ბაქტერიოლოგია 61-90

30 | Total Attempts: 468

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ბაქტერიოლოგია 61-90

Questions and Answers
 • 1. 
   ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი ნიშანი გააჩნია სტრეპტოკოკურ O-ჰემოლიზნის?
  • A. 

   მიტოგენური

  • B. 

   იმუნოსუპრესორული

  • C. 

   კარდიოტოქსიური

  • D. 

   ადჰეზიური

 • 2. 
   ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი ნიშნით განსხვადება S-სტრეპტოლიზინი O- სტრეპტოლიზინისაგან?
  • A. 

   ადჰეზიის უნარით

  • B. 

   მიტოგენური უნარით

  • C. 

   უმუნოსუპრესორული უნარით

  • D. 

   ძალზე სუსტი ანტიგენია

 • 3. 
   ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი ნიშანი გააჩნია სტრეპტოკოკურ O- სტრეპტოლიზინის?
  • A. 

   ციტოტოქსიური

  • B. 

   ადჰეზიური

  • C. 

   მიტოგენური

  • D. 

   იმუნოსუპრესორული

 • 4. 
   სტრეპტოკოკების რომელ ფერმენტს აქვს უნარი გარდაქმნას პლაზმოგენი პლაზმინად?
  • A. 

   სტრეპტოკინაზა

  • B. 

   O-სტრეპტოლიზინი

  • C. 

   S-სტრეპტოლიზინი

  • D. 

   დნმ-აზა

 • 5. 
   სტრეპტოკოკების რომელი ფერმენტი ახდენს ფიბრინის აქტივაციას და ამით ზრდის სტრეპტოკოკების ინვაზიურ თვისებებს?
  • A. 

   O-სტრეპტოლიზინი

  • B. 

   S-სტრეპტოლიზინი

  • C. 

   ჰემოლიზინი

  • D. 

   სტრეპტოკინაზა

 • 6. 
   რა მექანიზმით ააქტიურებს სტრეპტოკინაზა სტრეპტოკოკის ინვაზიურ თვისებებს?
  • A. 

   ერთროციტების დაშლით

  • B. 

   ფაგოციტოზის დათრგუნვით

  • C. 

   სისხლის შრატის ლიპოპროტეიდების ჰიდროლიზით

  • D. 

   სისხლის ფიბროლიზინის გააქტიურებით

 • 7. 
   რას წარმოადგენს სტრეპტოკოკული ქემოტქსისის დამთრგუნველი ფაქტორი?
  • A. 

   M ცილას

  • B. 

   ამინოპეპტიდაზას

  • C. 

   ჰიალურონიდაზას

  • D. 

   დნმ-აზას

 • 8. 
   უპირატესად რა ფუნქცია აკისრია სტრეპტოკოკულ ქემოტაქსისის დამთრგუნველ ამინოპეპტიდაზას?
  • A. 

   ადჰეზიური

  • B. 

   იმუნოსუპრესორული

  • C. 

   ენიტროფილური ფაგოციტების მოძრაობის უნარის დათრგუნვის

  • D. 

   ინვაზიური

 • 9. 
   ჩამოთვლილთაგან რომელი ფაქტორი განსაზღვრავს სტრეპტოკოკების ინვაზიურობას?
  • A. 

   ჰიალურონიდაზა

  • B. 

   M ცილა

  • C. 

   ერითროგენინი

  • D. 

   O-სტრეპტოლიზინი

 • 10. 
   სტრეპტოკოკების პათოგენობის ფაქტორებიდან უპირატესად რომელს უკავშირდება ქსოვილოვანი ტოქსიურობა?
  • A. 

   პროტეაზებს

  • B. 

   M ცილას

  • C. 

   დნმ-აზებს

  • D. 

   ე.წ. II რეცეპტორს

 • 11. 
  . ჩამოთვლილთაგან ვინ წარმოადგენს ეგზოგენური სტრეპტოკოკების ინფექციის წყაროს?
  • A. 

   მწვავე სტრეპტოკოკური ინფექციით დაავადებული ადამიანები

  • B. 

   შინაური ფრინველები

  • C. 

   შინაური ცხოველები

  • D. 

   მღრღნელები

 • 12. 
   ჩამოთვლილთაგან ვინ წარმოადგენს ეგზოგენური სტრეპტოკოკების ინფექციის წყაროს?
  • A. 

   მიკრობმტარებელი მღრღნელები

  • B. 

   რეკონვალესცენტი ადამიანი

  • C. 

   მიკრობმტარებელი შინაური ცხოველები

  • D. 

   დაავადებული მღრღნელები

 • 13. 
   უპირატესად გადაცემის რომელი მექანიზმი ახასიათებთ სტრეპტოკოკურ ინფექციებს?
  • A. 

   ენტერალური

  • B. 

   ტრანსმისიული

  • C. 

   ჰაერ-წვეთოვანი

  • D. 

   სქესობრივი

 • 14. 
   რომელ დაავადებას იწვევენ სტრეპტოკოკები?
  • A. 

   ანგინას

  • B. 

   ყივანახველას

  • C. 

   დიფტერიას

  • D. 

   ჩუტყვავილას

 • 15. 
   ჩამოთვლილთაგან რომელ ინფექციას იწვევს სტრეპტოკოკი?
  • A. 

   ქოთაოს

  • B. 

   ათაშანგს

  • C. 

   ჯილეხს

  • D. 

   რევმატიზმს

 • 16. 
   ჩამოთვლილთაგან რომელ ინფექციას იწვევს სტრეპტოკოკი?
  • A. 

   ათაშანგს

  • B. 

   წითელ მგლურას

  • C. 

   კბილის კარიესს

  • D. 

   წითელას

 • 17. 
   რომელ დაავადებებს იწვევენ სტრეპტოკოკები? 
  • A. 

   წითელ ქარს

  • B. 

   წითელას

  • C. 

   წითელ მგლურას

  • D. 

   ჩუტყვავილას

 • 18. 
   უპირატესად რომელ დაავადებებს იწვევს Streptococcus mutans ?
  • A. 

   ქუნთრუშას

  • B. 

   კბილის კარიესს

  • C. 

   რევმატიზმს

  • D. 

   პნევმონიას

 • 19. 
   ჩამოთვლილთაგან რომელი სტრეპტოკოკით გამოწვეული იმუნოლოგიური დაავადება?
  • A. 

   რევმატიზმი

  • B. 

   ქუნთრუშა

  • C. 

   ტოქსიური შოკის სინდრომი

  • D. 

   ცელულიტი

 • 20. 
   ჩამოთვლილთაგან რომელი სტრეპტოკოკით გამოწვეული იმუნოლოგიური დაავადება?
  • A. 

   ქუნთრუშა

  • B. 

   გლუმერლუნეფრიტი

  • C. 

   ფარინგიტი

  • D. 

   ცელულიტი

 • 21. 
  . რომელ დაავადებებს იწვევენ S.pyogenes ? 
  • A. 

   ქუნთრუშას

  • B. 

   ყივანახველას

  • C. 

   დიფტერიას

  • D. 

   ჩუტყვავილას

 • 22. 
   ჩამოთვლილთაგან რომელი სტრეპტოკოკია ქუნთრუშის გამომწვევი?
  • A. 

   ალფა -ჰემოლიზური

  • B. 

   B ჯგუფის არაჰემოლიზური

  • C. 

   ერითროგენური ტოქსინის წარმომქმნელი

  • D. 

   ექსფოლიატური ტოქსინის წარმომქმნელი

 • 23. 
   რომელი სინჯით ხდება ქუნთრუშის იმუნიტეტის არსებობის დადგენა? 
  • A. 

   შიკის

  • B. 

   მანტუს

  • C. 

   დიკის

  • D. 

   ბიურნეს

 • 24. 
   რომელია სტრეპტოკოკური ინფექციების მიკრობიოლოგიური დიაგნოსტიკის ძირითადი მეთოდი?
  • A. 

   ბაქტერიოლოგიური

  • B. 

   ბიოლოგიური

  • C. 

   ალერგიული

  • D. 

   სეროლოგიური

 • 25. 
   სტრეპტოკოკების რომელი სეროლოგიური ჯგუფის წარმომადგენლები იწვევენ ფარინგიტს?
  • A. 

   B

  • B. 

   D

  • C. 

   A

  • D. 

   K

Back to Top Back to top