1. 
  Στα χρόνια της Μακεδονικής Δυναστείας η δύναμη του Βυζαντίου έφτασε στο αποκορύφωμα της.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η ανώτερη Σχολή της Μαγναύρας ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Λέοντα Φιλόσοφου.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η Μυριόβιβλος αποτέλεσε το σημαντικότερο έργο του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ο Μιχαήλ Γ’ προσπάθησε να κινητοποιήσει τους Χριστιανούς Ανατολής και Δύσης σε μια συμμαχία ενάντια του Ισλάμ.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Σημαντικό δημιούργημα της βυζαντινής ποίησης αποτελεί το έπος που εξυμνεί τον Αρέθα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Ο καίσαρας Βάρδας ήταν 
  • A. 

   αυτοκράτορας

  • B. 

   διάσημος επιστήμονας

  • C. 

   θείος του Μιχαήλ Γ’

Back to Top Back to top