პათ.ფიზიოლოგია (651-700)

50 Questions | Total Attempts: 195

SettingsSettingsSettings
. (651-700) - Quiz

ნაწილი 14


Questions and Answers
 • 1. 
  საკომპენსაციო რეაქციებს გულის უკმარისობის დროს მიეკუთვნება
  • A. 

   მიოგენური დილატაცია

  • B. 

   კორონაროსპაზმი

  • C. 

   კორონაროსკლეროზი

  • D. 

   ტონოგენური დილატაცია

 • 2. 
  გულის რომელ საკომპენსაციო მექანიზმს უდევს საფუძვლად ფრანკ-სტარლინგის კანონი
  • A. 

   ჰიპერტროფიას

  • B. 

   მიოგენურ დილატაციას

  • C. 

   კუმშვის გაძლიერების ჰეტერომეტრულ მექანიზმს

  • D. 

   კუმშვის გაძლიერების ჰომეომეტრიულ მექანიზმს

 • 3. 
  ჰიპერტროფირებული მიოკარდიუმის თავისებურებაა 
  • A. 

   ენერგეტიკული უზრუნველყოფის ადეკვატურობა

  • B. 

   სისხლმომარაგების სიჭარბე

  • C. 

   სისხლმომარაგების ადეკვატურობა

  • D. 

   სისხლმომარაგების დეფიციტი

 • 4. 
  გულის უკმარისობა სისხლის გაზრდილი მოცულობით გადატვირთვის გამო შეიძლება განვითარდეს
  • A. 

   ვაკეზის დაავადების დროს

  • B. 

   არტერიული ჰიპოტენზიის დროს

  • C. 

   გულის ხვრელების სტენოზის დროს

  • D. 

   არტერიული ჰიპერტენზიის დროს

 • 5. 
  გულის უკმარისობა გაზრდილი წინააღმდეგობით გადატვირთვის გამო ვითარდება
  • A. 

   არტერიულ სისხლძარღვებში წინააღმდეგობის მომატების დროს

  • B. 

   ორკარიანი სარქველის უკმარისობის დროს

  • C. 

   აორტის სარქველების უკმარისობის დროს

  • D. 

   დიდ წრეში წინააღმდეგობის შემცირების დროს

 • 6. 
  გულის უკმარისობა წინააღმდეგობით გადატვირთვის გამო ვითარდება
  • A. 

   ფილტვის არტერიის სტენოზის დროს

  • B. 

   გულის სარქველების უკმარისობის დროს

  • C. 

   არტერიული ჰიპოტენზიის დროს

  • D. 

   სისხლძარღვთა ტონუსის დაქვეითების დროს

 • 7. 
  კარდიული ასთმა ვითარდება
  • A. 

   მარცხენა პარკუჭის მწვავე უკმარისობის დროს

  • B. 

   მარჯვენა პარკუჭის მწვავე უკმარისობის დროს

  • C. 

   მარჯვენა პარკუჭის ქრონიკული უკმარისობის დროს

  • D. 

   მარჯვენა წინაგულის უკმარისობისას

 • 8. 
  აორტის სარქველების უკმარისობის დროს
  • A. 

   მარცხენა პარკუჭის მიოგენური დილატაცია წინ უსწრებს ტონოგენურს

  • B. 

   მარცხენა პარკუჭის მიოგენური დილატაცია წინ უსწრებს მის ჰიპერტროფიას

  • C. 

   ჰიპერტროფირდება მარცხენა პარკუჭი

  • D. 

   ჰიპერტროფირდება მარჯვენა წინაგული

 • 9. 
  მიტრალური სარქველის უკმარისობის დროს
  • A. 

   მცირდება წნევა მარცხენა წინაგულში და ფილტვის არტერიაში

  • B. 

   მატულობს წნევა მარცხენა წინაგულში და ფილტვის ვენებში

  • C. 

   მატულობს წნევა დიდ წრეში

  • D. 

   ჰიპეტროფირდება მარცხენა პარკუჭი

 • 10. 
  მიტრალურ სტენოზს ახასიათებს
  • A. 

   მცირე წრის ჰიპოტენზია

  • B. 

   მცირე წრის ჰიპერტენზია

  • C. 

   მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფია

  • D. 

   დიდ წრის ჰიპერტენზია

 • 11. 
  მარცხენა პარკუჭის უკმარისობა იწვევს 
  • A. 

   გულის მანკს

  • B. 

   ფილტვების შეშუპებას

  • C. 

   შეგუბებას ქვემო კიდურებზე

  • D. 

   შეგუბებას დიდ წრეში

 • 12. 
  მარჯვენა პარკუჭის უკმარისობა იწვევს
  • A. 

   ფერმკრთალობას

  • B. 

   სისხლის შეგუბებას ღვიძლში

  • C. 

   სისხლის შეგუბებას მცირე წრეში

  • D. 

   გულის მანკს

 • 13. 
  ვაზოაქტიური ენდოთელური ფაქტორია
  • A. 

   ენდონუკლეაზა

  • B. 

   ადრენალინი

  • C. 

   ენდორფინი

  • D. 

   ენდოთელინი

 • 14. 
  ვაზოაქტიური ენდოთელური ფაქტორია
  • A. 

   ნიტროოქსიდი

  • B. 

   ენდონუკლეაზა

  • C. 

   ენდორფინი

  • D. 

   ნორადრენალინი

 • 15. 
  სისხლძარღვის გლუვი კუნთების მოდუნების მექანიზმში მონაწილეობს
  • A. 

   ენდოთელინი

  • B. 

   აზოტის ოქსიდი

  • C. 

   ენდოთელინგარდამქმნელი ენზიმი

  • D. 

   დიდი ენდოთელინი

 • 16. 
  გვირგვინოვანი სისხლძარღვების ტონუსის დაქვეითება არ შეიძლება გამოიწვიოს
  • A. 

   ჟანგბადის დეფიციტმა

  • B. 

   ენდოთელინის სიჭარბემ

  • C. 

   აზოტის ოქსიდის სინთეზის გაძლიერებამ

  • D. 

   ადენოზინმა

 • 17. 
  გვირგვინოვანი არტერიების ემბოლიას იწვევს
  • A. 

   კორონარის კედლის ათეროსკლეროზული დაშლა

  • B. 

   გვირგვინოვანი სისხლძარღვის სპაზმი

  • C. 

   სამკარედი სარქველის დაზიანება

  • D. 

   კორონარის კედელში ათეროსკლეროზული გაჩენა

 • 18. 
  გვირგვინოვანი სისხლის ნაკადის შემცირებას იწვევს
  • A. 

   ნომოტოპური რიტმი

  • B. 

   სამკარედი სარქველის უკმარისობა

  • C. 

   მარცხენა პარკუჭის შეკუმშვის ძალის დაქვეითება

  • D. 

   აზოტის ოქსიდი

 • 19. 
  სისხლძარღვთა ტონუსის რეგულაციის რომელი მექანიზმი ვლინდება ყველაზე ადრე სისხლის წნევის მომატებისას
  • A. 

   რენინ-ანგიოტენზინოგენური

  • B. 

  • C. 

   ანგიოტენზინაზური

  • D. 

   ბარორეცეპტორული

 • 20. 
  სიმპატიკურ-ადრენალური სისტემის გულზე და სისხლძარღვებზე მოქმედების მექანიზმში მონაწილეობს
  • A. 

   ინსულინი

  • B. 

   ადრენორეცეპტორები

  • C. 

   ანგიოტენზინაზა

  • D. 

   კინინები

 • 21. 
  ჰიპერტონული დაავადების პათოგენეზში მონაწილეობს
  • A. 

   ანტიდიურეზული ჰორმონის დეფიციტი

  • B. 

   არტერიოლების კუნთოვანი შრის ჰიპერტროფია

  • C. 

   ანგიოტენზინაზას სიჭარბე

  • D. 

   A და E პროსტაგლანდინების სიჭარბე

 • 22. 
  ჰიპერტონული დაავადების პათოგენეზში მონაწილეობს
  • A. 

   პერიფერიული წინააღმდეგობის დაქვეითება სისხლის ნაკადისადმი

  • B. 

   ჰიპონატრიემია

  • C. 

   თირკმელების სისხლმომარაგების დაქვეითება

  • D. 

   არტერიული სისხლის წნევის მომატება თირკმლის გორგლის კაპილარებში

 • 23. 
  დიდ წრეში არტერიულ ჰიპოტენზიას იწვევს
  • A. 

   სისხლის ნაკადისადმი პერიფერიული წინააღმდეგობის მომატება

  • B. 

   სისხლის ნაკადისადმი პერიფერიული წინააღმდეგობის შემცირება

  • C. 

   მარცხენა პარკუჭის სისტოლის გაძლიერება

  • D. 

   სისხლის სიბლანტის მომატება

 • 24. 
  არტერიული სისხლის წნევის მომატებას იწვევს
  • A. 

   სისხლის სიბლანტის შემცირება

  • B. 

   პოლიციტემიური ჰიპერვოლემია

  • C. 

   რენინის დეფიციტი

  • D. 

   მარცხენა პარკუჭის სისტოლის შესუსტება

 • 25. 
  ანგიოტენზინის სისხლძარღვებზე მოქმედების მექანიზმში მონაწილეობს 
  • A. 

   ნატრიუმის და წყლის შეკავება სისხლძარღვის კედელში

  • B. 

   დეჰიდრატაცია

  • C. 

   წყალბადის იონების შეკავება სისხლძარღვის კედელში

  • D. 

   ალფა-ადრენორეაქტიული ფუნქციის დაქვეითება

Back to Top Back to top