Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα Ι.1 - Ιστορία Β' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 157

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα Ι.1 - Ιστορία Β

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) - Ενότητα Ι.1


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι αλλαγές που σημειώθηκαν τον 7ο αι. απομάκρυναν το Βυζάντιο από τις Ρωμαϊκές καταβολές του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Τα σύνορα Βυζαντίου και Χαλιφάτου σταθεροποιήθηκαν στις παρυφές της Μ. Ασίας με τις κακώσεις.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ο θεματικός στρατός αποτελούταν από στρατιώτες- αγρότες, που τα κτήματα τους άνηκαν στον στρατηγό-διοικητή του θέματος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ο χαρακτήρας της οικονομίας παρέμεινε αγροτικός κατά την βασιλεία του Κωνσταντίνου Ε’
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η χρήση της ελληνικής γλώσσας περιορίστηκε αισθητά από τον 7ο αι.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Με την ανάπτυξη του θεματικού στρατού:
  • A. 

   αναπτύχθηκε το εμπόριο και η βιοτεχνία

  • B. 

   φανερώθηκαν οι κακώσεις

  • C. 

   περιορίστηκαν οι μισθοφόροι

Back to Top Back to top