Ε.Ι.5-12 Ερωτήσεις επανάληψης ΙΙ

13 | Total Attempts: 193

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ε.Ι.5-12 Ερωτήσεις επανάληψης ΙΙ

έλεγξε τις γνώσεις από τα τελευταία κεφάλαια Ιστορίας.Προ&ep silon;τοιμάσου για το τεστ.


Questions and Answers
 • 1. 
  H χριστιανική θρησκεία διαδόθηκε εύκολα στην αυτοκρατορία
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ο Διοκλητιανός χώρισε στα τέσσερα την αυτοκρατορία για να τη μοιράσει στους  γιούς του
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ο Μ.Κων/νος διατήρησε μόνο το ανατολικό κομμάτι  ενώ ο Λικίνιος έχασε το δυτικό από τους επιδρομείς
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ο Ιουλιανός επανέφερε την παλαιά θρησκεία
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Οι χριστιανοί φάνηκαν ιδιαίτερα φανατικοί ενάντια στις άλλες θρησκείες μετά τον Ιουστινιανό
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Το δυτικό τμήμα αντιμετώπισε τους εχθρούς με όπλο τη διπλωματία
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Τετραρχία ονομάστηκε η διοίκηση της αυτοκρατορίας  από 4 ηγέτες της
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Ο Μ. Κωνσταντίνος έκανε νέα πρωτεύουσα την Αθήνα στολίζοντάς την με έργα τέχνης
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Ο Θεοδόσιος χώρισε την αυτοκρατορία στους 4 γιούς του
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Το δυτικό Ρωμαϊκό κράτος νικήθηκε από τους _____________
  • A. 

   Οστρογότθους

  • B. 

   Βισηγότθους

  • C. 

   Βανδάλους

 • 11. 
  Το ανατολίκό διατηρήθηκε για πάνω από 
  • A. 

   500 χρόνια

  • B. 

   100 χρόνια

  • C. 

   1.000 χρόνια

 • 12. 
  Ήταν σημείο ή σημεία σημαντικό/ά για τη ζωή στο Βυζάντιο:
  • A. 

   Ιερό Παλάτι

  • B. 

   Ιππόδρομος

  • C. 

   Αγορά

  • D. 

   Πλατείες

  • E. 

   όλα τα παραπάνω

Back to Top Back to top