პათ.ფიზიოლოგია (601-650)

50 Questions | Total Attempts: 170

SettingsSettingsSettings
Please wait...
. (601-650)

ნაწილი 13


Questions and Answers
 • 1. 
  კარდიული ასთმა ვითარდება
  • A. 

   მარცხენა პარკუჭის მწვავე უკმარისობის დროს

  • B. 

   მარჯვენა პარკუჭის მწვავე უკმარისობის დროს

  • C. 

   მარჯვენა პარკუჭის ქრონიკული უკმარისობის დროს

  • D. 

   მარჯვენა წინაგულის უკმარისობისას

 • 2. 
  გულის უკმარისობა იწვევს 
  • A. 

   ალკალოზს

  • B. 

   ჰიპოკაპნიას

  • C. 

   გულის ჰიპერტროფიას

  • D. 

   აციდოზს

 • 3. 
  მიკარდიუმის არაკორონაროგენული ნეკროზი ვითარდება
  • A. 

   გვირგვინოვანი სისხლის მიმოქცევის დარღვევისას

  • B. 

   კატექოლამინების გავლენით

  • C. 

   ქოლინესთერაზას გავლენით

  • D. 

   ატფ-ის გავლენით

 • 4. 
  მიკარდიუმის არაკორონაროგენული ნეკროზი ვითარდება
  • A. 

   გვირგვინოვანი სისხლის მიმოქცევის დარღვევისას

  • B. 

   კორტიზოლისა და ნატრიუმის გავლენით

  • C. 

   კატექოლამინების სიმცირისას

  • D. 

   ქოლინესთერაზას გავლენით

 • 5. 
  მიოკარდიუმის კატექოლამინური ნეკროზის პათოგენეზში მონაწილეობს
  • A. 

   კორონალური სისხლის მიმოქცევის დარღვევა

  • B. 

   მიოციტების ლიპიდური შრის ცვლილებები

  • C. 

   მიოკარდიუმის მოთხოვნილების ზრდა ჟანგბადზე

  • D. 

   კორონაროდილატაცია

 • 6. 
  რა მონაწილეობს სისტოლური არტერიული წნევის მომატებაში აორტის სარქველების უკმარისობის დროს
  • A. 

   სისხლის ნაკადისადმი პერიფერიული წინააღმდეგობის მომატება

  • B. 

   მარცხენა პარკუჭის სისტოლის გაძლიერება

  • C. 

   სისხლის ნაკადისადმი პერიფერიული წინააღმდეგობის შემცირება

  • D. 

   სისხლის რეგურგიტაცია მარცხენა პარკუჭიდან მარცხენა წინაგულში

 • 7. 
  რა მონაწილეობს სისტოლური არტერიული წნევის მომატებაში აორტის სარქველების უკმარისობის დროს
  • A. 

   სისხლის ნაკადისადმი პერიფერიული წინააღმდეგობის მომატება

  • B. 

   სისხლის რეგურგიტაცია აორტიდან მარცხენა პარკუჭში

  • C. 

   სისხლის ნაკადისადმი პერიფერიული წინააღმდეგობის შემცირება

  • D. 

   სისხლის რეგურგიტაცია მარცხენა პარკუჭიდან მარცხენა წინაგულში

 • 8. 
  რა მონაწილეობს დიასტოლური არტერიული წნევის დაცემაში აორტის სარქველების უკმარისობის დროს
  • A. 

   სისხლის ნაკადისადმი პერიფერიული წინააღმდეგობის მომატება

  • B. 

   მარცხენა პარკუჭის სისტოლის შესუსტება

  • C. 

   სისხლის რეგურგიტაცია აორტიდან მარცხენა პარკუჭში

  • D. 

   მარცხენა პარკუჭიდან აორტაში სისხლის გადასროლის გაძნელება

 • 9. 
  კორონალური სისხლის ნაკადის სიდიდე უშუალოდ დამოკიდებულია
  • A. 

   სისხლის წნევაზე ფილტვის არტერიაში

  • B. 

   სისხლის წნევაზე აორტაში

  • C. 

   ბრეინბრიჯის რეფლექსზე

  • D. 

   სისხლის ნაკადის სიჩქარეზე დიდ წრეში

 • 10. 
  რამ შეიძლება გამოიწვიოს კორონალური უკმარისობა 
  • A. 

   სისხლის წნევის დაცემამ ფილტვის არტერიაში

  • B. 

   გულის კუნთის შეკუმშვამ

  • C. 

   კატექოლამინების დეფიციტმა

  • D. 

   კორონაროსპაზმმა

 • 11. 
  რამ შეიძლება გამოიწვიოს კორონალური უკმარისობა
  • A. 

   ქლორის სიჭარბემ

  • B. 

   ქლორის ნაკლებობამ

  • C. 

   კორონარების თრომბოზმა

  • D. 

   კორონარების გაფართოებამ

 • 12. 
  რამ შეიძლება გამოიწვიოს კორონალური უკმარისობა
  • A. 

   ქლორის სიჭარბემ

  • B. 

   ქლორის ნაკლებობამ

  • C. 

   ათეროსკლეროზმა

  • D. 

   კორონარების გაფართოებამ

 • 13. 
  რენული ჰიპერტენზიის მიღება შეიძლება
  • A. 

   თირკმელების არტერიების ოკლუზიით

  • B. 

   ცალი თირკმლის არტერიის ოკლუზიით

  • C. 

   თირკმლის არტერიის ოკლუზიით ელენთის ამოკვეთის ფონზე

  • D. 

   ორივე თირკმლის ამოკვეთით

 • 14. 
  რენული ჰიპერტენზიის მიღება შეიძლება
  • A. 

   თირკმლის არტერიის ოკლუზიით მეორე თირკმლის ამოკვეთის ფონზე

  • B. 

   ერთი თირკმლის არტერიის ოკლუზიით

  • C. 

   თირკმლის არტერიის ოკლუზიით ელენთის ამოკვეთის ფონზე

  • D. 

   ორივე თირკმლის ამოკვეთით

 • 15. 
  რენულ ჰიპერტენზიას იწვევს
  • A. 

   წნევის დაცემა ორივე თირკმლის გორგლების კაპილარებში

  • B. 

   წნევის მომატება ორივე თირკმლის გორგლების კაპილარებში

  • C. 

   წნევის დაცემა ერთი თირკმლის გორგლის კაპილარებში

  • D. 

   რენინის დეფიციტი

 • 16. 
  ბარორეცეპტორების აგზნება
  • A. 

   ზრდის არტერიულ წნევას

  • B. 

   ამცირებს არტერიულ წნევას

  • C. 

   იწვევს ტაქიკარდიას

  • D. 

   იწვევს შოკს

 • 17. 
  დაასახელეთ არტერიული წნევის რეგულაციაში მონაწილე ნივთიერება
  • A. 

   აზოტის ოქსიდი

  • B. 

   ჰეპარინი

  • C. 

   C-რეაქტიული ცილა

  • D. 

   CO

 • 18. 
  არტერიული სისხლის წნევა მატულობს მაშინ, როდესაც 
  • A. 

   იფიტება α-ადრენორეცეპტორების ფუნქცია

  • B. 

   იფიტება გულის მექანორეცეპტორების ფუნქცია

  • C. 

   არტერიების კედლების α-ადრენორეცეპტორებზე კატექოლამინების მოქმედების ეფექტი ჭარბობს β-ადრენორეცეპტორებზე მოქმედების ეფექტს

  • D. 

   არტერიების კედლების β-ადრენორეცეპტორებზე კატექოლამინების მოქმედების ეფექტი ჭარბობს α-ადრენორეცეპტორებზე მოქმედების ეფექტს

 • 19. 
  რენოვასკულური ჰიპერტენზია ცალი თირკმლის ისქემიის დროს არ ვითარდება
  • A. 

   რენინის ჭარბი გამოყოფის გამო საღ თირკმელში

  • B. 

   პროსტაგლანდინ A და E-ს გამოყოფის შემცირების გამო საღ თირკმელში

  • C. 

   ანგიოტენზინაზას ჭარბი გამოყოფის გამო ისქემიურ თირკმელში

  • D. 

   ანგიოტენზინაზას ჭარბი გამოყოფის გამო საღ თირკმელში

 • 20. 
  ეკგ-ს ცვლილება პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლის დროს
  • A. 

   დადებითი P კბილი

  • B. 

   QRST კომპლექსის დეფორმაცია

  • C. 

   დადებითი R კბილი

  • D. 

   ექსტრასისტოლის შემდგომი T-P ინტერვალის შემცირება

 • 21. 
  ეკგ-ს ცვლილება პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლის დროს
  • A. 

   დადებითი P კბილი

  • B. 

   დადებითი R კბილი

  • C. 

   P-Q ინტერვალის გახანგრძლივება

  • D. 

   ექსტრასისტოლის შემდგომი T-P ინტერვალის გახანგრძლივება

 • 22. 
  ეკგ-ს ცვლილება პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლის დროს
  • A. 

   დადებითი P კბილი

  • B. 

   P კბილის არარსებობა

  • C. 

   დადებითი R კბილი

  • D. 

   ექსტრასისტოლის შემდგომი T-P ინტერვალის შემცირება

 • 23. 
  ექსტრასისტოლის წინა და მისი შემდგომი დიასტოლის საერთო ხანგრძლივობა უდრის
  • A. 

   1,5 ნორმალური დიასტოლის ხანგრძლივობას

  • B. 

   1 ნორმალური დიასტოლის ხანგრძლივობას

  • C. 

   2 ნორმალური დიასტოლის ხანგრძლივობას

  • D. 

   3 ნორმალური დიასტოლის ხანგრძლივობას

 • 24. 
  პირველი ხარისხის არასრული ატრიოვენტრიკულური ბლოკადის დროს
  • A. 

   პარკუჭებამდე დროულად აღწევს სინუსის კვანძში აღმოცენებული ყველა იმპულსი

  • B. 

   ატრიოვენტრიკულური კვანძი არ ატარებს ყოველ მეხუთე-მეექვსე იმპულსს

  • C. 

   ატრიოვენტრიკულური კვანძი ატარებს ყველა იმპულსს, მაგრამ დაყოვნებით

  • D. 

   გახანგრძლივებული იმპულსის გატარება პურკინიეს ბოჭკოებში

 • 25. 
  მეორე ხარისხის ატრიოვენტრიკულური ბლოკადის დროს
  • A. 

   P-Q ინტერვალი თანდათანობით მოკლდება

  • B. 

   P კბილი დეფორმირდება

  • C. 

   P-Q ინტერვალი ხანგრძლივდება ყოველი მომდევნო ციკლის შემდეგ მეშვიდე-მეცხრე პარკუჭოვან ციკლამდე, რომელიც გამოვარდება

  • D. 

   ატრიოვენტრიკულური კვანძი აგზნებას არ ატარებს

Back to Top Back to top