ข้อสอบวิชาเอก ชุด 5 เอกสุขศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

24 Questions | Total Attempts: 95

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 5

ข้อสอบวิชาเอก ชุด 5 เอกสุขศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  บิดาแห่งพันธุกรรม คือใคร
  • A. 

   โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล

  • B. 

   จอห์น ดิวอี้

  • C. 

   ซิกมัน ฟอยด์

  • D. 

   เซอร์ ไอแซก นิวตัน

 • 2. 
  หน่วยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดทางพันธุกรรม
  • A. 

   DNA

  • B. 

   Chromatin

  • C. 

   Gene

  • D. 

   Chromosome

 • 3. 
  ข้อใดหมายถึงออโตโซมและเซกส์โครโมโซมของผู้ชาย 
  • A. 

   22 + XX

  • B. 

   22 + XY

  • C. 

   XX + 21

  • D. 

   XY + 22

 • 4. 
  DNA หรือ Deoxyribonucleic Acid สถานะเป็นอะไร
  • A. 

   กรด

  • B. 

   เบส

  • C. 

   กลาง

  • D. 

   ด่าง

 • 5. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ DNA
  • A. 

   มักพบอยู่ในส่วนของนิวเคลียสของเซลล์

  • B. 

   รูปร่างเป็นเกลียวคู่(Double Helix) โดยมีพอลินิวคลีโอไทด์ (Polynucleotide) 2 สาย

  • C. 

   เบสในนิวคลีโอไทด์มีอยู่4 ชนิด

  • D. 

   เบส A จะเชื่อมกับ เบส T ด้วยพันธะ"ฮโรเจนแบบพันธะสาม

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ RNA หรือเรียกว่า กรดไรโบนิวคลีอิก (Ribonucleic acid – RNA) 
  • A. 

   นิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) เชื่อมต่อกันด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ เป็นพันธะโควาเลนท์

  • B. 

   สายพอลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) ที่ไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขา

  • C. 

   ประกอบด้วย น้ำตาลไรโบส (Ribose), เบส 4 ชนิด

  • D. 

   ทำหน้าที่เหมือนผู้อำนวยการโรงเรียน คอยสั่งการถ่ายทอดข้อมูลจากยีนไปเป็นข้อมูลในโครโมโซม

 • 7. 
  เบสชนิดใดพบได้ทั้งใน DNA และ RNA
  • A. 

   Adenine, A และ Guanine, G และ Cytosine, C

  • B. 

   Adenine, A และ Guanine, G และ Uracil, U

  • C. 

   Uracil, U และ Thymine, T และ Guanine, G

  • D. 

   Adenine, A และ Thymine, T และ Guanine, G

 • 8. 
  ข้อใดไม่ใช่ RNA
  • A. 

   MRNA

  • B. 

   TRNA

  • C. 

   RRNA

  • D. 

   NRNA

 • 9. 
  ห้องครัวที่บ้านเปรียบเหมือนส่วนใดของ RNA
  • A. 

   MRNA

  • B. 

   TRNA

  • C. 

   RRNA

  • D. 

   DRNA

 • 10. 
  การปฏิสนธิของสัตว์ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  • A. 

   นก

  • B. 

   คน

  • C. 

   ปลาดาวทะเล

  • D. 

   ปลาหางนกยูง

 • 11. 
  อวัยวะในกายเด็กนั้นเกือบจะบริบูรณ์หมด แต่ดวงตาไม่มี เล็บมือเล็บเท้างอแต่เพียงครึ่งหนึ่ง ถ้าตั้งใจฟังที่ครรภ์มารดาจะได้ยินเสียงหัวใจเด็กนั้นเต้น ในระยะนี้เด็กดิ้นได้แล้วสายสะดือและตัวเด็กยาว ๗ นิ้ว น้ำหนักตัว ๑ ปอนด์ น่าจะหมายถึงการตั้งครรภ์เดือนใด
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 12. 
  ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียในพืช
  • A. 

   ออวุล

  • B. 

   ออวารี

  • C. 

   ก้านเกสร

  • D. 

   อับเรณู

 • 13. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ การปฏิสนธิซ้อน (double fertilization) 
  • A. 

   เกิดขึ้นในสัตว์

  • B. 

   เป็นรูปแบบการปฏิสนธิในพืชซึ่งมีการรวมตัวของนิวเคลียส 2 ครั้ง

  • C. 

   นิวเคลียสของละอองเรณูอันหนึ่งกับเซลล์ไข่ได้เป็นไซโกต ซึ่งจะเจริญไปเป็นพืชต้นใหม่

  • D. 

   นิวเคลียสของละอองเรณูจะรวมกับโพลาร์นิวเคลียสที่อยู่ตรงกลางของเอ็มบริโอ แซค ได้เซลล์ที่มีโครโมโซมเป็น 3n ซึ่งจะเจริญไปเป็นเอ็นโดสเปิร์มในเมล็ด

 • 14. 
  เด็กหลอดแก้ว เป็นการนำสิ่งใดไปไว้ที่มดลูกของฝ่ายหญิง
  • A. 

   อสุจิ

  • B. 

   ไข่

  • C. 

   ไซโกต

  • D. 

   เอบริโอ

 • 15. 
  ข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดที่จำเป็นใช้ในการสร้างและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง
  • A. 

   GMOs

  • B. 

   Genome

  • C. 

   DNA

  • D. 

   Cloning

 • 16. 
  การสืบพันธุ์ของพืชแบบใดที่รุ่นลูกมีลักษณะทางพันธุ์กรรมเหมือนเดิมทุกอย่างและสามารถทำได้ในปริมาณที่มาก
  • A. 

   Cloning

  • B. 

   GMOs

  • C. 

   ใช้เมล็ด

  • D. 

   Plant tissue culture

 • 17. 
  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่น
  • A. 

   ห่อลิ้นได้

  • B. 

   ผมหยักโศก

  • C. 

   มีลักยิ้ม

  • D. 

   สายตาสั้น

 • 18. 
  ถ้าพ่อมีผิวสีขาว ยีโนไทป์ คือ  WW  แม่ผิวสีดำ ยีไนไทป์ คือ  ww  ลูกที่เกิดมาข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ยีโนไทป์ของลูกทั้งหมดมีสีขาว

  • B. 

   ลูกส่วนใหญ่ผิวสีขาว

  • C. 

   โอกาสได้ลูกผิวสีดำมีน้อยกว่าสีขาว

  • D. 

   ฟีโนไทป์เด่นคือสีขาว

 • 19. 
  ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฎออกมาเนื่องจากการแสดงออกของยีนและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 
  • A. 

   Genotype

  • B. 

   Phenotype

  • C. 

   Homozygous chromosome

  • D. 

   Homologous chromosome

 • 20. 
  พ่อหมู่เลือด O แต่งงานกับแม่หมู้เลือก B ลูกจะมีหมู่เลือดใดบ้าง
  • A. 

   O หรือ A

  • B. 

   O หรือ B

  • C. 

   A หรือ B

  • D. 

   O หรือ A หรือ B หรือ AB

 • 21. 
  หากท่านมีเลือดหมู่ B , Rh ลบ ท่านไม่ควรรับเลือดจากหมู่ใดมากที่สุด
  • A. 

   O

  • B. 

   B , Rh บวก

  • C. 

   B , Rh ลบ

  • D. 

   ไม่ควรรับทุกหมู่

 • 22. 
  Genital Stage  หมายถึง
  • A. 

   ระยะปาก

  • B. 

   ระยะทวาร

  • C. 

   ระยะอวัยวะเพศ

  • D. 

   ระยะวัยรุ่น

 • 23. 
  ครูผู้ช่วยอยู่ในวัยใดมากที่สุด
  • A. 

   Adulthood

  • B. 

   Old Age

  • C. 

   Adolescence

  • D. 

   Childhood

 • 24. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ Homosexualism 
  • A. 

   Transsexualism

  • B. 

   Gay

  • C. 

   Lesbianism

  • D. 

   Bisexualism

Back to Top Back to top