თავის მიდამო(61-90)

30 | Total Attempts: 620

SettingsSettingsSettings
Please wait...
თავის მიდამო(61-90)

Questions and Answers
 • 1. 
  სად გაივლის საფეთქლის ღრმა სისხლძარღვები და ნერვები  
  • A. 

   საფეთქლის კუნთის გარეთა ზედაპირზე

  • B. 

   საფეთქლის კუნთსა და საფეთქლის ძვალს შორის

  • C. 

   საკუთარი ფასციის ორ ფურცელს შორის

  • D. 

   საფეთქლის ფასციასა და საფეთქლის კუნთს შორის

 • 2. 
  მაგარი გარსის წვრილი ძარღვებიდან სისხლის დენას აჩერებენ:  
  • A. 

   წყალბადის ზეჟანგის 3%-ან ხსნარში დასველებული მარლის ბურთულით, აგრეთვე სისხლძარღვის ორივე ბოლოს გადასკვნით

  • B. 

   მარილმჟავას 3%-ან ხსნარში დასველებული მარლის ბურთულით

  • C. 

   აზოტმჟავას ხსნარში დასველებული მარლის ბურთულით

  • D. 

   ცივ წყალში დასველებული მარლის ბურთულით

 • 3. 
  კრონლეინის სქემის მიხედვით ზედა ჰორიზონტალური ხაზი გაივლება:  
  • A. 

   თვალბუდის ზედა კიდეზე ქვედა ჰორიზონტალური ხაზის პარალელურად

  • B. 

   თვალბუდის ქვედა კიდეზე ჰორიზონტალურად

  • C. 

   წარბზედა რკალების დონეზე ჰორიზონტალურად

  • D. 

   ცხვირის ფუძის დონეზე ჰორიზონტალურად

 • 4. 
  ფრონტოპეტალური ქალას უმეტესი ნაწილი მოთავსებულია:  
  • A. 

   ყვრიმალის რკალების შემაერთებწლი ხაზის წინ

  • B. 

   გარეთა სასმენი ხვრელების შემაერთებელი ხაზის უკან

  • C. 

   გარეთა სასმენი ხვრელების შემაერთებელი ხაზის წინ

  • D. 

   ყვრიმალის ბორცვების შემაერთებელი ხაზის უკან

 • 5. 
  რომელი ნერვებია შუბლის მიდამოში:  
  • A. 

   ყურის წინა და უკანა ნერვები

  • B. 

   თვალბუდის ზედა და თვალბუდის ქვედა ნერვები

  • C. 

   ჭაღზედა და თვალბუდის ქვედა ნერვები

  • D. 

   ჭაღზედა და თვალბუდის ზედა ნერვები

 • 6. 
  საფეთქლის მიდამოს პირველი შემაერთებელქსოვილოვანი შრეა:  
  • A. 

   კანქვეშა ქსოვილი

  • B. 

   აპონევროზის ქვეშ მდებარე ქსოვილი

  • C. 

   ძვლისაზრდელას ქვეშ მდებარე ქსოვილი

  • D. 

   ყურის ნიჟარის წინ მდებარე ქსოვილი

 • 7. 
  მაგარ გარსსა და ქალას ძვლებს შორის ნაპრალია, რომელსაც ეწოდება:  
  • A. 

   ეპიდურული სივრცე

  • B. 

   სუბდურული სივრცე

  • C. 

   სუბარაქნოიდული სივრცე

  • D. 

   გარსთაშუა სივრცე

 • 8. 
  კრონლეინის სქემის მიხედვით საგიტალურ ხაზს ავლებენ:  
  • A. 

   ნაზიონსა და ბრეგმას შორის

  • B. 

   ნაზიონსა და კეფის გარეთა შემაღლებას შორის

  • C. 

   ნიკაპის შუა წერტილზე

  • D. 

   თვალბუდის ზედა კიდის შუაში

 • 9. 
  როგორია ქალასარქველის სისხლძარღვოვან-ნერვული კონების მსვლელობა, რაც რაც გათვალისწინებული უნდა იქნეს განაკვეთების გავლებისას:  
  • A. 

   ქვევიდან ზევით და რადიალურად

  • B. 

   ქვევიდან ზევით და განივად

  • C. 

   ზევიდან ქვევით და რადიალურად

  • D. 

   წინიდან უკან და ირიბად

 • 10. 
  ტვინის მაგარი გარსის ვენური სინუსებიდან უხშირესად ზიანდება:  
  • A. 

   მღვიმოვანი სინუსი

  • B. 

   კეფის სინუსი

  • C. 

   ქვედა საგიტალური სინუსი

  • D. 

   ზედა საგიტალური სინუსი

 • 11. 
  როგორია თავის შეუღწეველი ჭრილობა?  
  • A. 

   ტვინის მაგარი გარსი დაზიანებული არაა

  • B. 

   დაზიანებულია ტვინის მაგარი გარსი

  • C. 

   დაზიანებულია მოგრძო ტვინი

  • D. 

   დაზიანებულია ნათხემი

 • 12. 
  თავის ჭრილობის პირველადი ქირურგიული დამუშავებისას ქალასშიგა წნევის მომატების ნიშნების არსებობისას ლუმბალური პუნქციით გამოიღებენ:  
  • A. 

   30-40 მლ-მდე თავ-ზურგის ტვინის სითხეს

  • B. 

   15-20 მლ-მდე თავ-ზურგის ტვინის სითხეს

  • C. 

   5-10 მლ-მდე თავ-ზურგის ტვინის სითხეს

  • D. 

   1-2მლ-მდე თავ-ზურგის ტვინის სითხეს

 • 13. 
  ტვინის ჭრილობის არხიდან დეტრიტისა და წვრილი უცხო სხეულების გამოძევებას ხელს უწყობს:  
  • A. 

   ტვინის ჭრილობის კიდეების იოდით დამუშავება და ვიწრო ფითხით გადაწევა

  • B. 

   არტერიაში სისხლის გადასხმა

  • C. 

   ჭრილობის კიდეების ვიწრო ფითხით გადაწევა და ქალასშიგა წნევის აწევა

  • D. 

   ჭრილობის არხში ჰიპერტონული ხსნარის შესხურება

 • 14. 
  თავის ჭრილობის ყრუდ გაკერვის შემთხვევაში, რამდენი ხნით შეყავთ რეზინის საწრეტი ზოლები:  
  • A. 

   1-2 დღით

  • B. 

   10 დღით

  • C. 

   2 კვირით

  • D. 

   5 დღით

 • 15. 
  ქალას ძვალ-პლასტიკური ტრეპანაციის წესის დროს:  
  • A. 

   ძვლოვან ფირფიტას გადააბრუნებენ და დეფექტს დახურავენ მისი გარეთა ზედაპირით

  • B. 

   ძვლოვან ფირფიტას ამოაცლიან და ქალსარქველში რჩება დეფექტი

  • C. 

   ძვლოვან ნაფლეთს ოპერაციის შემდეგ ისევ ათავსებენ თავის ადგილზე და დეფექტს ხურავენ

  • D. 

   ძვლოვანი ფირფიტა იყოფა 2 ნაწილად -- გარეთა და შიგნითა, შიგნითა ფირფიტით დაიხურება დეფექტი

 • 16. 
  რამდენი სმ-ით არის დაშორებული ერთმანეთისაგან სატრეპანაციო ხვრელები?  
  • A. 

   1-2სმ

  • B. 

   2,5-3სმ

  • C. 

   3,5სმ

  • D. 

   4-5სმ

 • 17. 
  სატრეპანაციო ხვრელებს შორის ჯილის მავთულოვან ხერხს გაატარებენ:  
  • A. 

   მავთულის საშუალებით

  • B. 

   ნემსით და ძაფით

  • C. 

   მოხრილი მომჭერით

  • D. 

   სპეციალური გამტარით

 • 18. 
  რომელ ადგილზე კეთდება ქალას დეკომპრესიული ტრეპანაცია, როდესაც დიაგნოზი დადგენილია:  
  • A. 

   მნიშვნელობა არა აქვს

  • B. 

   უშუალოდ დაზიანების კერის ზემოთ

  • C. 

   ყოველთვის თხემის მიდამოში

  • D. 

   ყოველთვის შუბლის მიდამოში

 • 19. 
  ქალასარქველზე გამოიყოფა:  
  • A. 

   ნიკაპის, ლოყის, ცხვირის მიდამოები

  • B. 

   ცხვირის, პირის, ლოყის მიდამოები

  • C. 

   შუბლ-თხემ-კეფის, საფეთქლისა და დვრილისებრი მორჩის მიდამოები

  • D. 

   შუბლის, კეფის, თვალბუდის მიდამოები

 • 20. 
  ქალასარქველის გადაკვეთილი სისხლძარღვების სანათური არ ვიწროვდება, რადგან:  
  • A. 

   სისხლძარღვთა კედლები მტკიცედ არის დაკავშირებული კანთან

  • B. 

   სისხლძარღვთა კედლები მტკიცედ არის დაკავშირებული კუნთებთან

  • C. 

   სისხლძარღვთა კედლები მტკიცედ არის დაკავშირებული ძვლისაზრდელასთან

  • D. 

   სისხლძარღვთა კედლები მტიკიცედ არის დაკავშირებული კანქვეშა შემაერთებელქსოვილოვან ფირფიტებსა და ხარიხებთან

 • 21. 
  დვრილისებრი გამოსაშვები ვენა ერთმანეთთან აკავშირებს:  
  • A. 

   კეფის ვენასა და სიგმოიდურ სინუსს

  • B. 

   საფეთქლის ზედაპირულ ვენასა და განივ სინუსს

  • C. 

   საფეთქლის ზედაპირულ ვენასა და სიგმოიდურ სინუსს

  • D. 

   კეფის ვენას და ზედა საგიტალურ სინუსს

 • 22. 
  საფეთქლის ზედაპირული ფასცია წარმოადგენს:  
  • A. 

   მყესოვანი აბჯრის გაგრძელებას

  • B. 

   კისრის მესამე ფასციის გაგრძელებას

  • C. 

   კისრის შიგნითა ფასციის ვისცერული ფურცლის გაგრძელებას

  • D. 

   კისრის შიგნითა ფასციის პარიესული ფურცლის გაგრძელებას

 • 23. 
  საფეთქლის ფასცია იყოფა:
  • A. 

   კომპაქტურ და დაცხრილულ ფირფიტებად

  • B. 

   ზედაპირულ და ღრმა ფურცლებად

  • C. 

   ზედა და ქვედა ფურცლებად

  • D. 

   პარიესულ და ვისცერალ ფურცლებად

 • 24. 
  შუა მენინგეალური არტერია იყოფა:  
  • A. 

   გარეთა და შიგნითა ტოტებად

  • B. 

   ზედა და ქვედა ტოტებად

  • C. 

   წინა და უკანა ტოტებად

  • D. 

   ზედა და შუა ტოტებად

 • 25. 
  დიდი ტვინის ნამგალი გადაჭიმულია:  
  • A. 

   მამლის ბიბილოდან თურქულ კეხამდე

  • B. 

   გლაბელადან კეფის გარეთა შემაღლებამდე

  • C. 

   ნაზიონიდან კეფის შიგნითა შემაღლებამდე

  • D. 

   მამლის ბიბილოდან კეფის შიგნითა შემაღლებამდე

Back to Top Back to top