ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5 ปลายภาคปลาย

10 Questions | Total Attempts: 390

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5 ปลายภาคปลาย

10 ข้อ 10 คะแนน


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดกล่าวถึง Social Media ได้ถูกต้อง
  • A. 

   ก. เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้กันมาก

  • B. 

   ข. มีการใช้งานในรูปแบบการสื่อสารสองทาง

  • C. 

   ค. สามารถโต้ตอบแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างทันทีทันใด

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  ข้อใดเป็นลักษณะของ Web 4.0 
  • A. 

   ก. เว็บที่อ่านข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว

  • B. 

   ข. เว็บที่เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมของผู้ใช้

  • C. 

   ค. เว็บที่สามารถตอบโต้ แชร์ข้อมูลได้

  • D. 

   ง. เว็บที่สามารถจัดการรายละเอียดและข้อมูลได้มากขึ้น

 • 3. 
  ข้อไม่ใช่ประโยชน์ของ Social Media
  • A. 

   ก. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร สะดวกและรวดเร็ว

  • B. 

   ข. สื่อในการนำเสนอผลงานของตัวเอง

  • C. 

   ค. ลดความขัดแย้งกับเพื่อนฝูง

  • D. 

   ง. สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้

 • 4. 
  จากข่าว บีบีซี - เด็กชายวัย 13 ขวบ โดนลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ในเมืองการาจี หลังถูกล่อลวงนัดเจอผ่านการสนทนาทางเฟซบุ๊ก เป็นโทษของ Social Media ในด้านใด
  • A. 

   ก. เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอ้าง

  • B. 

   ข. ผู้ที่เล่น Social Media และอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานสายตาอาจเสียได้

  • C. 

   ค. เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้าง หากผู้ใช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจโดนหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต

  • D. 

   ง. ถ้าผู้ใช้หมกมุ่นอยู่กับ Social Media มากเกินไปอาจทำให้ผลการเรียนตกต่ำได้และทำให้เสียเวลาถ้าผู้ใช้ใช้อย่างไร้ประโยชน์

 • 5. 
  วิธีการสร้างแผนภูมิ ในโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ต้องเลือก Ribbon ใด
  • A. 

   ก. Home

  • B. 

   ข. Insert

  • C. 

   ค. Formulas

  • D. 

   ง. View

 • 6. 
  ถ้าต้องการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น  ควรใช้แผนภูมิรูปแบบใด
  • A. 

   ก. Column

  • B. 

   ข. Pie

  • C. 

   ค. Line

  • D. 

   ง. Bar

 • 7. 
  เมื่อสร้างแผนภูมิแล้วต้องการเปลี่ยนแผนภูมิเป็นแบบอื่นโดยไม่ต้องสร้างใหม่ต้องเลือกคำสั่งใด
  • A. 

   ก. Chart Layout

  • B. 

   ข. Move Chart

  • C. 

   ค. Change Chart Type

  • D. 

   ง. Chart Style

 • 8. 
  ถ้าต้องการคำนวณหาค่าเฉลี่ยของผลการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ต้องใช้ฟังก์ชั่นใด
  • A. 

   Sum

  • B. 

   Max

  • C. 

   Min

  • D. 

   Average

 • 9. 
  การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ในโปรแกรม Microsoft Excel 2007 รูปแบบใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   =45*10+14

  • B. 

   =A2+B3

  • C. 

   =SUM (A1:A4)

  • D. 

   = MAX (A1+A2)

 • 10. 
  จากผลสำรวจคนไทยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเล่น Social Media  ตัวไหนมากที่สุด
  • A. 

   Facebook

  • B. 

   Line

  • C. 

   Instagram

  • D. 

   Google +