Αρχαϊκή εποχή - 5. Αθήνα: Πορεία προς τη δημοκρατία - Ιστορία Α' Γυμνασίου

9 | Total Attempts: 813

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Data Communication Quizzes & Trivia

Ιστορία Α' Γυμνασίου - 5. Αθήνα: Πορεία προς τη δημοκρατία


Questions and Answers
 • 1. 
  Η διαίρεση των πολιτών από τον Σόλωνα έγινε βάση καταγωγής και όχι του εισοδήματος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η Σεισάχθεια όριζε να χάνει την ελευθερία του όποιος δεν μπορούσε να εξοφλήσει τα χρέη του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Τα μέτρα του Σόλωνα εξίσωσαν τους πλούσιους με τους ευγενείς.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ο Κλεισθένης χώρισε τους Αθηναίους σε δέκα φυλές, ενισχύοντας το ρόλο της καταγωγής και της συγγένειας στην πολιτική ζωή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ο Κλεισθένης αύξησε των αριθμό των στρατηγών σε δέκα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η διαίρεση των πολιτών σε τέσσερις τάξεις αποδυνάμωσε το:
  • A. 

   αριστοκρατικό πολίτευμα

  • B. 

   τυραννικό πολίτευμα

  • C. 

   δημοκρατικό πολίτευμα

 • 7. 
  Η Βουλή των τετρακοσίων:
  • A. 

   στόχευε στην καλύτερη απονομή δικαιοσύνης

  • B. 

   μειώθηκε κατά 100 μέλη από τον Κλεισθένη

  • C. 

   προετοίμαζε τα θέματα που συζητούνταν στη συνέλευση του λαού

 • 8. 
  Ο Πεισίστρατος:
  • A. 

   έκανε σημαντικά εξωραϊστικά έργα

  • B. 

   διαδέχθηκε τον Ιππία

  • C. 

   διεύρυνε τον πολιτικό ρόλο της Εκκλησίας του Δήμου

Back to Top Back to top