Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα ΙΙ.1 - Ιστορία Β' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 58

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα ΙΙ.1 - Ιστορία Β

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα ΙΙ.1


Questions and Answers
 • 1. 
  Τα μεγάλα κτήματα ήταν ενιαία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Οι ευγενείς δαπανούσαν χρήματα για να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις των υποστατικών τους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Οι πάροικοι ήταν ελεύθεροι γαιοκτήμονες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Οι Μουσουλμάνοι έμποροι μετέφεραν μπαχαρικά κι αρώματα στο Βυζάντιο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Το ύψος της παραγωγής και οι τιμές των προϊόντων ήταν προκαθορισμένα από τους εμπόρους και τους βιοτέχνες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Ήταν αστικά κέντρα με ημιαγροτικό χαρακτήρα.
  • A. 

   οι αστυκώμες

  • B. 

   οι εμποροπανηγύρεις

  • C. 

   τα κάστρα

 • 7. 
  Εμπορική πύλη της Μικράς Ασίας προς την Ανατολή ήταν:
  • A. 

   η Τραπεζούντα

  • B. 

   το Άρτζε

  • C. 

   η Έφεσος

Back to Top Back to top