Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα ΙΙ.2 - Ιστορία Β' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 57

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα ΙΙ.2 - Ιστορία Β

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα ΙΙ.2


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι δυνατοί επιδίωκαν να αποσπάσουν προνόμια και να κατακτήσουν την πολιτική εξουσία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η άμυνα και η οικονομία του Βυζαντίου δεν μπορούσαν να υπάρχουν χωρίς τις μεγάλες ιδιοκτησίες γης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Το Βυζαντινό κράτος ανέχθηκε τις επιδιώξεις των «δυνατών» .
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Οι φόροι των ελεύθερων αγροτών αποτελούσαν την κύρια πηγή εσόδων του Βυζαντινού κράτους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Περίπου για 80 χρόνια οι αυτοκράτορες προσπάθησαν να προστατεύσουν τους αγρότες από τους ελεύθερους καλλιεργητές.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Οι δυνατοί ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν τους φόρους των φτωχών του χωριού: 
  • A. 

   σύμφωνα με τον Πρόχειρο Νόμο

  • B. 

   σύμφωνα με την Επαναγωγή

  • C. 

   σύμφωνα με το αλληλέγγυον

 • 7. 
  Στους στρατούς των θεμάτων υπηρετούσαν:
  • A. 

   οι ελεύθεροι αγρότες

  • B. 

   οι δυνατοί

  • C. 

   οι μισθοφόροι

Back to Top Back to top